envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


11bEksperci od dawna wskazywali na niską świadomość możliwości korzystania z ustawowych narzędzi restrukturyzacji przez małych przedsiębiorców i tzw. mikrofirmy. Potwierdzają to dane Ośrodka Badań Opinii OBOAK – tylko 2% ankietowanych przedsiębiorców uważa, że narzędzia te są dostępne także dla jednoosobowych działalności gospodarczych. To mylne postrzeganie jest bardzo kosztowne i dla gospodarki i dla mikrofirm.

Słowo „restrukturyzacja” w mediach pojawia się zwykle w kontekście dużych firm, zakładów pracy, przedsiębiorstw produkcyjnych czy kopalń. To może tworzyć mylne przekonanie o przeznaczeniu narzędzi restrukturyzacji wyłącznie dla takich podmiotów. Tymczasem ustawa Prawo restrukturyzacyjne, funkcjonująca od stycznia 2016 r., nie tylko zwiększa wachlarz dostępnych narzędzi służących ratowaniu zadłużonych firm, dodając również postępowanie przedsądowe, ale także daje możliwość skorzystania z nich mikrofirmom.

Zawieszenie spłaty zobowiązań
Z przepisów ustawy mogą korzystać wszystkie podmioty gospodarcze, w tym te prowadzone w formie działalności jednoosobowych. Daje ona zadłużonym przedsiębiorcom użyteczne narzędzia pozwalające na uporządkowanie ich sytuacji – m.in. zawieszenie obowiązku spłaty zobowiązań oraz egzekucji z majątku dłużnika na okres trwania postępowania. Obecnie w trakcie obowiązywania przepisów „tarcz antykryzysowych” istnieje możliwość otwierania postępowań restrukturyzacyjnych bez udziału sądu.
Problemem, na jaki zwracają uwagę eksperci, jest jednak brak świadomości, że z takich narzędzi można korzystać. Dotyczy on głównie tysięcy małych firm, najmniejszych przedsiębiorców, z których wielu prowadzi tzw. rodzinne biznesy stanowiące jedyny dochód rodziny. Firmy te częściej niż w przypadku większych przedsiębiorstw korzystają z zabezpieczenia na prywatnym majątku właścicieli, a więc stwarzają ryzyko nie tylko bankructwa firmy, ale także utraty podstawowych środków bytowania, domu czy mieszkania.12

Negocjacje z wierzycielami
Podjęcie postępowania restrukturyzacyjnego to szansa na odbudowanie zdolności do generowania dodatnich przepływów finansowych przedsiębiorstwa. Postępowanie to zmusza wierzycieli do podjęcia negocjacji i niewątpliwie je ułatwia. Może np. skłonić ich do zgody na rozłożenie płatności na raty lub wręcz umorzenia części zobowiązań. Będą oni tym bardziej skłonni do ustępstw, im większa będzie szansa na poprawę sytuacji finansowej dłużnika. W ramach postępowania restrukturyzacyjnego dostępny jest cały pakiet rozwiązań, które wspierają proces negocjacji z wierzycielami i wypracowywanie optymalnego sposobu restrukturyzacji zadłużenia. Ustawodawca wprowadził również instrumenty finansowe w tym zakresie – możliwość finansowania firm za pośrednictwem środków udostępnionych przez Agencję Restrukturyzacji Przemysłu. Najważniejszą jednak rzeczą, jaką powinien zrobić dłużnik, jest znalezienie przyczyn swoich problemów. A te rzadko mają charakter wyłącznie finansowy. Bez strategicznych zmian w modelu działania firmy nawet pozytywnie zakończone postępowanie restrukturyzacyjne jedynie przesunie w czasie jej upadek. Właściwe zdiagnozowanie powodów złej sytuacji, a w konsekwencji opracowanie skutecznego planu restrukturyzacji wspieranego środkami finansowymi z ARP, to najskuteczniejszy sposób rozwiązania problemów firmy.

Oprac. na podstawie informacji eksperckiej MGW Corporate Consulting Group Sp. z o.o. oraz PMR Restrukturyzacje S.A.


 

pi