envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa
237 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja postępowania cywilnego obejmująca szereg zmian dotyczących postępowania przed sądem. Założeniem ustawodawcy jest przede wszystkim usprawnienie i przyspieszenie postępowania sądowego. Wiele zmian dotyczy procesu wszczętego przez przedsiębiorcę. Sąd z jednej strony daje przedsiębiorcy zapewnienie, że jego sprawa będzie rozpoznana szybciej, ale z drugiej nakłada na niego wiele obowiązków formalnych i fiskalnych.

Powrót do postępowania gospodarczego
Postępowanie w sprawach gospodarczych nie jest nowością w procedurze cywilnej. Funkcjonowało ono do maja 2012 r. Charakteryzowało się większym rygoryzmem dla strony biorącej udział w postępowaniu i założeniem, że przedsiębiorcy, jako profesjonaliści w zakresie działalności gospodarczej, powinni wykazywać wyższą staranność w prowadzeniu swoich spraw, w tym sądowych. Oczekiwano od nich większej staranności i szybkości w gromadzeniu dowodów przed sądem. 7 lat temu ustawodawca zniósł to postępowanie, uznając, że sprawy przedsiębiorców niewiele różnią się od innych spraw cywilnych i że dzięki temu postępowanie sądowe zostanie uproszczone i przyspieszone. Wprawdzie wydziały gospodarcze zostały utrzymane i rozpoznawały sprawy przedsiębiorców, ale według ogólnych przepisów jako postępowanie zwykłe, a nie w trybie postępowania gospodarczego. Finalnie mniej obłożone sądy w wydziałach gospodarczych często rozpoznawały sprawy szybciej niż zwykłe wydziały cywilne. Obecnie, aby znów przyspieszyć i usprawnić postępowanie sądowe, powraca się do rozpoznania sprawy gospodarczej w odrębnym trybie. Poprzeczka ustawiona jest jednak naprawdę wysoko.

Czego zatem wymaga się od przedsiębiorcy uczestniczącego w sprawie gospodarczej? Jakie są nowe stawki opłat? Czy sprawę można rozpoznać z pominięciem przepisów gospodarczych? – Na wiele istotnych pytań związanych z ostatnimi zmianami w prawie odpowiada adwokat Małgorzata Stępień w najnowszym wydaniu „Polskiego Instalatora” 11-12/2019.


 

pi