envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaFIRE1Już 5 grudnia odbędzie się coroczny Kongres Pożarnictwa FIRE ŁÓDŹ 2019. Wydarzenie to od lat cieszy się uznaniem wielu podmiotów i instytucji w branży. Jest ono miejscem spotkań profesjonalistów, ekspertów, specjalistów, projektantów, architektów, generalnych wykonawców inwestycji, inwestorów sektora przemysłu, budownictwa komercyjnego i użyteczności publicznej, ale także rynku hal i magazynów produkcyjnych.

Kongres co roku przyciąga liczne grono specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej oraz kierownictwo PSP, m.in. wydziały kontrolno-rozpoznawcze i JGR.  tegorocznym Kongresie wezmą udział eksperci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Konferencja odbędzie się w Łodzi, w zrewitalizowanym Księżym Młynie, na terenie ŁSSE, przy ul. Tymienieckiego 22G, w godz. 09.00-16.30. Na uczestników konferencji będzie czekać bogaty blok tematyczny poświęcony biernej i aktywnej ochronie przeciwpożarowej. W tym roku planowane jest omówienie ważnych zagadnień związanych m.in. z wymaganiami ochrony ppoż. w praktyce projektowej i odbiorach inwestycji – poprzez dostosowanie projektów i budynków do obowiązujących przepisów chociażby w zakresie oddymiania i projektowania systemów wentylacji pożarowej w świetle zmian w normie PN-EN 1366-10 procedowanych w 2019 roku. Temat dość istotny, ponieważ wszystkie budynki użyteczności publicznej, m.in. galerie handlowe, pasaże, ale też budynki podlegające przebudowie czy rozbudowie, będą wymagały przeprojektowania i wymiany zamontowanych systemów i rozwiązań, aby je dostosować do obowiązujących przepisów (dotyczy to m.in. oddymiania). Jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę takich obiektów w skali kraju, jest to duży problem związany z nieprawidłowościami względem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Nie zabraknie również zagadnień istotnych dla obiektów nowo powstających, rozwiązań, które mogą ułatwić pracę projektantom i wykonawcom, a także istotnie wpłynąć na obniżenie kosztów inwestycji – powinno to szczególnie zainteresować inwestorów z rynku komercyjnego obiektów biurowych i magazynowo-produkcyjnych.

W programie również następujące tematy:
• Wymagania i problemy z bezpieczeństwem pożarowym w budynkach w fazie projektowej
• Bezpieczne rozwiązania dla elewacji, fasad i dachów budynków wysokich
• Współpraca systemów detekcji gazów z infrastrukturą techniczną budynków 
• Aluminiowo-szklane przegrody ognioodporne jako oddzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacji
• Odporność ogniowa i reakcja na ogień w praktyce projektowej
• Uzgadnianie projektów budowlanych – wymagania formalne i praktyka projektowa
• Rola rzeczoznawcy ppoż. w procesie inwestycyjnym – od koncepcji do odbiorów. Systemy pożarowe, dźwiękowe, ostrzegawcze oraz SSWIN, KD, CCTVw praktyce projektowej i w montażu na przykładzie rozwiązań marek: Esser, Siemens, D+H, Mercor, UTC Fire & Security, Bitner, Ganz, Avigilon, GDE, Satel, Risco, Merlaud, Sinaps, Bosch, Vesda, POLON- ALFA
• Zasady projektowania, doboru i montażu stacjonarnych systemów detekcji, pomiarów i monitoringu gazów w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
• Oddymianie pasaży handlowych i przykrytych dziedzińców w budynkach przebudowywanych i rozbudowywanych. Jak sprostać ich dostosowaniu do wymagań obowiązujących przepisów?
• Współdziałanie systemów oświetlenia awaryjnego, dynamicznego i systemu sygnalizacji pożarowej
• Warsztaty projektanta sygnalizacji i automatyki pożarowej: "Realizacja scenariuszy do działań w czasie pożaru"
• Technologia gotowa do montażu w instalacjach przeciwpożarowych dla obiektów produkcyjno-magazynowych
• Sterowanie stałymi automatycznymi urządzeniami gaśniczymi
• Kable i przewody stosowane w instalacjach zasilających, przeciwpożarowych i automatyki budynków spełniające wymagania CNBOP-PIB
• Zalety żeliwnej armatury do instalacji ppoż.
• Prawidłowa konfiguracja i montaż systemów tryskaczowych
• Zasilanie, sterowanie i integracja systemów bezpieczeństwa  w przepisach i praktyce
• Metody kategoryzacji ryzyka w świetle pd 7974-7:2019
• Pokaz na terenie zewnętrznym i wiele innych interesujących wątków

Kongresowi towarzyszyć będzie całodzienna wystawa innowacyjnych rozwiązań i systemów przeciwpożarowych dla obiektów budowlanych i przemysłowych. W trakcie przerw na kawę będzie można skorzystać z poczęstunku oraz z konsultacji i dyskusji z gośćmi specjalnymi konferencji. 

Jak wziąć udział w FIRE ŁÓDŹ 2019?
Dołącz do wydarzenia i już dziś bezpłatnie zarezerwuj miejsce: tel. 22 678 58 25, 507-501-137, SMS 500 66 22 37

Szczegółowe informacje: Link do programu: https://bit.ly/2ssInRs, Link do rejestracji online: https://bit.ly/2OR79SK

Uczestnikom gwarantujemy: wysoki poziom merytoryczny konferencji, dzięki udziałowi ekspertów i praktyków, komplet materiałów szkoleniowych, czas na rozmowy kuluarowe, udział w wykładach, pokazach i warsztatach oraz jak zawsze miłą atmosferę oraz dobrą kawę. 

Bezpośr. inf. DND Project
Organizator: DND Project


 

pi