envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Rosoła 10a
02-786 Warszawa

baner
Warto wiedzieć

237 listopada 2019 r. weszła w życie nowelizacja postępowania cywilnego obejmująca szereg zmian dotyczących postępowania przed sądem. Założeniem ustawodawcy jest przede wszystkim usprawnienie i przyspieszenie postępowania sądowego. Wiele zmian dotyczy procesu wszczętego przez przedsiębiorcę. Sąd z jednej strony daje przedsiębiorcy zapewnienie, że jego sprawa będzie rozpoznana szybciej, ale z drugiej nakłada na niego wiele obowiązków formalnych i fiskalnych.

10Szacuje się, że na polski rynek trafia rocznie około 200-250 tys. kotłów na paliwa stałe, z czego część stanowią kotły niespełniające wymaganych kryteriów. Dokładnych danych jednak brakuje ze względu na duże rozproszenie rynku i szarą strefę w handlu takimi urządzeniami, którą ocenia się na 20-25% rynku.

38Forum Energii rozpoczyna nowy program dla samorządów, które poszukują wiedzy, inspiracji i wsparcia w działaniach na rzecz czystego powietrza. Program LeadAIR obejmie siedemnaście średniej wielkości miast, których samorządowcy i menedżerowie dowiedzą się jak zaplanować i przeprowadzić programy antysmogowe i skutecznie pozyskać środki na lokalną niskoemisyjną transformację. Swój udział w programie mozna zgłaszać do 15 stycznia 2020 r.

kospel1W ostatnim kwartale 2019 roku firma Viessmann przejęła firmę Kospel, polskiego producenta podgrzewaczy wody, elektrycznych podgrzewaczy wody, kotłów elektrycznych oraz zasobników ciepłej wody. Dzięki temu Viessmann poszerzył portfolio produktów i poprawił dostęp do rynku w Europie Środkowej i Wschodniej, zwiększył grono swoich pracowników, a firmie Kospel zapewnił dalszy, stabilny rozwój.

32Potrzebujesz szybko obliczyć średnicę rurociągu i stworzyć tabele strat ciśnienia? Z nowym narzędziem firmy Viega jest to wyjątkowo proste i wymaga zaledwie kilku kliknięć. Kalkulator można znaleźć na stronie internetowej producenta w zakładce „Serwis”. To dodatkowe ułatwienie podczas pracy z systemami instalacyjnymi Viega.


 

pi