envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

AdvertisementSchowek01W dniach 8-9 czerwca br. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Młodzi dla Inżynierii Środowiska" – w skrócie „MIŚ".

Organizatorem wydarzenia jest Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Głównym sponsorem konferencji zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie, a nad poziomem merytorycznym czuwała Rada Naukowa, której przewodniczył prof. dr hab. inż. Zbigniew Heidrich.
W konferencji, której celem była wzajemna wymiana doświadczeń, wzięło udział ponad trzydziestu młodych naukowców reprezentujących jednostki naukowe i przedsiębiorstwa związane z inżynierią środowiska. Objęcie Konferencji MIŚ Patronatem Honorowym przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Warszawski, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Komitet Młodej Kadry Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie" podkreśliło rangę wydarzenia i było dla jej organizatorów dużym wyróżnieniem.
Podczas dwudniowych obrad wygłoszono 20 referatów w następujących sesjach tematycznych: Systemy dystrybucji wody i odprowadzania ścieków, Oczyszczanie wody i ścieków, Przeróbka osadów, odpady i ich zagospodarowanie. W ramach konferencji obyła się również sesja posterowa oraz praktyczne warsztaty zorganizowane przez partnera wydarzenia – firmę Hach Lange.
Organizatorzy mając nadzieję, że wydarzenie będzie miało charakter cykliczny, zapraszają do odwiedzenia strony internetowej:

www.miś.info.pl

oraz profilu na portalu społecznościowym

www.facebook.com/konferencjamis.


 

pi