envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 WarszawaWarto wiedzieć

6Spółka Bosch opracowała wytyczne dotyczące stosowania sztucznej inteligencji (SI) w swoich produktach, jasno określając etyczne granice dla SI. Myśl przewodnia Kodeksu SI stworzonego przez koncern brzmi: we wszystkich decyzjach podejmowanych przez SI człowiek powinien być instancją kontrolną.

Sztuczna inteligencja ma służyć ludziom. Dajemy naszym pracownikom do ręki kodeks, a w nim jasne wytyczne dotyczące zasad tworzenia inteligentnych produktów – powiedział prezes Grupy Bosch Volkmar Denner z okazji inauguracji tegorocznej konferencji IoT Bosch ConnectedWorld (BCW) w Berlinie.

13Firma NIBE-BIAWAR wydłużyła termin rejestracji w promocji do 30.06.2020 r. wraz z możliwością odbioru urządzeń do 15.07.2020 r. Pula urządzeń objętych promocją została zwiększona o 100 szt. gruntowych pomp ciepła NIBE i 100 szt. powietrznych pomp ciepła NIBE typu monoblok: F2040 i F2120.

6W najnowszym corocznym raporcie SPIUG, oprócz podsumowania rynku instalacyjno-grzewczego w Polsce, można również znaleźć próbę prognozy na najbliższe miesiące i lata. Z oczywistych powodów obarczona jest ona dużym ryzykiem zmian. Rozwój rynku urządzeń grzewczych jest bowiem zależny od dwóch czynników: polityki państwa i siły nabywczej inwestorów.

Z czym się zmierzymy?
Skutki działań prewencyjnych związanych z pandemią to w wielu przypadkach konieczność zamknięcia działalności gospodarczej w sektorze usług, ograniczenie produkcji z powodu mniejszej liczby pracowników, zrywanie łańcuchów dostaw czy znaczne osłabienie przepływu kapitału w sferze konsumpcji. W tej sytuacji konieczny jest ze strony rządu jasny przekaz do biznesu, w jaki sposób tam, gdzie jest to możliwe, utrzymać działalność produkcyjną, handlową i usługową przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa. Istotne jest także podejmowanie działań służących rynkowi już teraz, uruchamianie i utrzymanie programów stymulujących popyt.

ksiazka ogrzewanieNa rynku pojawiła się nowa publikacja „Ogrzewanie podłogowe – projektowanie, regulacja, wskazówki praktyczne”, która zawiera szereg praktycznych porad dla profesjonalistów. Autorami książki są Henryk Grzegorz Sabiniak, Karolina Wiśnik oraz Tomasz Adamiak. Autorzy mają nadzieję, że będzie ona przydatna osobom (inżynierom) projektującym ogrzewanie podłogowe, a także wykonawcom i użytkownikom tego rodzaju systemów. Może być także podstawowym, praktycznym podręcznikiem dla studentów uczelni technicznych wydziałów: budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury.

Obszerność tematyczna książki i jej aktualność, zarówno pod względem naukowym, jak też zastosowań praktycznych, stanowi w chwili obecnej kompendium wiedzy w tej dziedzinie. Podział na rozdziały, ich zwięzłość, przy jednoczesnym dokładnym opisie zagadnień i podaniem literatury wspomagającej, pozwala na szybkie i jednocześnie szerokie przyswojenie potrzebnych informacji z zakresu systemów podłogowych ogrzewania.

  • 3Forum Energii i Konfederacja Lewiatan apelują o wprowadzenie pakietu „Impuls energii dla Polski”, którego celem jest zmobilizowanie dostępnych środków publicznych i prywatnych na energetyczną modernizację kraju.
  • Realizacja „Impulsu energii dla Polski” pobudzi inwestycje o łącznej wartości ponad 580 mld zł, co przełoży się na powstanie 240 tys. nowych miejsc pracy.
  • Inwestycje w sektorze energii powinny być elementem strategii wychodzenia z kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa.


 

pi