envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


42a26 maja br. ukazał się raport Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”. W publikacji można znaleźć bieżące analizy nt. rynku PV oraz perspektyw jego rozwoju.

Rynek fotowoltaiczny w Polsce stał się głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 r. wyniosła 3,94 GW, a tylko w samym 2020 r. powstało prawie 2,5 GW nowych instalacji PV. Ogromny wkład w ten przyrost mieli prosumenci indywidualni wspierani dotacjami w ramach programu „Mój Prąd”. W przeprowadzonej w 2020 r. aukcji OZE, w tzw. „małym koszyku” dla projektów poniżej 1 MW konkurencja była ogromna, złożono dwa razy więcej ofert niż zaplanowany wolumen. Natomiast dotychczas zdominowany przez energetykę wiatrową „duży koszyk” aukcyjny 2020 r. uległ taniejącej technologii fotowoltaicznej, która zrównała się z liczbą ofert oraz mocą projektów z elektrowniami wiatrowymi.

42bW tegorocznym raporcie szerzej niż w poprzednich edycjach został przeanalizowany rynek dużych farm słonecznych, powstających w ramach aukcji OZE, oraz rynek prosumentów indywidualnych i autoproducentów biznesowych. Jak co roku, ważnym elementem raportu są kwestie finansowania projektów, polskie uwarunkowania prawne oraz nowe europejskie ramy rozwoju OZE. Zostały także przedstawione prognozy krótko- i średnioterminowe rozwoju różnych segmentów rynku fotowoltaicznego. Autorzy nakreślili też perspektywy rozwoju przemysłu fotowoltaicznego w Polsce oraz przeanalizowali wyniki badania potencjału firm i łańcucha dostaw dla rynku fototowoltaiki (urządzenia na polskim rynku, ceny, zatrudnienie w branży PV). 

Raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021” został opublikowany bezpłatnie na stronie internetowej IEO: www.ieo.pl.

Warto wspomnieć, że na stronie IEO, w zakładce raporty, cały czas dostępny jest ubiegłoroczny raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020”. Raport ten był szeroko cytowany w branżowych mediach krajowych i zagranicznych oraz cieszył się dużą popularnością. Przeglądarka Google odsyła do 245 tys. odwołań. Tylko ze strony IEO dokonano ponad 2400 pobrań raportu.

Źródło: IEO


 

pi