envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa18 października, podczas II Kongresu Trendy Energetyczne w Krakowie, zorganizowanego przez redakcję GLOBEnergia, wicepremier Jarosław Gowin ogłosił nowy, rządowy program wspierający transformację branży producentów urządzeń grzewczych w kierunku nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii. Program ruszy jeszcze w tym roku, a jego budżet wyniesie 200 mln złotych. To niezbędne dopełnienie innych – już działających lub zapowiadanych programów na rzecz efektywności energetycznej.

Program dla przedsiębiorstw. Jego ogłoszenie poprzedziły konsultacje z branżą. 18 września br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne, na które pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zaprosiła producentów i specjalistów reprezentujących polską branżę grzewczą.

2O co chodzi we wspomnianej transformacji? Otóż przez wiele lat polskie firmy produkowały pozaklasowe urządzenia grzewcze na paliwa stałe. Jeszcze niedawno liczba urządzeń niespełniających norm emisyjnych sięgała 200 tys. rocznie. Obecnie, w związku z założeniami polityki klimatyczno-energetycznej, branża musi przejść transformację. Wsparcie finansowe ułatwi opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii w zakresie urządzeń grzewczych korzystających z OZE, które będą spełniać najwyższe wymagania techniczne. Produkty te powinny stanowić nie tylko dobrą alternatywę dla podobnych urządzeń firm zagranicznych na polskim rynku, ale także mieć potencjał skutecznego konkurowania na rynkach zagranicznych. Polskie „zielone” technologie grzewcze mogłyby się stać jednym z naszych znaczących produktów eksportowych, gdy nastąpi odejście od paliw kopalnych.

Głównym elementem programu ministerstwa jest uruchomienie konkursu dla firm w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki” w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Pierwszy etap konkursu ma być ogłoszony w listopadzie br.

3Programy dla inwestorów indywidualnych. Podczas Kongresu Trendy Energetyczne miała również miejsce premiera „Poradnika inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019”.* Opracowanie powstało z inicjatywy Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polskim Alarmem Smogowym – jako niezbędnik każdego właściciela domu jednorodzinnego w Polsce. Jak wiadomo, ulga termomodernizacyjna jest tylko jedną z wprowadzonych ostatnio zachęt finansowych do poprawy efektywności energetycznej domów mieszkalnych w Polsce i aktywnego włączenia się ich właścicieli do walki ze smogiem. Łączne korzyści z ulgi i innych form wsparcia inwestycji proekologicznych kierowanych do właścicieli domów jednorodzinnych mogą stanowić nawet większość kosztów tych przedsięwzięć. Warto o tym wiedzieć, ponieważ możliwości finansowe zwykle przesądzają o podjęciu samej inwestycji, a następnie o zakresie realizowanych prac i standardzie wybranych rozwiązań. Problem w tym, że wiedza o uldze termomodernizacyjnej wciąż jest bardzo mała. Ideą poradnika jest wypełnienie tej luki.

Program dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. 9 października, podczas rozmów z prezesami poznańskich spółdzielni mieszkaniowych, Minister Jadwiga Emilewicz oraz Minister Piotr Woźny zapowiedzieli kolejne działania wspierające inwestycje w efektywność energetyczną – do końca tego roku ma zostać przedstawiona propozycja dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych zainteresowanych fotowoltaiką. Według Piotra Woźnego blokowiska to „genialne miejsce” dla tego typu instalacji, które mogą służyć do zaspakajania zapotrzebowania na energię dla części wspólnych budynków. Fotowoltaika uniezależni spółdzielnie od wahań cen na rynku energii i przyczyni się do realnych obniżek opłat dla spółdzielców.

*Obszerne fragmenty „Poradnika inwestora – ulga termomodernizacyjna 2019” publikujemy w tym wydaniu Polskiego Instalatora.


 

pi