envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

87W dniach 11-13 października odbyła się VI Konferencja Naukowo – Techniczna „Bezpieczne Ciepło 2018", zorganizowana przez Cech Kominiarzy Polskich, Korporację Kominiarzy Polskich, Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej, Państwową Straż Pożarną we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarze dla Zdrowia i partnerem firmą Jawar. Celem wydarzenia było przekazanie wiedzy nt. zanieczyszczenia powietrza i jego szkodliwego wpływu na zdrowie, a także koniecznych do podjęcia działań w tym zakresie.

Ponadto omówiono związki między stanem i jakością urządzeń grzewczych, instalacji kominowych, wykorzystywanych paliw a jakością powietrza. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Pan Piotr Woźny – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze" przedstawił założenia i aktualny etap realizacji tego kompleksowego projektu. O potrzebie kontynuacji rządowej kampanii wspomniała również Pani Violetta Porowska. Wicewojewoda opolska podkreśliła znaczenie przedsięwzięcia, które zmierza do redukcji zanieczyszczeń środowiska w Polsce. Pani Katarzyna Oszańca, koordynatorka Marszałka Województwa Opolskiego ds. ochrony powietrza przedstawiła pilotowane przez siebie programy, a Pani Małgorzata Rabiga
z Urzędu Miasta Opola omówiła realizację działań na rzecz ochrony szeroko rozumianego środowiska w mieście.


 

pi