piątek, maj 24, 2019

    Najnowsze wydanie


 PI 9_10/2018
Okładka 9 10

 

Ekonomicznie, ekologicznie i elegancko, czyli termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej

Dzierzoniów rys1 Ekonomicznie, ekologicznie i elegancko – tak należałoby podsumować zakończoną inwestycję Powiatu Dzierżoniowskiego, polegającą na wykonaniu termomodernizacji zabytkowego gmachu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej.


EEAGrants-JPG

Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu w wysokości około 2,5 mln zł w ramach funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Główne cele, jakie przyświecały przeprowadzeniu termomodernizacji w zabytkowym gmachu SOSW to:

 • ograniczenie niskiej emisji i zmniejszenie poziomu stężenia zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez obecną węglową kotłownię w budynku;
 • ograniczenie strat ciepła budynku i zwiększenie oszczędności wytworzonej energii, które mają istotny wpływ na zmniejszenie kosztów utrzymania budynku; 
 • racjonalne gospodarowanie zasobami energii i środkami finansowymi, przy zachowaniu dbałości o środowisko poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej
Ten zabytkowy obiekt wzniesiony został w latach 1894–1896 według projektu budowniczego F. Zeckeli
z przeznaczeniem na gimnazjum z internatem dla chłopców. Funkcję szkoły budynek pełni z krótkimi przerwami do dnia dzisiejszego. Obiekt, o całkowitej powierzchni użytkowej 6216,96 m2, jest charakterystycznym dla epoki przykładem eklektyzmu, o czym świadczy jego wartość artystyczna i architektoniczna. Monumentalną bryłą i rozbudowanym rzutem nawiązuje do pałacowych rezydencji barokowych, poprzez zastosowanie wykuszy i wieżowych alkierzy w skrzydłach bocznych odnosi się do architektury renesansu. Natomiast dekoracja elewacji jest kompilacją form gotyckich, neorenesansowych i neobarokowych. Stanowiło to nie lada wyzwanie dla projektantów i wykonawcy aby sprostać wytyczonym celom termomodernizacyjnym.

Dzierzonoiw rys3Zabytkowa jadalnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym


Zakres termomodernizacji

W ramach zrealizowanej inwestycji przeprowadzono następujące prace: Dzierzonikow realizacja

 • wymieniono wszystkie, wcześniej niewymienione,
  okna (263 szt.) oraz drzwi zewnętrzne (4 szt.);
 • oddzielono strefę ogrzewaną od strefy nieogrzewanej poprzez docieplanie stropu nad ostatnią kondygnacją oraz ścian wewnętrznych poddasza;
 • wymieniono instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego na energooszczędne;
 • wybudowano nową kotłownię, wraz z magazynem opału, wyposażając ją w dwa kotły na pellet o mocy 200 i 300 kW oraz system automatycznego załadunku pelletu do magazynu i podawania paliwa do kotłów;
 • wymieniono wewnętrzną instalację c.o. (304 szt. grzejników, 2400 mb przewodów), 
 • dokonano częściowej wymiany instalacji c.w.u. (800 mb przewodów).

Zużycie energii przed i po modernizacji

Przed modernizacją budynek zużywał rocznie 3 865 877,33 kWh energii na potrzeby ogrzewania i c.w.u. wykorzystując do tego celu 535,28 Mg węgla. Obecnie węgiel zastąpiono pelletem (439,13 Mg). Liczymy, że po modernizacji zużycie energii na potrzeby ogrzewania i c.w.u. zmaleje do 2 195 674,54 kWh.
Przed modernizacją zużywano 176 111,16 kWh energii elektrycznej na potrzeby budynku, po modernizacji zużycie energii elektrycznej zmaleje do 86 535,17 kWh, co daje oszczędność 89 575,99 kWh energii elektrycznej rocznie.
Koszty eksploatacyjne przed modernizacją wynosiły 588 510,32 zł rocznie. Liczymy, że koszty te po modernizacji zmaleją do kwoty 373 831,10 zł, czyli o 214 679,21 zł rocznie.
Gmach szkoły, w szczególności jego wnętrza, oprócz wyżej wymienionych walorów odzyskały dawną świetność i elegancję.

Koszt inwestycji

Inwestycja zrealizowana została w ramach III Etapu „Wieloletniego planu racjonalizacji zużycia energii w jednostkach powiatowych Powiatu Dzierżoniowskiego” i była kontynuacją wcześniej zrealizowanych prac remontowych na tym obiekcie, na łączną sumę prawie 2 mln zł., przygotowujących budynek do kompleksowej modernizacji.

Całkowity koszt inwestycji III-go etapu termomodernizacji budynku wyniósł 3 486 833,49 zł, z czego zaplanowane dofinansowanie, w kwocie 2 483 865 zł, z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” wynosi aż 80% dofinansowania kosztów kwalifikowanych projektu.

Autor: Grzegorz Raganowicz 
Artykuł sponsorowany

 

STAROSTWO POWIATOWE W DZIERŻONIOWIE
Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów
tel. (74) 832-18-64
www.pow.dzierzoniow.pl

Dzierzoniow herb 

 

 

 

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem