envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement


Aktualności


10 000 metrów Biegu Instalatora – po raz kolejny w branży budowlano-instalacyjnej wywołuje ducha sportowej rywalizacji

20180320patronTegoroczna edycja Biegu Instalatora odbędzie się w Bydgoszczy w pierwszą niedzielę czerwca. W 2017 roku na podium stanęli w klasyfikacji generalnej Mariusz Dembowski z Lidzbarka i Agata Woźniakowska z Bydgoszczy, natomiast w klasyfikacjach branżowych najszybsi byli reprezentanci firm takich jak H+H POLSKA, CIEPŁOBUD, HYDROTERM, KLIMAT SOLEC, ART-DECO, KLIMARIK, MECHVENT, MPWiK Włocławek, Technika Sanitarna, SOLUM, MWiK Bydgoszcz, REMKAN, MWiO Sp. z o.o. i WODKAN S.A.20180320BIR wydarzenie tlo2

Bieg Instalatora – co to takiego?
W Polsce mamy biegi na pamiątkę, ku czci, z okazji, a także Bieg Dzika, Rzeźnika, po Rybę, Morsa, Przodownika, Icemana, Komandosa, a w Bydgoszczy – Bieg Instalatora!
Bieg jest przeznaczony dla wszystkich biegaczy, którzy zostaną sklasyfikowani według płci i wieku. W Biegu wprowadzone zostają dodatkowe klasyfikacje „instalator” oraz „wod.-kan.” – zarówno indywidualne jak i drużynowe. Stąd nazwa biegu i szansa dla biegających instalatorów, inżynierów, projektantów, techników, handlowców – związanych z szeroko pojętą branżą instalacyjną.
Bieg organizowany jest przez portal branżowy HVACR.pl informujący o aktualnościach i wydarzeniach związanych z instalacjami grzewczymi (H), wentylacyjnymi (V), klimatyzacyjnymi (AC) i chłodniczymi (R).
Instalator jest od pierwszej edycji oficjalną imprezą towarzyszącą Międzynarodowym Targom Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, które co roku odbywają się w Bydgoszczy. 26. Edycja WOD-KAN odbędzie się tuż po biegu, w dniach 5-7 czerwca br.
Biuro zawodów, start i meta oraz liczne atrakcje zlokalizowane będą na terenie parku miejskiego „Myślęcinek” w Bydgoszczy. Start biegu zaplanowany został na godz. 11:00.

20180316port pc

 

 

 

 

 

Wyniki badań rynku pomp ciepła w 2017 roku przeprowadzone przez Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) dają podstawę do optymistycznych prognoz dalszego rozwoju branży w Polsce w najbliższych kilku latach. W ubiegłym roku rynek pomp ciepła typu powietrze/woda stosowanych do instalacji centralnego ogrzewania wzrósł o 55%, a rynek wszystkich typów pomp ciepła związanych z centralnym ogrzewaniem wzrósł o 30%. Cały rynek pomp ciepła w Polsce odnotował wzrost na poziomie ok. +22%. 

20180316PORTPCdo wstawienia3

20180316PORTPCdo wstawienia

Z szacunków PORT PC wynika, że w roku 2017 sprzedano łącznie ok. 27.000 szt. pomp ciepła.

Obserwując sprzedaż pomp ciepła w latach 2010-2017, widoczny jest harmonijny i zarazem nieustający wzrost rynku. Wzrósł też znacznie udział pomp ciepła w nowych budynkach jednorodzinnych. Wg PORT PC w 2017 roku wynosił on 12,5% (co ósmy nowy budynek). W 2010 roku organizacja PORTPC szacowała, że udział pomp ciepła w nowych budynkach wynosił poniżej 3%. W optymistycznej prognozie wzrostu rynku wykonanej przez PORT PC, w 2020 roku udział pomp ciepła w nowobudowanych budynkach jednorodzinnych może sięgać już poziomu 20÷25%. Godne uwagi jest to, że rynek tych urządzeń w Polsce jest jedynym rynkiem w Europie, w którym zanotowano siedem lat z rzędu wzrosty sprzedaży liczby pomp ciepła.

Marki KLIMOR i KAISAI zadebiutują na międzynarodowej arenie targowej Mosta Convegno Expocomfort (MCE). Podczas 41. edycji wystawy, która odbędzie się w dniach 13-16 marca w Mediolanie, branżyści z 55 krajów na świecie będą mieli możliwość zapoznania się z najnowszą gamą rozwiązań klimatyzacyjnych i wentylacyjnych z oferty obydwu producentów. Obecność KLIMOR i KAISAI na targach MCE 2018 jest elementem strategii Grupy Klima-Therm zakładającej intensyfikację działalności eksportowej, w tym wejście na nowe, perspektywiczne rynki.

 

Mostra Convegno Expocomfort (MCE) w Mediolanie to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń branży HVACR. Wystawa podzielona jest na pięć głównych ekspozycji dedykowanych klimatyzacji i wentylacji, instalacjom wodnym, grzewczym, automatyce oraz energii odnawialnej. Targi organizowane są cyklicznie, co dwa lata, gromadząc ponad 2 tys. wystawców z całego świata, w tym kilkadziesiąt firm z Polski. Grono odwiedzających stanowią wyłącznie branżyści – blisko 160 tys. osób z 55 krajów, spośród których najliczniej reprezentowane grupy to instalatorzy oraz specjaliści odpowiedzialni za zakupy.

Grupa Klima-Therm w Mediolanie zaprezentuje się po raz pierwszy, przedstawiając najnowsze rozwiązania w dziedzinie klimatyzacji i wentylacji w oparciu o portfolio marek własnych KLIMOR i KAISAI.

Na targach Instalacje w dniu 24 kwietnia 2018 r przewidziana jest Konferencja PORT PC pod tytułem ”Standardy jutra w technice grzewczej”, prowadzona przez czołowych specjalistów branży pomp ciepła i równoważenia hydraulicznego. W ramach konferencji ukażą się nowe wytyczne branżowe PORTPC cz. 7 i cz. 8 skierowane do instalatorów i projektantów instalacji grzewczych i chłodzących. Planowane jest wydanie tzw. wersji „zielonej” (próbnej) wytycznych w zakresie instalacji i doboru pomp ciepła oraz oddzielnie w kwestii równoważenia hydraulicznego. W IV kwartale 2018 r. planowane jest wydanie końcowych wersji obydwu wytycznych. Takie rozwiązanie stosowane jest w wielu krajach. Da ono szansę branży na przedyskutowanie najważniejszych zagadnień dot. nowych wytycznych i wziąć aktywny udział w opracowaniu końcowych wersji wytycznych.


Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 2 marca 2018 r.


Miejsce wykonywania pracy:
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-926 Warszawa

Liczba lub wymiar etatu: 1

 

Kandydat ubiegający się o powołanie na stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) być obywatelem polskim;
3) korzystać z pełni praw publicznych;
4) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiadać kompetencje kierownicze;
6) mieć co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiadać wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Podkategorie


 

pi