envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementFirma DAB PUMPS POLAND wprowadziła doimage13 sprzedaży nowy typoszereg elektronicznych, wielostopniowych, zatapialnych pomp głębinowych Diverton. To kolejna generacja tych innowacyjnych urządzeń, które zdobyły już ogromną popularność na rynku. Obecnie wyróżniają się one jeszcze wyższą niż w poprzedniej wersji efektywnością energetyczną, dostosowaną z wyprzedzeniem do kolejnych przepisów MEI w tym zakresie, a także zwiększoną trwałością i zoptymalizowaniem konserwacji.

Pompy głębinowe różnią się od siebie pod względem konstrukcji, rozmiaru, wydajności i przeznaczenia. Wszystkie te parametry wpływają na pracę urządzenia w danym środowisku i powinny być uwzględniane przy jego doborze. Warto również zwracać uwagę na jakość materiałów, z których wykonana jest pompa oraz na zastosowane w niej zabezpieczenia. Pompy w studniach głębinowych są montowane nawet kilkanaście metrów pod ziemią, a to niewątpliwie utrudnia wszelkie zabiegi związane z ich konserwacją czy ewentualną naprawą.

Pompa dopasowana do medium 
W domach jednorodzinnych pompy głębinowe stosuje się w dwóch przypadkach:

  • do kompleksowego zaopatrzenia domu w wodę ze studni albo
  • do poboru wody z ujęcia podziemnego w celu użytkowania jej na zewnątrz budynku, w szczególności nawadniania ogrodu.

Studnie głębinowe i ujęcia zewnętrzne mają różny stopień czystości, a co za tym idzie ‒ różną czystość tłoczonej wody. Bardzo ważne jest zatem, by pompa głębinowa była dobrana odpowiednio do klasy czystości medium, szczególnie jeśli będzie służyć do czerpania wody wykorzystywanej na zewnątrz budynku, z ujęcia podziemnego, które pod względem czystości nie musi spełniać surowych norm dla wody pitnej.

Co decyduje o jakości urządzenia?
Wybierając pompę głębinową, warto wziąć pod uwagę kilka czynników przesądzających o jakości urządzenia, takich jak:

  • zastosowanie wysokiej jakości materiałów, które mają podwyższoną odporność na ciągłą pracę w warunkach wodnych;
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii w silniku i elementach hydraulicznych;
  • wykorzystanie zabezpieczeń, które m.in. chronią pompę przed pracą na sucho i zapobiegają powtarzaniu się procedur rozruchowych ‒ zapewnia to płynną pracę urządzenia, jednocześnie wydłużając żywotność pompy i zmniejszając potrzebę jej częstej konserwacji.

! Czynniki te zostały uwzględnione przy konstruowaniu nowego typoszeregu pomp Divertron, zapewniając im wysoką jakość. Dodatkowo pompy te są idealne do montażu w zbiorniku, dzięki czemu mają szerokie zastosowanie w ogrodnictwie czy w ponownym wykorzystaniu wody deszczowej.image12

Wszystko zaczyna się od innowacji
Pierwsza generacja pomp Divertron została opracowana w 2007 r., wyznaczając nowy standard na rynku: typoszereg pomp zatapialnych z wbudowanym elektronicznym systemem załączania i wyłączania. Po 15 latach, gdy zainstalowanych zostało ponad 1 milion tych urządzeń, firma DAB ponownie podniosła poprzeczkę.
Ciągłe badania i rozwój doprowadziły DAB do wprowadzenia na rynek drugiej generacji pomp Divertron. Zostały one ulepszone pod względem wydajności energetycznej w stosunku do poprzedniej wersji, co oznacza zwiększenie sprawności i zmniejszenie zużycia energii. Urządzenia te, z dużym wyprzedzeniem, dostosowano do kolejnych przepisów MEI dotyczących efektywności energetycznej. Jednocześnie udoskonalono konstrukcję pomp z typoszeregu Diverton, m.in. w celu optymalizacji i ułatwienia konserwacji i montażu urządzeń.

Efektywność, bezpieczeństwo i trwałość
W pompach głębinowych Diverton nowej generacji wykorzystano innowacyjne wirniki z technopolimeru, które cechuje wyższa sprawność przy niższym zużyciu energii. Powstały one w oparciu o dogłębne badania nad dynamiką płynów. Silnik został przeprojektowany w stosunku do poprzedniej wersji pomp, aby zmniejszyć zużycie energii elektrycznej oraz poprawić wydajność pompy.

Zintegimage14owany układ elektroniczny zastosowany w pompach automatycznie zarządza funkcją ZAŁ/WYŁ w zależności od zapotrzebowania na wodę. Nie ma konieczności instalowania zewnętrznego sterownika. Zapobiega to pracy pompy na sucho w przypadku długotrwałego braku wody, a także ułatwia instalację i zwiększa bezpieczeństwo użytkowania pompy.

Dodatkową opcją jest wyłącznik pływakowy, który działa w połączeniu ze zintegrowanym układem elektronicznym, zapewniając podwójną ochronę przed pracą na sucho oraz zapobiegając powtarzaniu się procedur rozruchowych. Zapewnia to płynną pracę pompy, wydłuża cykl jej życia, a przy tym zmniejsza jej obciążenie i ogranicza potrzebę częstej konserwacji.

Ułatwienia konserwacji i montażu
Korzystając z nowej generacji pomp głębinowych Diverton, w szybki i łatwy można też uzyskać dostęp do kondensatora ‒ bezpośrednio z zewnątrz, bez konieczności demontażu całego urządzenia. Dzięki temu niezbędna konserwacja jest szybka i funkcjonalna. Nowy wysuwany uchwyt ułatwia przenoszenie pompy, a hak został tak zaprojektowany, aby w łatwy sposób, za pomocą linki, można było opuścić pompę do zbiornika lub studni.

Pompy głębinowe Diverton nowej generacji to długoterminowa i naprawdę dobra inwestycjimage15a.


 

pi