envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementKonferencje

Zapraszamy na webinarium „Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja” Główna Sekcja Ciepłownictwa Ogrzewnictwa Wentylacji i Inżynierii Atmosfery Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium na temat „Uciążliwe zapachy – wpływ na zdrowie i neutralizacja”, które odbędzie się w dniu 4 marca 2022 r. o godzinie 15:00.PZITS Grafika

169W trakcie tegorocznej edycji Kongresu Trendy Energetyczne odbyła się debata Porozumienia Branżowego na rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) na temat wyzwań związanych z dekarbonizacją sektora ogrzewnictwa w Polsce. Eksperci i branża wskazują, że powszechna i skuteczna modernizacja budynków będzie wymagała współpracy sektorowej, wytyczenia jasnej ścieżki technologicznej oraz realnych działań. Wyzwaniem będzie m.in. brak wyspecjalizowanych kadr. Potrzebna jest w Polsce debata o ścieżce wdrożenia bezemisyjnych technologii i nowoczesnego budownictwa zgodnego ze celami neutralności klimatycznej czyli net-zero 2050.

Firma Viessmann, jako lider branży grzewczej, zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji netto do połowy stulecia oraz zmiany oferty produktów na rozwiązania oparte na odnawialnych źródłach energii. CEO firmy, Max Viessmann 8 listopada przedstawił te cele klimatyczne na COP26 w Glasgow. Wszystkie działania firmy mają na celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.168

Wicedyrektor generalny Max Viessmann (2 od prawej) przedstawia na COP26 w Galsgow cele klimatyczne firmy.

Viessmann aktywnie włącza się w kształtowanie polityki energetycznej, uczestnicząc w Konferencji Klimatycznej COP26 w Wielkiej Brytanii! 8 listopada 2021 r. o godzinie 11:45, podczas Forum Zrównoważonych Innowacji 2021, wystąpi Max Viessmann.
ViessmannCOP26, który odbywa się w Glasgow w dniach 1 – 12 listopada, zgromadzi gości z ok. 200 krajów, reprezentujących różne dziedziny od polityki, przez biznes oraz działaczy na rzecz ochrony klimatu. Nadrzędnym celem spotkania jest przyspieszenie działań na rzecz realizacji założeń Porozumienia Paryskiego i Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu czyli utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowanie działań na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C.

XX FORUM TERMOMODERNIZACJA 2021 zorganizowane przez Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE). odbyło się 6 października 2021 w Warszawie. Było to kolejne - od 20 lat organizowane corocznie - spotkanie audytorów energetycznych i projektantów przy udziale przedstawicieli władz państwowych i banków.55

Fot. MRiT

Patronat honorowy FORUM objęły: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Złotym sponsorem był Alior Bank S.A.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych serdecznie zaprasza do udziału w III edycji „Warsztatów Pracy Projektanta i Rzeczoznawcy Instalacji i Sieci Sanitarnych”, których tematem przewodnim jest ZIELONO MI! Warsztaty odbędą się w dniach 18-19 listopada 2021 r. w formie online.49

W dniach 5-7 listopada 2021 r. odbędzie się I edycja trzydniowej konferencji szkoleniowej dla branży fotowoltaicznej w Polsce. Wydarzenie jest organizowane w formule stacjonarnej. Głównym jego celem jest edukacja przyszłych i aktualnych specjalistów w zakresie sprzedaży i montażu fotowoltaiki oraz podniesienie jakości obsługi klientów korzystających z tego typu usług.Grafika

Organizatorzy konferencji kompleksowo podchodzą do kwestii profesjonalizmu w stosunkowo młodej branży, jaką jest fotowoltaika, mając nadzieję, że wiedza pozyskana podczas trzech dni szkoleń pozwoli na eliminację licznych błędów marketingowo- sprzedażowo-technicznych, których skala, niestety, nieustannie rośnie wraz z rozwojem branży. Stanowi to nie tylko poważny problem dla wszystkich uczestników rynku, ale jest też dużym zagrożeniem dla dalszego rozwoju branży.


 

pi