envelope redakcja@polskiinstalator.com.pl home ul. Wąski Jar 9
02-786 Warszawa

Advertisement

Modernizacja energetyczna domu przy wykorzystaniu gruntowej pompy ciepła i modułu świeżej ciepłej wody

Rozwój nowoczesnych technologii daje nam coraz większe możliwości poprawy wydajności energetycznej istniejących domów. Przykładem jest rozwiązanie, jakie zastosował w swoim domu Ralph Seewald, dyrektor zarządzający firmy Taconova. Połączenie gruntowej pompy ciepła z modułem świeżej wody TacoTherm Fresh Mega2 oraz pompą cyrkulacyjną TacoFlow2 eLink zapewniło wysoką efektywność energetyczną systemu c.o. i c.w.u., niższe koszty eksploatacyjne i komfort termiczny w całym budynku.

Więcej…
Warsztaty instalatora OZE. Net-billing a zwiększenie wykorzystania energii z instalacji fotowoltaicznej


Wraz z początkiem kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z 29 października 2021 r. Na jej mocy wszyscy użytkownicy instalacji fotowoltaicznych, którzy złożyli [...]

Więcej…

Dobór pompy ciepła powietrze-woda do budynku jednorodzinnego – uwarunkowania i istotne parametry


Technologii pomp ciepła nie trzeba już nikomu przedstawiać. W ostatnich latach systemy grzewcze bazujące na tych urządzeniach powszednieją, a inwestorzy coraz bardziej świadomie zaczynają sięgać [...]

Więcej…

Pompy ciepła – znaczenie mają parametry i dostępność urządzeń


Utrzymującą się od kilku lat tendencję wzrostową w sprzedaży pomp ciepła wzmocniły ostatnio znaczne podwyżki cen gazu oraz trudności w przyłączeniu nowych użytkowników do sieci. Zdaniem producent[...]

Więcej…
Sterowanie „podłogówką” na miarę XXI wieku

Ogrzewanie podłogowe jest dziś jednym z najczęściej stosowanych systemów grzewczych. Jego walorami są m.in. wygoda i komfort termiczny użytkowników oraz możliwe do osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii. Aby taki system działał właściwie i spełniał oczekiwania w zakresie temperatury, musi być jednak wyposażony w odpowiednie akcesoria do sterowania, zapewniające m.in. łatwość obsługi.

Więcej…
Szybki i bezpieczny montaż rur ze stali grubościennej


Jak bezpiecznie wykonać instalację grzewczą w hali produkcyjnej nad pracującymi urządzeniami lub szybko połączyć ze sobą ponad 12 km stalowych rur w największej na świecie solarnej suszarni osadó[...]

Więcej…

INIDENS – nowy kocioł kondensacyjny w technologii H2Ready marki De Dietrich


Firma BDR Thermea włączyła do swojej oferty nowe urządzenie – naścienny gazowy kocioł kondensacyjny Inidens. Jest to pierwszy kocioł marki De Dietrich wykonany w technologii H2Ready, czyli przyst[...]

Więcej…

Bufory ciepła w instalacjach grzewczych


Bufory ciepła wykorzystywane są w różnych sytuacjach i układach, głównie wtedy, gdy konieczne jest krótkotrwałe (do kilkunastu godzin) zmagazynowanie ciepła. Na rynku dostępnych jest wiele typów [...]

Więcej…
Komfortowe i czyste powietrze wewnętrzne – jak je zapewnić?

Wysokie ryzyko zakażenia się koronawirusem beta SARS-CoV-2 spowodowało, że w wielu krajach rozgorzały dyskusje na temat sposobów walki z rozprzestrzenianiem się patogenów w pomieszczeniach i w tym kontekście – odpowiedniej ich wentylacji. Dzięki debatom prowadzonym publicznie, wzrosła świadomość ludzi, jak ważne jest dla naszego zdrowia czyste powietrze. Wentylacja kontrolowana lub naturalna, obok dezynfekcji, okazały się bardzo skuteczne w minimalizacji zagrożeń.

Więcej…
Airzone od THERMOSILESIA


Airzone, nowość w ofercie THERMOSILESIA, to innowacyjne rozwiązanie usprawniające pracę klimatyzacji kanałowej. System inteligentnego zarządzania wielostrefowego Airzone zapewnia niezależną dystr[...]

Więcej…

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie f-gazów – dlaczego branża odradza zbytnie zaostrzanie kursu?


Kolejny raz w Komisji Europejskiej podejmowany jest temat ograniczenia emisji CO2 powstającej w wyniku eksploatacji czynników chłodzących i ponownie – z widocznym akcentem na przyspieszenie. Chod[...]

Więcej…

Rozwiązania dla wentylacji, klimatyzacji i ogrzewnictwa wobec wzrostu cen w sektorze budowlanym


Blisko dwa ostatnie lata to czas naznaczony dużą niepewnością i dynamiką nastrojów rynkowych. I chociaż rynek budowlany jako jeden z ostatnich zareagował na kryzys, to jego specyfiką jest także t[...]

Więcej…

Złączki gwintowane z brązu krzemowego a inne technologie

Połączenia gwintowane stanowią newralgiczny punkt każdej instalacji, a kluczowy w kontekście bezpieczeństwa jest rodzaj materiału stosowanego do produkcji kształtek. Viega stawia na brąz krzemowy, charakteryzujący się doskonałymi właściwościami mechanicznymi. Ponadto, fabrycznie radełkowany gwint zewnętrzny pozwala znacznie skrócić czas montażu.

Więcej…
Wymagania higieniczne dla urządzeń HVAC


W artykule przedstawiam wymagania higieniczne stawiane w Polsce urządzeniom HVAC oraz wybrane wymagania występujące w innych krajach europejskich. Przywołuję niektóre zapisy prawne, normy przedmi[...]

Więcej…

Zabezpieczenie przed „cofką”: typy urządzeń przeciwzalewowych


Szacuje się, że zmiany klimatyczne na naszym globie związane z wodą opadową powodują w światowej gospodarce szkody o wartości około 1,2 tryliona USD rocznie. Problem dotyka w znacznym stopniu tak[...]

Więcej…

Zawór czerpalny odporny na działanie mrozu


Wykonując zewnętrzne punkty poboru wody w budynkach nowych i modernizowanych, warto stosować specjalne zawory czerpalne odporne na działanie surowych warunków atmosferycznych. Ujemne temperatury [...]

Więcej…

arerożele 1Mało jeszcze znane izolacje z aerożeli z pewnością zasługują na większą uwagę w zastosowaniach budowlanych. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których mamy minimum miejsca na izolację termiczną lub nie można jej wykonać tradycyjnie od zewnątrz. Dobrym przykładem są budynki poddawane modernizacji.

 

Podstawową informacją o materiale izolacyjnym jest deklarowana wartość współczynnika przewodzenia ciepła λ wyznaczana dla temperatury średniej 10°C. Ze względu na docelowe zastosowanie materiału izolacyjnego, często określa się także wartości tego współczynnika dla innej temperatury niż 10°C. Niższa wartość współczynnika przewodzenia ciepła oznacza lepsze właściwości izolacyjne materiału i tym mniejsza może być grubość warstwy tego materiału zastosowana w przegrodzie. Jest to szczególnie ważne, gdy nie ma wystarczająco dużo miejsca na warstwę izolacji dowolnej grubości.

Istotną informacją o materiale termoizolacyjnym są także jego właściwości hydrofobowe i ewentualne zawilgocenie, gdyż obecność wody pogarsza izolacyjność. Znaczenie mają również właściwości mechaniczne, palność czy odporność izolacji na działanie np. czynników biologicznych.

aerożele 1 arerożele 1
Obraz warstw wewnętrznych maty aerożelowej widziany przy wykorzystaniu mikroskopu skaningowego

 

Autorka: Barbara Pietruszka

W PI 1/2015 w dalszej części artykułu o różnych materiałach, z których wykonywane są izolacje, a także o izolacjach charakteryzujących się najniższym współczynniku przewodzenia ciepła – izolacjach próżniowych oraz na bazie aerożeli.


 

pi