envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa18 września br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne, na które pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zaprosiła producentów i specjalistów reprezentujących polską branżę grzewczą. Celem spotkania było zaprezentowanie i skonsultowanie kompleksowego programu wsparcia polskich firm z branży grzewczej w procesie transformacji umożliwiającej realizację wytycznych nowej polityki klimatyczno-energetycznej realizowanej w Polsce i w Europie.

1 20190918 121749 cropJak bardzo potrzebny i oczekiwany jest taki program, pokazała frekwencja na spotkaniu – przybyło ponad 100 przedsiębiorców i specjalistów. O co chodzi we wspomnianej transformacji? Otóż w dużym skrócie założenia są takie, aby polscy producenci urządzeń grzewczych otrzymali pomoc finansową, która już teraz umożliwi im rozpoczęcie prac nad opracowaniem i wdrożeniem nowych technologii i nowych produktów (w zakresie urządzeń grzewczych korzystających z OZE – zwłaszcza pomp ciepła i kotłów pelletowych), spełniających najwyższe wymagania techniczne i założenia polityki klimatyczno-energetycznej. Produkty te powinny mieć cechy innowacyjności (na poziomie firmy). Jednocześnie powinny stanowić nie tylko dobrą alternatywę dla podobnych urządzeń firm zagranicznych na naszym rynku z zakresu „zielonej energii”, ale także mieć potencjał skutecznego konkurowania na rynkach zagranicznych. Jak podkreślali przedstawiciele ministerstwa, polskie „zielone” technologie grzewcze mogłyby się stać jednym z naszych znaczących produktów eksportowych, gdy nastąpi odejście od paliw kopalnych.

2 20190918 123251Głównym elementem programu wsparcia opracowywanego przez ministerstwo jest uruchomienie konkursu dla firm w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki”, w ramach poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, prowadzonego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

Na spotkaniu zaprezentowano założenia „Szybkiej ścieżki” na podstawie ekspertyzy BTR (Business Technology Roadmaps), dotyczącej przygotowania i wdrażania studiów wykonalności inwestycji badawczo-rozwojowych i innowacyjnych dla branży producentów urządzeń grzewczych do 2030 r. Ekspertyza ta wskazuje główne, pożądane kierunki rozwoju polskiej branży grzewczej, a także potencjalny koszt uzyskania efektu (pulę środków, które powinny być skierowane na wsparcie w danym zakresie). Podpisali się pod nią m.in.: mgr inż. Jarosław Kotyza (AGH, PORT PC), mgr inż. Paweł Lachman (PORT PC), dr inż. Tomasz Mirowski (IGSMiE PAN), dr inż. Marek Miara (Fraunhofer ISE, PORT PC), dr inż. Adolf Mirowski (PORT PC), mgr inż. Jakub Koczorowski (PORT PC), mgr inż. Wojciech Luboń (AGH), mgr inż. Grzegorz Pełka (AGH), mgr inż. Elżbieta Hałaj (AGH), mgr inż. Paulina Smaczna (IZE „Miękinia”), mgr Tadeusz Nowak (PORT PC). Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w spotkaniu, wskazywali kierunki rozwoju i potrzeby rynku, które ich zdaniem nie zostały uwzględnione w ekspertyzie albo są w zbyt małym stopniu wyeksponowane lub też nadmiernie promowane. Do ich uwag ustosunkowywali się autorzy ekspertyzy oraz organizatorzy konkursu – wiele wątpliwości udało się rozwiać już na spotkaniu, pozostałe wymagają dalszych konsultacji i współpracy ekspertów.

Zasady konkursu są jeszcze dopracowywane, swoje wnioski i uwagi można zgłaszać do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Można również zgłaszać kandydatury ekspertów, którzy wzięliby udział w ocenach projektów. Jeśli chodzi o stronę formalną konkursu, to na spotkaniu Piotr Pryciński z NCBiR podkreślał, że zostaną zlikwidowane niektóre bariery, na jakie zwracali uwagę przedsiębiorcy (np. możliwość uzupełnienia braków formalnych w projekcie czy nawet poprawienia projektu po jego złożeniu). Jak zapewnił, pierwszy etap konkursu powinien zostać ogłoszony na początku listopada br., a pierwszy nabór wniosków już w grudniu. Wnioskodawcą może być pojedyncze przedsiębiorstwo, konsorcjum przedsiębiorców albo przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Działania ministerstwa w zakresie wsparcia przedsiębiorców z polskiej branży grzewczej uzupełnia oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (programy, z których można uzyskać środki finansowe) oraz Polskiej Strefy Inwestycji (ulgi podatkowe). Została ona również zaprezentowania na spotkaniu.


 

pi