envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

baner
Warto wiedzieć

237 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja postępowania cywilnego obejmująca szereg zmian dotyczących postępowania przed sądem. Założeniem ustawodawcy jest przede wszystkim usprawnienie i przyspieszenie postępowania sądowego. Wiele zmian dotyczy procesu wszczętego przez przedsiębiorcę. Sąd z jednej strony daje przedsiębiorcy zapewnienie, że jego sprawa będzie rozpoznana szybciej, ale z drugiej nakłada na niego wiele obowiązków formalnych i fiskalnych.

10Szacuje się, że na polski rynek trafia rocznie około 200-250 tys. kotłów na paliwa stałe, z czego część stanowią kotły niespełniające wymaganych kryteriów. Dokładnych danych jednak brakuje ze względu na duże rozproszenie rynku i szarą strefę w handlu takimi urządzeniami, którą ocenia się na 20-25% rynku.

kospel1W ostatnim kwartale 2019 roku firma Viessmann przejęła firmę Kospel, polskiego producenta podgrzewaczy wody, elektrycznych podgrzewaczy wody, kotłów elektrycznych oraz zasobników ciepłej wody. Dzięki temu Viessmann poszerzył portfolio produktów i poprawił dostęp do rynku w Europie Środkowej i Wschodniej, zwiększył grono swoich pracowników, a firmie Kospel zapewnił dalszy, stabilny rozwój.

38Forum Energii rozpoczyna nowy program dla samorządów, które poszukują wiedzy, inspiracji i wsparcia w działaniach na rzecz czystego powietrza. Program LeadAIR obejmie siedemnaście średniej wielkości miast, których samorządowcy i menedżerowie dowiedzą się jak zaplanować i przeprowadzić programy antysmogowe i skutecznie pozyskać środki na lokalną niskoemisyjną transformację. Swój udział w programie mozna zgłaszać do 15 stycznia 2020 r.

32Potrzebujesz szybko obliczyć średnicę rurociągu i stworzyć tabele strat ciśnienia? Z nowym narzędziem firmy Viega jest to wyjątkowo proste i wymaga zaledwie kilku kliknięć. Kalkulator można znaleźć na stronie internetowej producenta w zakładce „Serwis”. To dodatkowe ułatwienie podczas pracy z systemami instalacyjnymi Viega.

18 października, podczas II Kongresu Trendy Energetyczne w Krakowie, zorganizowanego przez redakcję GLOBEnergia, wicepremier Jarosław Gowin ogłosił nowy, rządowy program wspierający transformację branży producentów urządzeń grzewczych w kierunku nowoczesnych, niskoemisyjnych technologii. Program ruszy jeszcze w tym roku, a jego budżet wyniesie 200 mln złotych. To niezbędne dopełnienie innych – już działających lub zapowiadanych programów na rzecz efektywności energetycznej.

Program dla przedsiębiorstw. Jego ogłoszenie poprzedziły konsultacje z branżą. 18 września br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne, na które pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zaprosiła producentów i specjalistów reprezentujących polską branżę grzewczą.

41Firma Proguest udostępniła na początku października raport dotyczący wysokości wynagrodzeń w branży HVAC, budowlanej oraz elektrycznej na stanowiskach sprzedażowych i technicznych. Z analizy raportu można wyciągnąć bardzo interesujące wnioski.

Badanie zostało przeprowadzone na przełomie lipca i sierpnia br. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) za pomocą ankiety on-line. Łącznie zrealizowano 561 wywiadów. Badaniem objęto pracowników na 19 stanowiskach w branży HVAC, elektrycznej i budowlanej z obszaru całego kraju. Aż 63% badanych stanowią osoby z branży HVAC.


 

pi