piątek, maj 24, 2019

    Najnowsze wydanie


 PI 9_10/2018
Okładka 9 10

 

I Kongres INSTALEXPO

Z inicjatywy redakcji "Polskiego Instalatora" 11 września 2003 w przestronnych pomieszczeniach kongresowych hotelu GROMADA przy ul. 17 stycznia 32 odbyło się spotkanie fachowców branży instalacyjnej.


Kongres pierwotnie zaplanowany jako jednodniowa konferencja wspierająca targi INSTAL EXPO, po odwołaniu tych targów, okazał się ciekawą propozycją imprezy referatowo-wystawienniczej. Formuła ta sprawdziła się w praktyce, kongres bowiem odwiedziło 246 osób zainteresowanych zarówno wysłuchaniem referatów, jak i możliwością kontaktu z wystawcami.

Jako organizator kongresu założyliśmy, że - adekwatnie do nazwy - warto oprócz samych zagadnień technicznych poruszać też tematy związane z funkcjonowaniem firm na rynku, a więc zagadnienia finansowania budownictwa, podatku VAT, dotacji przedakcesyjnych, przetargów publicznych itp. - wszystko oczywiście pod kątem przedsiębiorstw naszej branży. Za najbardziej zaś ciekawe uznaliśmy przedstawianie powyższych zagadnień w jęciu stanu obecnego i przewidywanego po wejściu Polski do Unii, stąd więc pomysł na temat pierwszej edycji kongresu "Polski rynek instalacyjny w przededniu wejścia do UE".

 

Kongres poparli: LOTOS RED - sponsor główny, CAPRICORN, RUG RIELLO, SIGARTH, UNIWERSAL, VORTEX-HERMANN oraz "Rynek Instalacyjny" i "Chłodnictwo i Klimatyzacja".


W ciągu siedmiu godzin uczestnicy kongresu wysłuchali 11 referatów (spis referatów poniżej) oraz 7 prezentacji firm. Tempo było więc bardzo szybkie, tematyka różnorodna. Podczas zaś przerwy był czas na zadawanie pytań referentom i rozmowy z wystawcami. 

KONGRES TECHNICZNO-EKONOMICZNY INSTALATORÓW wpisuje się na stałe w kalendarz imprez instalacyjnych i już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejną edycję za rok we wrześniu 2004.

Uczestnicy kongresu z uwagą słuchali referatów

Kongresowi towarzyszyła wystawa firm branży instalacyjnej. Tu można było spokojnie porozmawiać czy... złożyć zamówienie

Stoisko głownego sponsora kongresu, firmy LOTOS RED

LOTOS RED zorganizował konkurs wśród uczestników kongresu - podczas losowania wygranych dużo było śmiechu i zabawy

 

REFERATY WYGŁOSZONE NA KONGRESIE

1. "Jak realizować nowe instalacje wodociągowe i ogrzewcze w zgodzie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
Autor: mgr inż. Marek Płuciennik, Zakład Ogrzewnictwa COBRTI INSTAL

2. "Stan normalizacji z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa i wentylacji w przededniu wstąpienia Polski do UE"
Autor: dr inż. Marian Rubik, Dyrektor Instytutu Ogrzewnictwa I Wentylacji, PW Inżynieria Środowiska, Przewodniczący KT nr 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji

3. "Nowości w programach Audytor"
Autor: mgr inż. Piotr Wereszczyński, autor pakietów programów do obliczania m.in. zapotrzebowania na ciepło, projektowania instalacji c.o., zimnej i ciepłej wody użytkowej

4. "Nowe przepisy dotyczące legalizacji ciepłomierzy, czyli możliwe 100 mln PLN strat"
Autor: mgr inż. Andrzej Walczyna, ANTAP Grupa, Łomianki

5. "Rynek zamówień publicznych - procedury i patologie"
Autor: mgr inż. Bożena Hawrylczuk, Krajowy konsultant ds. zamówień publicznych PKT SGGiK

6. "Zalecane warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacyjnych w wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL"
Autor: mgr inż. Marek Płuciennik, Zakład Ogrzewnictwa COBRTI INSTAL

7. "Nowa wersja pakietu InstalSystem - przełom graficznym projektowaniu instalacji wewnętrznych"
Autor: mgr Grzegorz Guzy, współautor programów komputerowych do obliczania m.in. instalacji c.o. oraz zimnej i ciepłej wody, pracownik InstalSoft

8. "Warunki finansowania budownictwa", podtytuł "Czy z VAT-em można racjonalnie - stan po 1 maja 2004 roku"
Autor: Ryszard Kowalski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Producentów Materiałów dla Budownictwa, Ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych

9. "Fundusze przedakcesyjne dla polskich przedsiębiorstw (Sapard, Phare)"
Autor: Marek Szymański, doktorant na Wydziale Nauk Społecznych UAM, Doradca ds. funduszy europejskich

10. "Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody wodociągowej w świetle wymagań rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
Autor: mgr inż. Marek Płuciennik, Zakład Ogrzewnictwa COBRTI INSTAL

11. "Proces legalizacji wyrobów budowlanych, przeznaczonych do powszechnego stosowania w budownictwie obowiązujący obecnie i przewidywany po wejściu Polski do UE"
Autor: mgr inż. Marek Piwowarczyk, Radca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Prezentacje firm (w kolejności wystąpień): LOTOS RED, RUG RIELLO, RETTIG HEATING, UPONOR, GAZEX, ORAS, VECTOR SOFT

Małgorzata Tomasik

 

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem