Drukuj
Nadrzędna kategoria: Aktualności

Najważniejsi decydenci, politycy, przedstawiciele administracji, świata nauki i biznesu uczestniczyli w Targach POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. Wykłady i dyskusje dotyczące kluczowych tematów w ochronie środowiska, towarzyszyły wystawom firm i spotkaniom ekspertów. Nagrodzono najlepsze produkty i rozwiązania.

2

Ministrowie środowiska Henryk Kowalczyk i energii Krzysztof Tchórzewski wzięli udział w jubileuszowych 30 targach POL-ECO SYSTEM. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było „Czyste powietrze w trosce o zdrowie, klimat i środowisko". W dniach 23-25 października targi odwiedziło blisko 7000 gości z kraju i zagranicy. Podczas trzech dni swoje produkty i usługi z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki komunalnej przedstawiło 400 firm z 14 krajów. Zaprezentowano m.in. 17 premier oraz 39 nowości.

Inwestycje napędzają gospodarkę
Podczas otwarcia targów 23 października odbyła się debata, która była poświęcona problemom środowiska w realizacji strategii odpowiedzialnego rozwoju z udziałem ministrów Henryka Kowalczyka, Krzysztofa Tchórzewskiego oraz prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierza Kujdy.

Czyste powietrze, energia, klimat
Drugi dzień Targów skupiał się na kwestiach związanych z klimatem, energią i poprawą jakości powietrza. W dyskusjach udział wzięli przedstawiciele polskich instytucji i Komisji Europejskiej. W przestrzeni wystawienniczo-konferencyjnej EkoSfera odbyła się debata „Czyste Powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko", podczas której dyskutowano nad kwestiami dotyczącymi ograniczenia problemu niskiej emisji.
Podczas debaty „Klimat i energia" dyskusja toczyła się wokół polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wyzwań stojących przed polską energetyką, która w około 80% opiera się na węglu.
Wskazano, że racjonalna polityka klimatyczna powinna opierać się na bilansowaniu emisji gazów cieplarnianych i łączeniu redukcji emisji CO2 z pochłanianiem. Debaty dotyczyły także finansowania ochrony środowiska ze środków POIiŚ oraz wyzwań stojących przed NFOŚiGW w zakresie ochrony środowiska. Dyskutowano również nad kwestią miejskich planów adaptacji do zmian
klimatu oraz budownictwa drewnianego, które jest szansą na nowoczesne i ekologiczne domy w Polsce. Podsumowano też 25 lat działalności wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zorganizowane w Ekosferze panele, warsztaty i wykłady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

Wyróżnienia i nagrody
Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich wręczyli minister Henryk Kowalczyk i prezes Zarządu MTP Przemysław Trawa. Otrzymało je dziewięciu przedsiębiorców. Dyrektor Targów POL-ECO SYSTEM 2018 Paulina Pietrzak wręczyła sześć nagród Acantus Aurens, które zostały przyznane za najlepsze aranżacje ekspozycji targowych. W organizowanym przez Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW konkursie Produkt w Obiegu nagrodzono producentów, projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Podczas debaty „Klimat i energia” dyskusja toczyła się
wokół polityki klimatycznej Unii Europejskiej i wyzwań stojących
przed polską energetyką, która w około 80% opiera
się na węglu.
Wskazano, że racjonalna polityka klimatyczna powinna
opierać się na bilansowaniu emisji gazów cieplarnianych
i łączeniu redukcji emisji CO2 z pochłanianiem.
Debaty dotyczyły także finansowania ochrony środowiska
ze środków POIiŚ oraz wyzwań stojących przed NFOŚiGW
w zakresie ochrony środowiska. Dyskutowano również
nad kwestią miejskich planów adaptacji do zmian
klimatu oraz budownictwa drewnianego, które jest szansą
na nowoczesne i ekologiczne domy w Polsce. Podsumowano
też 25 lat działalności wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zorganizowane
w Ekosferze panele, warsztaty i wykłady cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
Wyróżnienia i nagrody
Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich
wręczyli minister Henryk Kowalczyk i prezes Zarządu MTP
Przemysław Trawa. Otrzymało je dziewięciu przedsiębiorców.
Dyrektor Targów POL-ECO SYSTEM 2018 Paulina Pietrzak
wręczyła sześć nagród Acantus Aurens, które zostały
przyznane za najlepsze aranżacje ekspozycji targowych.
W organizowanym przez Ministerstwo Środowiska i NFOŚiGW
konkursie Produkt w Obiegu nagrodzono producentów,
projektantów, dystrybutorów i usługodawców, którzy
swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę
gospodarki o obiegu zamkniętym.