envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Foto BWPCzy pompy ciepła nadają się wyłącznie dla budynków nowych lub w pełni termomodernizowanych? Choć ten pogląd jest często powtarzany, istnieje wiele dowodów, by uznać go za nieprawdziwy. Całe szczęście – można by powiedzieć, bo to właśnie istniejące budynki przesądzą o osiągnięciu neutralności klimatycznej systemów grzewczych w Europie, tak koniecznej dla przyszłości.

PORT PC we współpracy z Markiem Miarą prezentują blog “Pompy ciepła w istniejących budynkach” – serię w 12 odcinkach.

Systemy grzewcze nieoparte na paliwach kopalnych należą wciąż do zdecydowanej mniejszości. Ta sytuacja musi ulec w najbliższych dekadach diametralnej zmianie. Nadrzędnym celem w ogrzewaniu budynków jest stosowanie rozwiązań niepowodujących emisji dwutlenku węgla. Pompy ciepła, zarówno w rozwiązaniach indywidualnych, jak i w sieciach ciepłowniczych, są technologią kluczową dla spełnienia tego celu.

Z powstającym każdym kolejnym opracowaniem, scenariuszem czy prognozą w krajach Unii Europejskiej, jasno mówiących o bardzo ważnej lub nawet decydującej roli pomp ciepła w dekarbonizacji systemów grzewczych, pojawiają się również pytania:

  • W jaki sposób pompy ciepła mogą być stosowane w istniejących budynkach?
  • Czy są one w stanie zapewnić wymagane wysokie temperatury zasilania układów grzewczych w przypadku zastosowania systemu opartego na grzejnikach?
  • Co z ich efektywnością w tego typu budynkach?
  • Czy można uznać działanie pomp ciepła w istniejących budynkach /starszych za ekologiczne?

Przygotowana seria „Pompy ciepła w istniejących budynkach” powstała w celu rzetelnej odpowiedzi na powyższe pytania.

Głównym założeniem jest dogłębne przeanalizowanie, czy fakty potwierdzają panujące przekonania dotyczące omawianego tematu, a w konsekwencji dostarczenie wiedzy niezbędnej do podejmowania decyzji w kierunku neutralności klimatycznej w sektorze grzewczym. Dwanaście planowanych odcinków, ukazujących się cotygodniowo na stronie www.portpc.pl, bazuje na wiedzy i doświadczeniu zebranym podczas dwudziestu lat badań nad pompami ciepła w niemieckim Instytucie Fraunhofera ISE. W tym czasie przebadano m.in. około 300 rzeczywistych instalacji grzewczych z pompami ciepła w budynkach jednorodzinnych o różnych klasach i standardach energetycznych. W szczególności projekty z ostatnich lat poświęcone były budynkom starszym.

Uzyskane wyniki w sposób jednoznaczny wskazują na możliwość celowego stosowania pomp ciepła w budynkach niepoddanych termomodernizacji lub poddanych jej jedynie w sposób częściowy. Pompy ciepła są w stanie zapewnić wymagany komfort cieplny mieszkańcom, jednocześnie pracując z efektywnością pozwalającą uzyskiwać korzyści ekologiczne w stosunku do instalacji na paliwa kopalne. Z pewnością znalezienie odpowiednich rozwiązań oraz ich wdrożenie w praktyce będzie w niektórych przypadkach pewnym wyzwaniem. Nie znaczy to jednak, że należy generalnie poddawać w wątpliwość sensowność stosowania pomp ciepła w istniejących budynkach. Również bez wątpienia instalacja pomp ciepła powinna w przyszłości przebiegać szybciej i łatwiej, a działające systemy pracować z coraz większą efektywnością, w celu wzmocnienia zarówno efektu ekologicznego, jak i ekonomicznego. Cała branża pomp ciepła pracuje obecnie dokładnie w tym kierunku.

Inaczej mówiąc, nie powinniśmy dalej czekać, lecz stosować rozwiązanie technologicznie dojrzałe, ekonomicznie sensowne, a zarazem decydująco wspierające dekarbonizację sektora grzewczego.

W kolejnych częściach prezentowanej serii omówionych zastanie wiele często stawianych argumentów przeciw stosowaniu pomp ciepła. Wykonamy analizę badań i pomiarów, które zaprzeczają utartym przekonaniom. Zapraszamy do regularnego czytania bloga o pompach ciepła w istniejących budynkach.

Blog znajduje się na stronie: https://portpc.pl/pompy-ciepla-w-istniejacych-budynkach/


O autorze bloga:

Dr inż. Marek Miara, Fraunhofer ISE ‒ jest długoletnim pracownikiem Instytutu Fraunhofera ISE z siedzibą główną we Freiburgu w Niemczech. Obecnie koordynuje w Instytucie wszelkie działania związane z tematem pomp ciepła. Studiował na Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie w Kassel, w roku 2014 obronił tytuł doktora z zakresu oceny efektywności pomp ciepła. Brał udział w wielu niemieckich oraz międzynarodowych projektach naukowo-badawczych. Przewodzi międzynarodowemu projektowi „Heat Pumps in Multi-Family Buildings” (Annex 50) w ramach IEA Heat Pump Technologies Programm. Jest członkiem szeregu gremiów opracowujących wytyczne VDI (Verband Deutscher Ingenieure), członkiem zarządu niemieckiego „Towarzystwa Chłodu i Technik Klimatyzacyjnych” DKV e.V., członkiem zarządu „Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła” (EHPA) oraz aktywnym członkiem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Autor wielu publikacji naukowych z zakresu pomp ciepła oraz budownictwa energooszczędnego. Prelegent oraz organizator licznych konferencji.

Źródło: PORT PC


 

pi