Drukuj
Nadrzędna kategoria: Aktualności
Kategoria: Warto wiedzieć

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował siódmą już edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce‘2019”. Jego premiera miała miejsce 18 czerwca br. w Centrum Prasowym PAP. Gościem honorowym konferencji była Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Fotowoltaika jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów OZE w Polsce i na świecie, przy czym rynek PV w Polsce ma olbrzymi potencjał rozwoju. Łączna moc zainstalowana w źródłach PV na koniec 2018 r. wynosiła około 500 MW, a już w maju 2019 r. ponad 700 MW. Przyrost nowych instalacji jest bardzo dynamiczny. W 2018 r. znaleźliśmy się na 9 miejscu w UE pod względem rocznych przyrostów nowych mocy PV. Biorąc pod uwagę inwestycje w toku oraz trendy, w 2019 r. Polska może się znaleźć już na 4 miejscu. Autorzy raportu oceniają, że w całym 2019 r. przybędzie nawet 1 GW nowych instalacji PV, a na koniec roku moc skumulowana instalacji PV wyniesie 1,5 GW.

 

IEOok

 

Mikro i małe instalacje PV. Moc mikroinstalacji PV wynosi (stan na luty 2019 r.) około 350 MW. Znaczna ich część (ok. 75% mocy) to instalacje o mocy do 10 kW zrealizowane przez prosumentów w gospodarstwach domowych. Pozostałe, o mocy 10-50 kW, są zrealizowane przez samorządy i przedsiębiorstwa. Rozwój rynku małych instalacji PV o mocy do 500 kW, realizowanych zazwyczaj na zasadach w pełni komercyjnych w przemyśle i usługach, jest związany głównie ze wzrostem cen energii elektrycznej i taryf, korzystnym profilem produkcji energii w instalacjach PV w relacji do profilu zapotrzebowania na energię oraz w relacji do profilu cen energii elektrycznej. Dobrze dobrane pod względem mocy i profilu odbiorcy instalacje PV są w takiej sytuacji racjonalną inwestycją. Mikroinstalacje domowe wymagały do tej pory wsparcia dotacyjnego. W ramach RPO na lata 2014-2020, do 4 kwietnia 2019 r. kwota dofinansowania do projektów energetyki słonecznej (PV i kolektory słoneczne) przekroczyła 4 mld zł przy wkładzie finansów unijnych 2,5 mld zł. Szacuje się, że w ramach dotychczas zakontraktowanych projektów we wszystkich RPO powstało lub powstanie łącznie około 280 MW instalacji PV. W br. prosumentów zaczynają wspierać efekty nowych inicjatyw Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, w tym ulgi w podatku PIT i korzystne programy kredytowe. Są też zapowiedzi dalszych zmian: obniżona stawka VAT dla mikroinstalacji na gruncie lub na dachach budynków inwentarskich oraz ulgi w podatku od nieruchomości. Wobec nieuniknionego wzrostu cen energii w 2020 r., mogą one skompensować skutki wyczerpywania się dotacji unijnych w latach 2020-2021 i zapewnić ciągłość rozwoju mikroinstalacji w gospodarstwach domowych.

Farmy słoneczne „aukcyjne”. Dotychczas odbyły się trzy aukcje OZE (w 2016, 2017 i 2018 r.), w ramach których wygrało łącznie 990 projektów o łącznej mocy prawie 0,9 GW. Planowana moc instalacji PV w tegorocznej aukcji wyniesie 750 MW. Ankiety od inwestorów i dostawców technologii PV potwierdzają spadek kosztów budowy farm PV o wielkości około 1 MW: z 3,8 mln zł w 2016 r. do nawet 2,8 mln zł w 2018 r. Można szacować, że efektem trzech już przeprowadzonych aukcji oraz tej planowanej na ten rok będzie blisko 5 mld zł inwestycji w farmy PV, w tym ponad 2 mld w tegorocznej.

Prognozy dla sektora. Niedawno opublikowane projekty Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP 2040) oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu do 2030 r. (KPEiK 2030) zakładają istotny wzrost mocy zainstalowanej w źródłach PV. Według bardziej optymistycznego scenariusza (PEP 2040), w 2040 r. łączna moc z instalacji PV wyniesie ponad 20,2 GW, a fotowoltaika będzie stanowić około 25% mocy zainstalowanej. Już w 2019 r. wartość rynku inwestycji PV przekroczy 3,5 mld zł, a łączne obroty z wartością energii wytworzonej w 2019 r. przekroczą 4 mld zł. Rynek PV stanie się głównym obszarem inwestycji w energetyce odnawialnej. W dalszym ciągu największy wkład w obroty branży wnoszą prosumenci, wspierani dotacjami RPO. Szybko jednak rośnie rola autoproducentów i farm PV. Wraz z komercjalizacją branży PV, niezwykle ważna rola w rozwoju sektora przypada bankom inwestycyjnym, ale także działającym w segmencie detalicznym (prosumenci). Podsumowując, z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że warunki realizacji inwestycji w OZE, w tym w sektorze PV, ulegną poprawie, a lata 2019-2021 wydają się niezwykle atrakcyjne dla inwestorów i dostawców rozwiązań na rynku PV w Polsce. Już w 2019 r. technologia PV stanie się liderem na krajowym rynku inwestycji w energetyce, a Polska jednym z wiodących rynków fotowoltaiki w UE.