envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa
kospel1W ostatnim kwartale 2019 roku firma Viessmann przejęła firmę Kospel, polskiego producenta podgrzewaczy wody, elektrycznych podgrzewaczy wody, kotłów elektrycznych oraz zasobników ciepłej wody. Dzięki temu Viessmann poszerzył portfolio produktów i poprawił dostęp do rynku w Europie Środkowej i Wschodniej, zwiększył grono swoich pracowników, a firmie Kospel zapewnił dalszy, stabilny rozwój.

Grupa Viessmann przejęła polską spółkę Kospel SA (Kospel), wzmacniając tym samym swoją pozycję, rozszerzając portfolio, zwiększając zasoby wiedzy w dziedzinie innowacyjnych systemów elektrycznych i liczbę zatrudnionych osób. Umowa przejęcia została zawarta między stronami 25 listopada 2019 roku.

Firma Kospel została założona w 1990 roku przez Krzysztofa Łukasika. Przedsiębiorstwo, które zatrudnia obecnie około 500 pracowników w czterech lokalizacjach w Polsce, produkuje przepływowe podgrzewacze wody, kotły elektryczne i zasobniki ciepłej wody, dostarczając je głównie na rynki Europy Środkowej i Wschodniej. Kospel sprzedaje ponad dwie trzecie swoich produktów w Polsce, a także w Rosji i sąsiednich krajach europejskich. Dzięki wysokim wskaźnikom wzrostu, w bieżącym roku budżetowym firma spodziewa się sprzedaży w wysokości około 30 milionów EUR. Siedziba firmy znajduje się w Koszalinie. Obie strony zgodziły się nie ujawniać ceny przejęcia.

Kospel2– Przewidujemy znaczne wzrosty znaczenia energii elektrycznej w obszarach ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody w przyszłości, stąd też decyzja o kontynuacji strategicznych inwestycji Viessmann w sektorze elektrycznym – mówił dr Ulrich Hüllmann, dyrektor finansowy grupy Viessmann.  – Wraz z przejęciem Kospel poszerzyliśmy naszą ofertę produktów o przepływowe podgrzewacze wody, kotły elektryczne i zasobniki ciepłej wody użytkowej oraz poprawiliśmy nasz dostęp do rynków Europy Środkowej i Wschodniej. Zyskają na tym zarówno klienci Kospel, jak i klienci Viessmann – dodał. 

Krzysztof Łukasik, dyrektor generalny Kospel, mówił – Jestem niezmiernie dumy, że moja trwająca prawie 30 lat praca rozwojowa zostanie kontynuowana przez wielką, rodzinną firmę, jaką jest Viessmann. Znalezienie nowej drogi, która pozwoli dalej nam się rozwijać, było i jest sprawą bliską mojemu sercu i sercom wszystkim moim kolegom z Kospel. Ja sam będę aktywnie uczestniczyć w dalszym rozwoju marki Kospel.

Viessmann – nowe kierunki
Firma Viessmann przechodzi przemianę z producenta technologii grzewczej w dostawcę rozwiązań dla całych przestrzeni mieszkalnych. Firma opracowuje holistyczne rozwiązania, które mają zapewni użytkownikom kompleksową obsługę w zakresie podnoszenia komfortu życia: optymalną temperaturę w pomieszczeniach, ciepłą wodę, energię elektryczną i dobrą jakość powietrza. W ofercie zintegrowanych rozwiązań, Viessmann łączy produkty i systemy działające w oparciu o właściwe źródła energii przesyłanej za pośrednictwem platform i usług cyfrowych. Produkty firmy Viessmann powstają głównie w oparciu o źródła odnawialne. Założona w 1917 r., rodzinna firma, przywiązuje szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialnego i długoterminowego działania na korzyść społeczeństwu, otoczeniu i środowisku.


 

pi