envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Po latach nieobecności na rynku księgarskim do czytelników trafia czwarte, zmienione, rozszerzone wydanie cenionego poradnika, autorstwa Konrada Bąkowskiego, doświadczonego specjalisty – praktyka w dziedzinie gazownictwa, rzeczoznawcy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.


W książce przedstawiono najnowsze rozwiązania techniczne dotyczące sieci, instalacji i urządzeń zasilanych gazem, opierając się m.in. na materiałach informacyjnych producentów i dystrybutorów. Wszystkie zagadnienia opracowano, uwzględniając obecnie obowiązujące, zmienione przepisy prawa budowlanego i energetycznego, a także postanowienia znowelizowanych Polskich Norm, Europejskich Norm oraz Zakładowych Norm Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Zmiany w obecnym wydaniu, w stosunku do poprzedniego, dotyczą przede wszystkim:

 

  • układów zasilania gazem ziemnym,
  • układów prądowo-grzewczych, współpracujących z odnawialnymi źródłami energii,
  • biogazowni rolniczych,
  • proekologicznego użytkowania urządzeń gazowych,
  • współpracy gazowych kotłów kondensacyjnych z kolektorami słonecznymi.


Materiał podano w sposób zwięzły, a jednocześnie wyczerpujący, stosownie do potrzeb osób zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem; tekst zilustrowano starannie dobranymi ilustracjami i tablicami.

Poradnik jest przeznaczony dla inżynierów projektantów, wykonawców i pracowników nadzoru techniczno-eksploatacyjnego instalacji i sieci gazowych. Przydatny jest również studentom uczelni technicznych, zwłaszcza kierunku inżynieria środowiska, energetyka i budownictwo.

Wydanie: czwarte (pierwsze w PWN)
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013
ISBN: 978-83-01-17322-7
Format: 16,5x24 cm
Oprawa zintegrowana, s. 884

Konrad Bąkowski – inżynier, specjalista z zakresu gazownictwa. Rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w zakresie instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży sanitarnej. Autor lub współautor 9 książek z zakresu gazownictwa oraz ponad 80 artykułów w czasopismach technicznych.

 

 


 

pi