środa, maj 22, 2019

    Najnowsze wydanie


 PI 9_10/2018
Okładka 9 10

 

Laureaci konkursu „Złoty Instalator dla Najlepszych za rok 2016”

Nagordzeni 1Celem konkursu jest docenienie i wyróżnienie firm, które w szerokim zakresie swojej działalności na rynku instalacji, mogą się pochwalić szczególnymi osiągnięciami – za różnorodne formy ich aktywności, w tym za ciekawe opracowania technologiczne i konstrukcyjne. Jednocześnie chcemy uhonorować projektantów i inwestorów korzystających z nowoczesnych rozwiązań branżowych. W tym roku nagrodzono 10 firma w czterech kategoriach.

 
Kategoria: OPRACOWANIE LUB WDROŻENIE NOWOCZESNEGO ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO

Nagrodzeni 2Aquatherm-Polska Jacek Ligaszewski z Warszawy – działająca z powodzeniem od ponad 25 lat rodzinna firma, oferująca kompletne systemy do budowy instalacji wodociągowych, grzewczych i klimatyzacyjnych dla szeroko rozumianej branży budownictwa. Statuetkę przyznano za aquatherm black system – prefabrykowany, modułowy system przeznaczony do wykonywania ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Rozwiązanie sprawdza się zarówno w obiektach mieszkalnych jak i biurowych oraz użyteczności publicznej. Aquatherm black system to panele z polipropylenu w kształcie prostokątów o szerokiej gamie wymiarów, które łączy się techniką zgrzewania lub przy użyciu przyłączy elastycznych ze złączkami typu „klik“. Zastosowanie takiej techniki łączenia daje możliwość rozłączania elementów.

Nagrodzeni Aquatherm
Statuetkę odebrała Kornelia Ligaszewska-Leśniak, współwłaściciel aquatherm-Polska


Nagrodzeni 4Caleffi Poland Sp. z o.o. z Krakowa – firma utworzona w Polsce przez włoskiego producenta wysokiej jakości armatury regulującej i pomiarowej do zastosowań domowych i przemysłowych w sektorze ogrzewania, klimatyzacji, instalacji sanitarnych oraz OZE. Otrzymała statuetkę za Caleffi Dirtmagslim 5451 – kompaktowy separator zanieczyszczeń z technopolimeru, wykorzystujący technologię zawirowań i pole magnetyczne. Opatentowany element wspomagający wytrącanie zanieczyszczeń w obiegu grzewczym zapewnia najwyższą wydajność oczyszczania instalacji z zanieczyszczeń mechanicznych i cząstek stałych, a także, dzięki wyposażeniu w opaskę magnetyczną, cząstek ferromagnetycznych. Konstrukcja cylindra separatora zabezpiecza przed powrotem usuniętych zanieczyszczeń do obiegu grzewczego. Caleffi Dirtmagslim 5451 jest przeznaczony do systemów, w których źródłem ciepła jest kocioł kondensacyjny lub pompa ciepła – zabezpiecza obiegi grzewcze instalacji ogrzewania płaszczyznowego.

Nagrodzeni Caleffi
Statuetkę odebrał Tomasz Kukułka, prezes zarządu
i dyrektor zarządzający Caleffi Poland

Nagrodzeni TermetTermet S.A. ze Świebodzic – działający na rynku już ponad 70 lat polski producent gazowych oraz opartych na odnawialnych źródłach energii urządzeń grzewczych. Własne biuro projektowo-badawcze pozwala firmie oferować produkty o wysokiej jakości i niezawodności, w tym wyposażone we własne, opatentowane rozwiązania techniczne. Spółka otrzymała statuetkę za gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Ecocondens Integra II Plus. Zespół projektowy Termet optymalnie połączył w tym najnowszej generacji urządzeniu komponenty renomowanych producentów, dzięki czemu uzyskano wysoką i niezawodną sprawność kotła, przy czym zminimalizowane zużycie gazu i energii elektrycznej wpływa znacząco na ekonomiczną i ekologiczną pracę kotła. Ecocondens Integra II Plus jest dostępny w wersji o mocy 20 i 25 kW. Ma klasę sezonowej efektywności energetycznej dla c.o. i c.w.u. A.

Nagrodzeni Termet 1
Statuetkę odebrali Ryszard Satyła, prezes zarządu Termet oraz Mieczysław Zubowicz, dyrektor handlowy

Kategoria: WZORCOWE WYKONANIE PRZEZ FIRMĘ INSTALACJI: GAZOWNICZYCH, WODNOKANALIZACYJNYCH, CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Nagrodzeni IntechINTECH Engineering Sp. z o.o. z Gdańska – firma powstała w czerwcu 2016 r. w wyniku przekształcenia spółdzielni pracy w spółkę prawa, kontynuująca działalność Instytutu Wdrożeń Technicznych INTECH Spółdzielni Pracy z siedzibą w Gdańsku – podmiotu działającego od 1983 r. Została nagrodzona za zaprojektowanie i wykonanie pod klucz nowatorskiej, kompleksowej, wysokosprawnej instalacji do wykorzystania energii odpadowej strumieni gazów z instalacji Aldehydów i Alkoholi Jednostki Biznesowej OXO Zakładów Azotowych Kędzierzyn Koźle. INTECH Engineering specjalizuje się w kompleksowej realizacji instalacji przemysłowych w zakresie pary, wody, paliwa, gazów i energii cieplnej. Zapewnia całościową usługę, począwszy od opracowania koncepcji rozwiązań technicznych, poprzez wykonanie prac projektowych i dokumentacyjnych, dostawę urządzeń, wykonawstwo instalacji na obiektach, uruchomienia, aż po prowadzenie profesjonalnego serwisu gwarancyjnego.

Nagrodzeni Intech 1
Statuetkę odebrał Adam Feldzensztajn, prezes zarządu INTECH Engineering


Nagrodzeni Szpil 1Zakład Usługowy SZPIL z Budzynia
– działająca na rynku od 26 lat firma instalacyjna, specjalizująca się w pracach wykonawczych, głównie w zakresie budowy kotłowni, instalacji ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, a także realizująca instalacje gazowe, wodno-kanalizacyjne oraz uzdatniania wody dla obiektów o szczególnych wymogach jakościowych. Otrzymała statuetkę za wzorcowe wykonywanie prac instalacji grzewczych i sanitarnych z wykorzystaniem najnowszych rozwiązań technicznych branży instalacyjnej w obiektach użyteczności publicznej oraz w budownictwie mieszkaniowym. Szpil od początku swojej działalności jest uczestnikiem programu rozwoju nowoczesnej techniki instalacyjnej, a od dwóch lat czynnie udziela się w programie ograniczenia niskiej emisji w Krakowie i w ramach wdrażania ustawy „antysmogowej” realizuje w budynkach mieszkalnych Krakowa i Wieliczki wymianę kotłów węglowych na urządzenia gazowe dofinansowywaną przez samorządy.

Nagrodzeni Szpil
Statuetkę odebrał Tomasz Szpil, właściciel firmy Szpil

Kategoria: NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA W ORGANIZACJI HANDLU HURTOWEGO I DETALICZNEGO BRANŻY INSTALACYJNEJ

Nagrodzeni HurtowniaInstalacja Świnarscy Sp. J. Grupa SBS z Zielonki – firma powstała w 1993 r. z celem stworzenia profesjonalnej hurtowni oferującej nowoczesne instalacje sanitarne i grzewcze. Statuetkę otrzymała za nowoczesne rozwiązania w organizacji handlu hurtowego i detalicznego wyrobów branży instalacyjnej wraz ze wsparciem technicznym dla klientów. Firma od lat współpracuje z wieloma renomowanymi producentami urządzeń i artykułów instalacyjnych z Polski i z zagranicy. Od początku swojej działalności skupia się na handlu hurtowym asortymentem z zakresu techniki grzewczej, sanitarnej i instalacyjnej oraz wyposażenia łazienek. Spółka Instalacja od 2008 r. jest udziałowcem grupy zakupowej systemów infrastrukturalnych Polskie Składy Armatury, a w 2009 r. dołączyła do największej grupy zakupowej branży instalacyjno-sanitarnej i grzewczej: Grupy SBS.

Nagrodzeni Hurtownia 1
Statuetkę odebrali Wiesława i Antoni Świnarscy, właściciele spółki Instalacja

Kategoria: WYSOCE ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE, SYSTEMY I URZĄDZENIA W ZAKRESIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Nagrodzeni DeDietrichDe Dietrich Technika Grzewcza Sp. z o.o. z Wrocławia – działające w Polsce od blisko 20 lat samodzielne przedstawicielstwo francuskiego koncernu De Dietrich. Firma otrzymała statuetkę za Modulens G Hybrid – nowatorski układ hybrydowy łączący wydajność gazowego kotła kondensacyjnego z zaletami powietrznej pompy ciepła. Moduł wewnętrzny urządzenia składa się z gazowego kotła Modulens G o mocy 15, 20 lub 35 kW zabudowanego z pogrzewaczem c.w.u. o pojemności 180 l oraz modułem hydraulicznym. Dostępna jest też wersja z podgrzewaczem stojącym obok kotła. Zespół zewnętrzny obejmuje sprężarkę typu Twin Rotary Scroll z wyposażeniem oraz parownik i wentylatory osiowe. Modulens G Hybrid umożliwia automatyczny wybór (w trybie pracy) źródła ciepła w zależności od ceny nośnika energii lub ze względu na poszanowanie środowiska. Takie rozwiązanie, dzięki wysokiej efektywności i ograniczaniu emisji spalin, przeciwdziała powstawaniu smogu i produkcji gazów cieplarnianych.

Nagrodzeni DeDietrich 1
Statuetkę odebrali Grzegorz Szukiel, dyrektor generalny De Dietrich i Maciej Syropolski, dyrektor regionalny sprzedaży


Nagrodzeni Ensol Konsorcjum: Energetyka Solarna Ensol Sp. z o.o. & Biuro Projektowe Profim s.c. i SGS Service Systemy Grzewcze i Sanitarne Sp. z o.o. z Raciborza – grupa utworzona przez polskiego producenta kolektorów słonecznych, fachowe biuro projektowe i sprawdzoną firmę wykonawczą, odpowiedzialna za kompleksową realizację unikatowego w skali kraju projektu. Konsorcjum otrzymało statuetkę za modernizację układów przygotowania c.w.u. w oparciu o odnawialne źródła energii – kolektory słoneczne i powietrzne pompy ciepła w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu. Opracowana przez konsorcjum koncepcja przewiduje przygotowanie c.w.u. w oparciu o kolektory słoneczne, powietrzne pompy ciepła oraz ciepło zdalaczynne z miejskiej sieci ciepłowniczej. Takie rozwiązanie, wykorzystujące dwa źródła energii odnawialnej na potrzeby budynków wielorodzinnych jest unikatowe w skali kraju. Do tej pory w ramach umów ze SM Nowoczesna zaprojektowano i wykonano ponad 30 stale monitorowanych węzłów ciepła dla c.w.u., a projektant i wykonawca instalacji gwarantują, pod rygorem kar umownych, osiągnięcie 40% oszczędności na przygotowaniu c.w.u. w okresie roku.

Nagrodzeni Ensol 1
Statuetkę odebrali Adrian Pason, wiceprezes Ensol i Mirosław Michalaszek, właściciel biura projektowego Profim

Nagrodzeni BoschRobert Bosch Sp. z o.o. z Warszawy – obecna od 25 lat na polskim rynku firma, której jednym z czterech sektorów działalności jest energetyka i technologie budownictwa. Statuetkę otrzymała za zestaw do hybrydowego solarno-gazowego ogrzewania oraz przygotowania c.w.u., stworzony na bazie kotła kondensacyjnego Bosch Condens GC9000iWM, kolektorów słonecznych, zasobnika buforowego oraz modułu MB LANi do zdalnego sterowania poprzez aplikację ProControl. Rozwiązanie, dzięki wbudowanemu dodatkowemu zaworowi mieszającemu i układowi kontroli temperatury, optymalizuje zużycie energii przez maksymalne wykorzystywanie energii solarnej w pierwszej kolejności, traktując gaz jako rezerwowe źródło ciepła. Automatyka kotła pozwala na wykorzystanie gazu wyłącznie wtedy, gdy ilość energii solarnej jest niewystarczająca do zapewnienia komfortu ogrzewania lub podgrzewania wody. System osiąga wysoką efektywność energetyczną w zakresie ogrzewania (klasa A+) i przygotowania c.w.u. (klasa A+++).

Nagrodzeni Bosch 1
Statuetkę odebrał Edmund Słupek, senior product manager Bosch


Nagrodzeni Viessmann Viessmann Sp. z o.o. z Wrocławia
– firma obecna na polskim rynku od 25 lat, funkcjonująca jako część międzynarodowego koncernu Grupy Viessmann, który w tym roku obchodzi 100-lecie działalności, producent systemów techniki grzewczej, chłodniczej i klimatyzacyjnej, prowadzący w tym zakresie szeroko zakrojone badania nad innowacjami oraz wdrażający wiele nowoczesnych produktów i technologii. Firma otrzymała statuetkę za moduł komunikacyjny Vitoconnect 100, który dzięki aplikacji ViCare ułatwia użytkownikom samodzielne, zdalne zarządzanie instalacją grzewczą w domu poprzez łącze internetowe. Rozwiązanie wpisuje się w obecny trend rozwojowy – digitalizację, zarówno w odniesieniu do funkcjonowania firmy, jak i produktów przez nią oferowanych. W swojej działalności Viessmann nastawiony jest na przyszłość i tworzenie coraz nowocześniejszych i przyjaznych środowisku produktów.

Nagrodzeni Viessmann 1
Statuetkę odebrał Krzysztof Godala, dyrektor sprzedaży – oddział Viessmann Piaseczno

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem