envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


komunalne-oczyszczanie-sciekowProwadzona przez firmę Envirotech działalność wydawnicza zaowocowała w maju br. wydaniem książki pt. „Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji”. Autorem tej publikacji jest pracownik firmy dr Eugeniusz Klaczyński, technolog i praktyk z wieloletnim doświadczeniem.

Książka przedstawia procesy technologiczne wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków komunalnych. Opisuje podstawowe mechanizmy fizykochemiczne i charakterystyczne parametry technologiczne istotne przy projektowaniu oraz właściwej eksploatacji urządzeń i obiektów. Dedykowana jest przede wszystkim eksploatatorom i operatorom komunalnych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracownikom administracji samorządowej, jak również projektantom i studentom zainteresowanym technologią i doświadczeniami z eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Prezentowane w niej przykłady są wynikiem obserwacji, analiz i badań w zakresie oczyszczalni ścieków, prowadzonych przez autora w trakcie jego pracy w Śremskich Wodociągach oraz doświadczeń nabytych w firmie Envirotech. Autor zwraca szczególną uwagę na problemy eksploatacyjne i zagrożenia wynikające z braku elastyczności instalacji na zmieniające się ilości i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych.

Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji – nowa książka na rynku

 

Prowadzona przez firmę Envirotech działalność wydawnicza zaowocowała w maju br. wydaniem książki pt. „Komunalne oczyszczalnie ścieków. Podstawy projektowania i eksploatacji”. Autorem tej publikacji jest pracownik firmy dr Eugeniusz Klaczyński, technolog i praktyk z wieloletnim doświadczeniem.

 

Książka przedstawia procesy technologiczne wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków komunalnych. Opisuje podstawowe mechanizmy fizykochemiczne i charakterystyczne parametry technologiczne istotne przy projektowaniu oraz właściwej eksploatacji urządzeń i obiektów. Dedykowana jest przede wszystkim eksploatatorom i operatorom komunalnych oczyszczalni ścieków, odpowiedzialnych za ochronę środowiska, pracownikom administracji samorządowej, jak również projektantom i studentom zainteresowanym technologią i doświadczeniami z eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Prezentowane w niej przykłady są wynikiem obserwacji, analiz i badań w zakresie oczyszczalni ścieków, prowadzonych przez autora w trakcie jego pracy w Śremskich Wodociągach oraz doświadczeń nabytych w firmie Envirotech. Autor zwraca szczególną uwagę na problemy eksploatacyjne i zagrożenia wynikające z braku elastyczności instalacji na zmieniające się ilości i ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni komunalnych.


 

pi