envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementViessmann aktywnie włącza się w kształtowanie polityki energetycznej, uczestnicząc w Konferencji Klimatycznej COP26 w Wielkiej Brytanii! 8 listopada 2021 r. o godzinie 11:45, podczas Forum Zrównoważonych Innowacji 2021, wystąpi Max Viessmann.
ViessmannCOP26, który odbywa się w Glasgow w dniach 1 – 12 listopada, zgromadzi gości z ok. 200 krajów, reprezentujących różne dziedziny od polityki, przez biznes oraz działaczy na rzecz ochrony klimatu. Nadrzędnym celem spotkania jest przyspieszenie działań na rzecz realizacji założeń Porozumienia Paryskiego i Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu czyli utrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej oraz kontynuowanie działań na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C.

Konferencja obejmuje wiele wydarzeń, przemówień i dyskusji dotyczących najbardziej istotnych problemów klimatycznych, z jakimi boryka się dzisiejszy świat.

Max Viessmann, Co-CEO Viessmann Group i CEO Viessmann Climate Solutions, przemówi na jednym z wydarzeń organizowanych przy COP26 – Forum Zrównoważonych Innowacji 2021 – którego Viessmann jest sponsorem. 

Zgodnie z AGENDĄ Max Viessmann pojawi się w panelu dyskusyjnym 8.11.2021 r., który rozpocznie się o godzinie 11:45.

Wystąpienie Maxa Viessmanna
Podczas swojego wystąpienia Max Viessmann rzuci światło na szereg najistotniejszych dla zrównoważonego rozwoju tematów, w tym:

  • Jak sektor budowlany może odgrywać kluczową rolę w osiąganiu celów klimatycznych poprzez dekarbonizację systemów ogrzewania i chłodzenia?
  • Co zrobić by działania podejmowane na rzecz ochrony klimatu były jednocześnie sprawiedliwymi społecznie, korzystnymi i atrakcyjnymi dla użytkowników końcowych?
  • Rola, jaką H2 może odegrać w procesie dekarbonizacji i zapewnieniu ciągłości dostaw energii.
  • Postępy firmy Viessmann w zakresie dekarbonizacji.

Sponsorowane przez Viessmann Forum Zrównoważonych Innowacji jest organizowane przez Climate Action, organizację, której celem jest nawiązywanie i budowanie partnerstwa między przedsiębiorstwami, rządami i organami publicznymi w celu przyspieszenia międzynarodowego zrównoważonego rozwoju i rozwoju „zielonej gospodarki”.

Bezpłatny bilet na transmisję on-line konferencji Cop26 można pobrać tutaj:

https://cop26.uk/innovation-zone/registration/digital


 

pi