envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Rada Nadzorcza NFOŚiGW przyjęła zmianę zasad udzielania dofinansowania, polegającą na uzależnieniu kwoty dopłaty od powierzchni apertury kolektora zamiast dotychczas obowiązującej powierzchni całkowitej kolektora.


W momencie przygotowania programu przyjęto regułę dopłaty do kredytu uzależnionej od powierzchni całkowitej (czyli wymiarów zewnętrznych) kolektora słonecznego. Takie podejście wydawało się na tym etapie najbardziej właściwe i było uzasadnione potrzebą stosowania prostych reguł, przystępnych dla pracowników bankowych oraz zasadami przyjętymi w innych krajach.

Z czasem, wraz z pojawianiem się nowych modeli kolektorów o powierzchni czynnej znacznie odbiegającej od całkowitej, zaistniała potrzeba zmodyfikowania programu w celu zwiększenia efektywności wydawanych środków. W związku z tym wprowadzona została zamiana jednostkowego kosztu kwalifikowanego z 2250 zł/m2 powierzchni całkowitej na 2250 zł/m2 powierzchni apertury kolektora

Zmienione zapisy programu priorytetowego obowiązują dla umów zawieranych od 01.10.2013 r.

(źródło: www.nfosigw.gov.pl)


 

pi