envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

PI www

Warto wiedzieć

pobrane
W dyskusji na temat czynników chłodniczych nie można pominąć trendów w zakresie technologii pomp ciepła typu powietrze-woda. Część z nich jest zauważalna obecnie, ale większość ujawni się lub wzmocni za kilka lat. Wiele wskazuje na to, że największe perspektywy ma czynnik chłodniczy R290 – propan. Oznaczałoby to zmianę tendencji rozwoju pomp ciepła typu powietrze-woda w kierunku urządzeń monoblokowych.

Informacje o zwiększeniu tempa globalnego ocieplenia, a właściwie stan klęski klimatycznej, wskazują na to, że w najbliższym roku nastąpi bardzo mocne zaostrzenie polityki klimatycznej w większości krajów świata. Zapowiadane w tym roku przyjęcie przez Unię Europejską polityki „net zero”, czyli celu neutralności klimatycznej, znacznie przyśpieszy upowszechnienie stosowania pomp ciepła w budynkach i elektryfikację ogrzewania jako głównego kierunku dekarbonizacji branży budownictwa.

Ograniczenia dla freonów HFC

Polityka klimatyczna już dawno wkroczyła w obszar regulacji prawnych dotyczących czynników chłodniczych. Obecne przepisy europejskie nie narzucają jednak wprost ograniczenia stosowania czynników o dużym współczynniku GWP w pompach ciepła. Wynika to z faktu, że przy wysokiej szczelności instalacji chłodniczych i niewielkiej emisji bezpośredniej gazów cieplarnianych występuje znaczne obniżenie pośredniej emisji CO2 w stosunku do innych technologii grzewczych. Wraz ze zwiększaniem się udziału energii z OZE przy produkcji energii elektrycznej w przyszłości pośrednia emisja będzie dalej maleć.
Inaczej wygląda sytuacja przy realizowaniu przez pompę ciepła funkcji chłodzenia. W przypadku małych pomp ciepła, zgodnie z rozporządzeniem EU 517/2014, od 2025 r. pojawi się ograniczenie – współczynnik GWP czynnika chłodniczego nie będzie mógł być większy niż 750. Problemem jest obecnie niepewność co do skali przyszłych ograniczeń przez Komisję Europejską wartości współczynnika GWP. Mówi się, że po 2030 r. jego maksymalna wartość może być obniżona do 150 lub nawet 30.
Kolejnym, co najmniej równie ważnym ograniczeniem, jest drastyczny wzrost cen czynników chłodniczych...

Więcej: czytaj "Polski Instalator" 7-8/2019

a1Jaki wpływ na nasze zdrowie mają wnętrza, w których mieszkamy? Jak nasze codzienne wybory mogą wpłynąć na środowisko? Jak zadbać o siebie i relacje z najbliższymi? O tym wszystkim rozmawiały uczestniczki II Forum Kobiet.

26 września, przy ul. Otwockiej 14 w Warszawie, spotkały się kobiety z całej Polski, by wspólnie uczestniczyć w jednym z ważniejszych kobiecych wydarzeń tej jesieni. II edycja Forum Kobiet organizowana pod hasłem "Mój Zdrowy Dom", to wydarzenie organizowane przez kobiety i dla kobiet. To kolejne spotkanie dedykowane świadomym kobietom, ceniącym sobie nieustanny rozwój, dla których dom i rodzina stanowią wartość nadrzędną.

W tym roku organizatorzy skoncentrowali się na kobietach, które – jak wynika z badań – czują się odpowiedzialne za swoją rodzinę i coraz częściej dokonują wyborów, dotyczących kwestii tradycyjnie zarezerwowanych dla mężczyzn.

Na Forum spotkały się kobiety z różnych środowisk, reprezentujące bardzo różne zawody oraz firmy.- Forum Kobiet to wspaniała, kobieca inicjatywa. Jestem tu już drugi raz, na tą edycję zabrałam ze sobą koleżanki. Wszystkie zgodnie stwierdziły, że wpadamy na Forum również w przyszłym roku. Ta impreza jest jak spotkanie towarzyskie w gronie zaprzyjaźnionych kobiet. Duża dawka wiedzy, inspiracje, wymiana doświadczeń, swobodne rozmowy z zaproszonymi gośćmi przy kawie. Po prostu zorganizowane po kobiecemu - przez Kobiety dla Kobiet - powiedziała Anna Dygasiewicz-Piwko uczestniczka Forum.

2415Spotkanie poprowadziła Grażyna Torbicka. Eksperci, których wystąpień można było wysłuchać, to: m.in. przedstawiciele branży budowlanej i architektonicznej, producenci nowoczesnych rozwiązań dla domu, lekarze i kosmetolodzy oraz psycholodzy. Wśród gości specjalnych znalazła się m.in. Grażyna Wolszczak, aktorka teatralna i filmowa, autorka książek o zdrowiu, promotorka zdrowego stylu życia oraz osoba, która wygrała bezprecedensowy proces ze Skarbem Państwa o zgubny wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie. Imprezę wspierało również Stowarzyszenie UNICORN, które zainteresowanym udzielało porad psychoonkologicznych. Wydarzenie zwieńczył pokaz najnowszej kolekcji Violi Piekut.

5a6798
 

 

Organizatorem spotkania była Fundacja Świadomi Klimatu, a partnerami: firmy Viessmann, Aquahome, Velux, Winerberger.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal SuperBabka.pl, polki.pl, magazyn Budujemy Dom, Builder, Czas na Wnętrze, Globenergia, Ekspert Budowlany, Forbes Women, Polski Instalator, Chłodnictwo i Klimatyzacja, Newsweek, ogrzewnictwo.pl oraz Meloradio.

Na kolejne Forum Kobiet organizator zaprasza już w przyszłym roku!

 

Już 26 września odbędzie się drugie Forum Kobiet, organizowane pod hasłem "Mój Zdrowy Dom". Spotkanie dedykowane jest świadomym kobietom, ceniącym sobie nieustanny rozwój, dla których dom i rodzina stanowią wartość nadrzędną. W 2019 roku organizatorzy chcą trafić do kobiet, które - jak wynika z badań - czują się odpowiedzialne za swoją rodzinę i coraz częściej dokonują wyborów w kwestiach tradycyjnie zarezerwowanych dla mężczyzn.

 

dobre viessmann mojzdrowydom fb event cover 19 08 19 001

 

Rozmowy z prelegentami, przedstawicielami świata medycyny będą się toczyć na następujące tematy:
• Grzyby, pleśń w domu a zdrowie domowników
• Powietrze - dlaczego tak ważna jest jego jakość?
• Jak walczyć ze smogiem?
• Odpowiednia wentylacja, wpływ światła dziennego na zdrowie domowników

Forum Kobiet "Mój Zdrowy Dom" to ważne wydarzenie w Polsce, umożliwiające dyskusję ze specjalistami oraz uzyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej tworzenia funkcjonalnego i bezpiecznego domu. Nie zabraknie również strefy chillout i pysznej kawy. Zapraszamy na spotkanie, które zostało przygotowane przez Kobiety, o Kobietach i dla Kobiet. Forum poprowadzi Grażyna Torbicka.

By wziąć udział w wydarzeniu zarejestruj się na stronie (od 1 września): https://www.mojzdrowydom.org/
Liczba miejsc jest ograniczona.
Forum Kobiet odbędzie się 26 września 2019 r. w restauracji Mała Warszawa przy ulicy Otwockiej 14.
Więcej szczegółów: https://www.mojzdrowydom.org/

 

18 września br. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne, na które pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, zaprosiła producentów i specjalistów reprezentujących polską branżę grzewczą. Celem spotkania było zaprezentowanie i skonsultowanie kompleksowego programu wsparcia polskich firm z branży grzewczej w procesie transformacji umożliwiającej realizację wytycznych nowej polityki klimatyczno-energetycznej realizowanej w Polsce i w Europie.

1 20190918 121749 cropJak bardzo potrzebny i oczekiwany jest taki program, pokazała frekwencja na spotkaniu – przybyło ponad 100 przedsiębiorców i specjalistów. O co chodzi we wspomnianej transformacji? Otóż w dużym skrócie założenia są takie, aby polscy producenci urządzeń grzewczych otrzymali pomoc finansową, która już teraz umożliwi im rozpoczęcie prac nad opracowaniem i wdrożeniem nowych technologii i nowych produktów (w zakresie urządzeń grzewczych korzystających z OZE – zwłaszcza pomp ciepła i kotłów pelletowych), spełniających najwyższe wymagania techniczne i założenia polityki klimatyczno-energetycznej. Produkty te powinny mieć cechy innowacyjności (na poziomie firmy). Jednocześnie powinny stanowić nie tylko dobrą alternatywę dla podobnych urządzeń firm zagranicznych na naszym rynku z zakresu „zielonej energii”, ale także mieć potencjał skutecznego konkurowania na rynkach zagranicznych. Jak podkreślali przedstawiciele ministerstwa, polskie „zielone” technologie grzewcze mogłyby się stać jednym z naszych znaczących produktów eksportowych, gdy nastąpi odejście od paliw kopalnych.

2 20190918 123251Głównym elementem programu wsparcia opracowywanego przez ministerstwo jest uruchomienie konkursu dla firm w ramach tzw. „Szybkiej ścieżki”, w ramach poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, prowadzonego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). 

Na spotkaniu zaprezentowano założenia „Szybkiej ścieżki” na podstawie ekspertyzy BTR (Business Technology Roadmaps), dotyczącej przygotowania i wdrażania studiów wykonalności inwestycji badawczo-rozwojowych i innowacyjnych dla branży producentów urządzeń grzewczych do 2030 r. Ekspertyza ta wskazuje główne, pożądane kierunki rozwoju polskiej branży grzewczej, a także potencjalny koszt uzyskania efektu (pulę środków, które powinny być skierowane na wsparcie w danym zakresie). Podpisali się pod nią m.in.: mgr inż. Jarosław Kotyza (AGH, PORT PC), mgr inż. Paweł Lachman (PORT PC), dr inż. Tomasz Mirowski (IGSMiE PAN), dr inż. Marek Miara (Fraunhofer ISE, PORT PC), dr inż. Adolf Mirowski (PORT PC), mgr inż. Jakub Koczorowski (PORT PC), mgr inż. Wojciech Luboń (AGH), mgr inż. Grzegorz Pełka (AGH), mgr inż. Elżbieta Hałaj (AGH), mgr inż. Paulina Smaczna (IZE „Miękinia”), mgr Tadeusz Nowak (PORT PC). Przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w spotkaniu, wskazywali kierunki rozwoju i potrzeby rynku, które ich zdaniem nie zostały uwzględnione w ekspertyzie albo są w zbyt małym stopniu wyeksponowane lub też nadmiernie promowane. Do ich uwag ustosunkowywali się autorzy ekspertyzy oraz organizatorzy konkursu – wiele wątpliwości udało się rozwiać już na spotkaniu, pozostałe wymagają dalszych konsultacji i współpracy ekspertów.

Zasady konkursu są jeszcze dopracowywane, swoje wnioski i uwagi można zgłaszać do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Można również zgłaszać kandydatury ekspertów, którzy wzięliby udział w ocenach projektów. Jeśli chodzi o stronę formalną konkursu, to na spotkaniu Piotr Pryciński z NCBiR podkreślał, że zostaną zlikwidowane niektóre bariery, na jakie zwracali uwagę przedsiębiorcy (np. możliwość uzupełnienia braków formalnych w projekcie czy nawet poprawienia projektu po jego złożeniu). Jak zapewnił, pierwszy etap konkursu powinien zostać ogłoszony na początku listopada br., a pierwszy nabór wniosków już w grudniu. Wnioskodawcą może być pojedyncze przedsiębiorstwo, konsorcjum przedsiębiorców albo przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Działania ministerstwa w zakresie wsparcia przedsiębiorców z polskiej branży grzewczej uzupełnia oferta Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (programy, z których można uzyskać środki finansowe) oraz Polskiej Strefy Inwestycji (ulgi podatkowe). Została ona również zaprezentowania na spotkaniu.

16Organizacje skupione w POBE – Porozumieniu Branżowym na Rzecz Efektywności Energetycznej, przekazały pod koniec lipca br. do NFOŚiGW pakiet składający się z 26 propozycji zmian merytorycznych w programie priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz dodatkowo 13 uwag dotyczących zapisów w zakresie zasad obowiązujących w programie, wniosków i procedur oraz udziału jednostek samorządu terytorialnego w procedowaniu wniosków.


 

pi