poniedziałek, czerwiec 24, 2019

Najnowsze wydanie
Nr 05/2019

Okladka PI 05 2019 internet

Regulamin XIII edycji Konkursu

 

PIconv   SGGiKconv

 

Regulamin 

Konkursu o statuetkę ZŁOTEGO INSTALATORA 2015

I. Organizacja i cel Konkursu
1. Organizatorami Konkursu o statuetkę Złotego Instalatora, tytułu przyznawanego podczas Kongresu INSTALEXPO, są Expert Media Sp. z o.o., wydawca czasopisma „Polski Instalator”, oraz Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.
2. Celem Konkursu jest promocja firm, których wyrób lub opracowanie technologiczne i konstrukcyjne charakteryzuje się wysokimi walorami technicznymi, użytkowymi i estetycznymi, walorami ekologicznymi, nowoczesnością i niezawodnością w działaniu.
3. Informacja o wynikach Konkursu o statuetkę Złotego Instalatora 2015 zostanie ogłoszona podczas XIII Kongresu INSTALEXPO. Lista laureatów będzie propagowana w czasopiśmie „Polski Instalator” oraz na stronie internetowej www.polskiinstalator.com.pl.
II . Warunki przystąpienia do Konkursu
1. Do udziału w Konkursie mogą przystępować firmy działające na terenie Polski.
2. Aby przystąpić do Konkursu należy:

  • do dnia 09.09.2015 r. przesłać do Organizatora Konkursu wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami na adres: redakcja „Polski Instalator” al. KEN 95, kl. 18A, piętro I, 02-777 Warszawa;
  • przedstawić dokumentację wyrobu do oceny Komisji Konkursowej najpóźniej do dnia 09.09.2015 r;
  • wnieść opłatę konkursową w wysokości 5000 zł + 23% VAT (za jeden wyrób). W przypadku nieprzyznania „Złotego Instalatora” firmom zostaną zwrócone opłaty konkursowe pomniejszone o 2000 zł + 23% VAT na koszty manipulacyjne oraz prezentację zgłoszonego produktu na łamach czasopisma „Polski Instalator”, w wydaniu 7/2015, w formacie ½ strony oraz na stronie internetowej www.polskiinstalator.com.pl.

Uwaga! Przesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
3. Ankieta weryfikacyjna jest ogólnym dokumentem zgłoszeniowym, który powinien być uzupełniony załącznikami. Na podstawie zawartych w nim informacji Komisja Konkursowa dokonuje oceny. Zgłoszenie konkursowe winno być możliwie obszernie uzasadnione i udokumentowane (dokumentacja fotograficzna, świadectwa, certyfikaty, opinie specjalistyczne itp.)
4. Firmy mogą zgłosić do Konkursu dowolną liczbę wyrobów, składając odpowiednią liczbę dokumentów i dokonując opłat zgłoszeniowych.
5. Uczestnicy Konkursu nie mogą zgłaszać wyrobów czy technologii nagrodzonych w poprzednich edycjach Konkursu.
6. Firmy uczestniczące w Konkursie zostaną pisemnie poinformowane o jego wynikach niezwłocznie po wyłonieniu laureatów przez Komisję Konkursową. Jednocześnie prosimy o zachowanie informacji o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu w tajemnicy do czasu oficjalnego ich ogłoszenia podczas XIII Kongresu INSTALEXPO.
7. Laureaci Konkursu mogą umieścić wyrób na stoisku podczas trwania Kongresu, a po oficjalnym ogłoszeniu wyników Konkursu dołączyć do niego informację: „Wyrób nagrodzony w Konkursie o Statuetkę Złotego Instalatora 2015”.
8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem zgody Organizatorowi Konkursu na rozpowszechnianie informacji o jego uczestnikach.
III. Ocena wyrobów
1. Zgłoszenia ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, złożona z niezależnych fachowców, reprezentujących m.in.: redakcję „Polskiego Instalatora”, Polską Korporację Techniki SGGiK, branżowe stowarzyszenia i izby gospodarcze, uczelnie techniczne.
2. Komisja Konkursowa ma prawo żądać dodatkowych informacji od uczestników Konkursu, a także może zasięgać opinii ekspertów spoza Komisji Konkursowej.
3. Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyznacza Organizator.
4.Orzeczenia Komisji zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
5. Komisja może pominąć w ocenie:

  • wyroby lub technologie wymagające długotrwałych specjalistycznych badań ich walorów;
  • ankiety nieudokumentowane lub niekompletne;
  • zgłoszenie nadesłane po terminie.

6. Obrady Komisji Konkursowej są niejawne, a decyzje ostateczne.
IV. Nagroda i uprawnienia Laureatów
1. Złoty Instalator jest nagrodą honorową, przyznawaną w dziedzinach objętych tematyką Kongresu.
2. Zwycięzcom Konkursu podczas Kongresu zostanie wręczona odlewana w brązie statuetka Złotego Instalatora, projektu autorstwa prof. Bohdana Chmielewskiego, a także okolicznościowa tabliczka i dyplom.
3. Liczba przyznawanych statuetek pozostaje do decyzji Komisji Konkursowej. W jednej edycji Konkursu przyznawanych jest zwykle maksymalnie pięć Złotych Instalatorów.
4. Komisja Konkursowa ma prawo przyznać dodatkowego Złotego Instalatora za osiągnięcia w branżach objętych tematyką Kongresu, wykraczające poza zakres podstawowej kategorii Konkursu.
5. Laureaci konkursu mają bezterminowe prawo do wykorzystania wizerunku statuetki i tytułu „Laureat Konkursu Złotego Instalatora” w celu reklamy, promocji oraz prowadzenia korespondencji.

Expert Media Sp. z o.o.
al. KEN 95, kl. 18A, piętro I, 02-777 Warszawa, tel. 022 678 37 30, www.polskiinstalator.com.pl
Bank Millennium 86 1160 2202 0000 0002 7182 3714


Zgłoszenia przyjmujemy do 9 września 2015 r.

 

POBIERZ ZGŁOSZENIE WYROBU DO KONKURSU ZŁOTY INSTALATOR 2015 Pobierz regulamin
adobe png2 adobe png2

 

 

 

 

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem