niedziela, czerwiec 16, 2019

Najnowsze wydanie
Nr 05/2019

Okladka PI 05 2019 internet

Strefa Inwestora

Inwestycje dla ochrony środowiska – na co warto zwrócić szczególną uwagę?

Schowek05Artykuł poświęcamy błędom, jakie pojawiają się przy realizacji inwestycji mających na celu wymianę i montaż źródeł ciepła i energii, zwłaszcza na etapie przygotowania postępowania przetargowego związanego z wyborem urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii (OZE) – pomp ciepła, kolektorów słonecznych czy paneli fotowoltaicznych. Potencjalne wady projektu technicznego lub opisów (technicznych) przedmiotu zamówienia, niewłaściwy dobór kryteriów oceny ofert, ale też niedociągnięcia wykonawcze czy logistyczne – to problemy, z którymi nadal borykają się samorządy. Dlatego warto sprawdzić, co na ten temat mają do powiedzenia inżynierowie z branży instalacji, biorący udział w wielu postępowaniach przetargowych i programach związanych z montażem urządzeń OZE. O wskazanie konkretnych błędów, z jakimi się spotkali, poprosiliśmy przedstawicieli kilku dużych firm zrzeszonych w stowarzyszeniach branży instalacji, promujących najwyższe standardy jakościowe: Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszeniu Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych i Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Więcej...

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi - nowe rozporządzenie Ministra Środowiska

glo1 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (DzU 2017, poz. 19), określające warunki, w których wymóg ten uważa się za spełniony. Rozporządzenie to przede wszystkim wprowadza obowiązek i ustala sposób selektywnego zbierania: papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Więcej...

Kompletny program urządzeń Viessmann, wykorzystujących odnawialne źródła energii

viessmann1

Więcej...

Jakość usług i produktów – dobre praktyki w Spółdzielni Mieszkaniowej

elzawWywiad z Elżbietą Zawadzką, wiceprezeską Spółdzielni Mieszkaniowej Służewiec w Warszawie zamieszczony w kwartalniku "Inwestycje i Modernizacje" nr 1/2017.

Więcej...

Jak projektują dla siebie najlepsi? – Nowy rozdział zrównoważonego budownictwa

BuroHappoldNowa siedziba międzynarodowego biura projektowego BuroHappold Engineering w zmodernizowanym wieżowcu Spektrum Tower w Warszawie to „żywe laboratorium”, w którym testowane są najnowsze rozwiązania w projektowaniu biur. Dzięki innowacyjnemu podejściu, w tym miejscu, przy zachowaniu najwyższej efektywności, priorytetem jest zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.

Więcej...

Ekonomicznie, ekologicznie i elegancko, czyli termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej

Dzierzoniów rys1 Ekonomicznie, ekologicznie i elegancko – tak należałoby podsumować zakończoną inwestycję Powiatu Dzierżoniowskiego, polegającą na wykonaniu termomodernizacji zabytkowego gmachu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (SOSW) im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej.

Więcej...

Ocena skuteczności pracy indywidualnych oczyszczalni ścieków Actibloc SBR

rys4Dostępne na rynku przydomowe oczyszczalnie ścieków wykorzystują różnego rodzaju technologie m.in. niskoobciążonego osadu czynnego, złoża biologicznego czy też systemy mieszane – hybrydowe. Niestety, nie wszystkie osiągają zakładany efekt ekologiczny. W artykule przedstawię ocenę efektywności pracy oczyszczalni ścieków Actibloc pracujących w technologii niskoobciążonego osadu czynnego w systemie SBR – w warunkach naturalnych.

Więcej...

Recykling wody deszczowej i wody szarej

sotr 9Mimo że w Polsce nie ma sprecyzowanych przepisów dotyczących wykorzystywania wody deszczowej czy szarej, coraz częściej przy inwestycjach w budownictwo mieszkaniowe i komercyjne rozważa się taki recykling. Powód jest oczywisty – wzrost opłat za wodę i kanalizację zwiększa opłacalność przedsięwzięć, rośnie też rynkowa wartość budynków.

Więcej...

Jak rozwiązać problemy gospodarki ściekowej w gminach

schemat instalacji osadnikaJednym z obowiązków władz samorządowych w zakresie przypisanych im zadań publicznych jest rozwiązanie problemu ścieków przez budowę systemu zbiorowego odprowadzenia ścieków komunalnych. Wysoki koszt takich inwestycji zmusza do sięgnięcia po dofinansowanie z zewnątrz, ale co zrobić, gdy uzyskanie go jest obwarowane wymaganiami zawężającymi zakres planowanej inwestycji?

Więcej...

Systemy gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej. Pompy, centrale deszczowe i systemy dezynfekcji

WRC-6WKontynuując tematykę związaną z zagospodarowaniem wód deszczowych (PI 3/2015 – zbiorniki retencyjne i systemy filtracyjne), przyjrzyjmy się urządzeniom służącym do poboru wody zgromadzonej w zbiorniku i podawaniu jej do odbiorników oraz do jej uzdatniania. Jakie rozwiązania z dość bogatej w tym zakresie oferty rynkowej warto polecać?

Więcej...

Systemy gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej Zbiorniki retencyjne i systemy filtracyjne

sotralenz2Systemy gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Być może chcemy być bardziej „eko”, a być może szukamy oszczędności, już nie tylko przez wykorzystanie na potrzeby domu energii ze źródeł odnawialnych. W każdym razie zwrócenie uwagi inwestorów na zagospodarowanie wody deszczowej jest dobrym objawem i miejmy nadzieję, że rynek będzie do tego odpowiednio przygotowany.

Więcej...

Pompy ciepła w kopalni węgla kamiennego

fot 1  na otwarcieZabytek techniki górniczej Szyb Maciej – zespół obiektów dawnej kopalni „Concordia” – to przykład rewitalizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Zastosowane pompy ciepła wytwarzają energię niezbędną do ogrzewania obiektu w zimie i chłodzenia latem oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Więcej...

Serwis oczyszczalni a wymogi technologii

Sotralnetz zestaw narzedziZgodnie z prawem przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą gwarantować uzyskanie efektu ekologicznego. Oznacza to, że niezależnie od technologii oczyszczania parametry ścieków oddawanych do gruntu bądź wod powierzchniowych powinny w sposób trwały odpowiadać określonym normom, a więc to, co uzyskuje się na wylocie z POŚ, nie może zanieczyszczać i zatruwać gleby.

Więcej...

Serwis przydomowych oczyszczalni ścieków w Polsce. Wielkość rynku oczyszczalni i systemy kontroli

sotralentz fabryka2Artykuł jest próbą określenia skali problemu, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć w związku z użytkowaniem szybko rosnącej liczby przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ) w Polsce. Realizacja takich inwestycji to zaledwie wstęp do niezwykle ważnego, a wciąż niedocenianego zagadnienia, jakim jest profesjonalna kontrola i serwisowanie pracujących oczyszczalni.

Więcej...

Zagrożenia inwestycji w POŚ. Nieprawidłowości etapu wstępnego

Oczyszczalnia  hybrydowa pracująca  w połączonej technologii  niskoobciążonego  osadu czynnego  z zanurzonym złożem  biologicznymPrzydomowe oczyszczalnie ścieków (POŚ) stają się coraz bardziej popularnym sposobem rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na terenach, gdzie budowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadniona. W licznych gminach realizowane są programy budowy takich oczyszczalni, wyceniane na wiele milionów złotych. Jednak nieprawidłowości pojawiające się już na etapie wstępnym tych inwestycji mogą zniweczyć spodziewane efekty.

Więcej...

Zagrożenia inwestycji w POŚ. Jakość dokumentacji a realizacja

Drenaż rozsączający w nasypie – sposób zagospodarowania terenuW poprzednim artykule (PI 4/2014) opisałem etap wstępny inwestycji realizowanych przez JST w ramach programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Etap ten powinien obejmować przyjęcie rozwiązania technicznego z uwzględnieniem koncepcji organizacji przyszłego serwisu oraz wykonanie symulacji budżetu inwestycji przy ustaleniu poziomu dopłat ze strony mieszkańców. Kolejnym krokiem jest podjęcie decyzji, czy zamówienie publiczne będzie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj", czy też na bazie niezależnie przygotowanej dokumentacji projektowej.

Więcej...

Zagrożenia inwestycji w POŚ. Etap zamówienia publicznego i wykonawstwa

Plan zagospodarowania terenu z naniesioną POŚ, bez  podania wymaganych odległości na działce, zwymiarowania  przyłączy i drenażu miał być w zamówieniu publicznym  podstawą do realizacji robótW poprzednich dwóch artykułach (PI 4 i 5/2014) omówiłem zagrożenia występujące w procesie inwestycyjnym programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, począwszy od etapu koncepcji, a skończywszy na pracach projektowych. Kolejnym krokiem jest aplikacja o dofinansowanie.

Więcej...

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem