envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


30Firma KESSEL ponawia cieszącą się dużym zainteresowaniem akcję promocyjną. Dotyczy ona urządzeń kompaktowych, które główne zastosowanie znajdują w domach, niewielkich firmach, czy punktach usługowych.

Katalog produktów objętych promocją został rozszerzony o separatory substancji ropopochodnychModularis LW400 i LW800, które dołączą m.in. do:
‒ małych przepompowni do instalacji podposadzkowej i wolno stojących,
‒ separatorów tłuszczu EasyClean free Basic Standard,
‒ zaworów przeciwzalewowych z pompą Pumpfix.

Główna zasada akcji promocyjnej pozostaje niezmieniona ‒ każdy instalator, który spełni warunki promocji, otrzyma premię pieniężną!

Program premiowy obejmuje systemy małej infrastruktury KESSEL. Warunki promocji są proste, a premia atrakcyjna – kup, zamontuj i wyślij swoje zgłoszenie do firmy KESSEL, a określona w regulaminie promocji część wydanych środków wróci do Ciebie!

Promocja trwa do 31 października br. Produkty dostępne są u dystrybutorów, także w sprzedaży on-line.

Warto wziąć udział w akcji ‒ poznać szczegółowe warunki programu, regulamin oraz wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji na stronie organizatora promocji: http://www.kessel.pl/promocja.html


 

pi