envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaNa rynku podręczników i poradników pojawiła się nowa pozycja Wydawnictwa WNT - podręcznik autorstwa prof. Bogdana Mizielińskiego i dr. Grzegorz Kubickiego "Wentylacja pożarowa - oddymianie".


Prezentowana pozycja wydawnicza skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, m.in. studentów uczelni technicznych, o specjalności instalacje sanitarne, szkół pożarniczych, a także wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: architektów, projektantów instalacji bezpieczeństwa pożarowego, inspektorów nadzoru budowlanego i rzeczoznawców bezpieczeństwa pożarowego.

Na 370 stronach podręcznika "Wentylacja pożarowa - oddymianie" zawarte zostały informacje dotyczące podstaw teoretycznych, niezbędne dla zrozumienia procesów towarzyszących pożarom w obiektach budowlanych, takie jak: wymiana ciepła, dymotwórczość, emisja i zagrożenie dymem oraz przepływ dymu w budynku. Opis zjawisk fizycznych stanowi wstęp do omówienia zasad funkcjonowania, projektowania i wykonania różnego typu systemów wentylacji pożarowej, stosowanych w ochronie szerokiej grupy obiektów budowlanych (obiektów wielkokubaturowych, wielokondygnacyjnych, atriów, garaży zamkniętych i tuneli drogowych). W końcowej części podręcznika znaleźć można szereg praktycznych informacji dotyczących elementów systemu wentylacji pożarowej oraz wymagań odnośnie wykonania, odbiorów i nadzoru nad tego typu instalacjami.

"Wentylacja pożarowa - oddymianie" jest kompleksowym podręcznikiem przedmiotu wentylacja pożarowa i jako taka powinna znaleźć miejsce w bibliotece każdego inżyniera budownictwa oraz osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych.

 

 


 

pi