piątek, maj 24, 2019

    Najnowsze wydanie


 PI 9_10/2018
Okładka 9 10

 

V Kongres INSTALEXPO

V Kongres odbył się pod hasłem "Sposoby uzyskania oszczędności energii i zużycia mediów w instalacjach, wykorzystanie OŹE". Tematy te dominowały więc zarówno wśród referatów, jak i... oferty wystawców. 


Kongres tradycyjnie już miał charakter jednodniowej imprezy konferencyjno-wystawienniczej. W tym roku odbył się on 10 października 2007 roku, w tym samym miejscu co rok temu, czyli Hotelu LORD w Warszawie, przy al. Krakowskiej 218.

Jego organizatorami była redakcja "Polskiego Instalatora" wraz z Polską Korporacją Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji.

W referatach głównie o oszczędzaniu energii i proponowanych rozwiązaniach w tym zakresie

Tematyka praktycznie wszystkich prelekcji krążyła wokół możliwości oszczędzania energii i zużycia mediów poprzez bądź to wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, bądź też poprzez zastosowanie konkretnych urządzeń i rozwiązań w systemach, kontrolę działających instalacji i wykrywanie błędów. Referaty zostały tematycznie podzielone na trzy panele konferencyjne. Słuchacze mieli możliwość łącznie wyszłuchać 15 prelegentów reprezentujących najróżniejsze środowiska: politechniki, instytucje, stowarzyszenia, ośrodki naukowe i badawcze.

 W pierwszym panelu skupiono się głównie na odnawialnych źródłach energii i sposobach finansowania takich inwestycji. Dorota Chwieduk (Polska Akademia Nauk) przedstawiła politykę UE w zakresie energetyki słonecznej, omówiła też rozwój techniki solarnej w Europie i Polsce. Pompy ciepła i rynek ich sprzedaży zaprezentował przedstawiciel Politechniki Warszawskiej Marian Rubik. W panelu tym mieliśmy okazję wysłuchać też prezentacji o wsparciu finansowym udzielanym przez EkoFundusz (prezes Maciej Nowicki) i możliwości uzyskania kredytów w BOŚ (Grażyna Ksprzak). Pierwszy panel zakończył referat Marka Płuciennika (Zakład Instalacji Sanitarnych w ITB) prezentujący praktyki prac małych kotłów na paliwa stałe w mieszkaniach i propozycje zmian w zakresie wymagań dotyczących ich instalowania w takich lokalach.

REFERENCI

Dorota Chwieduk (PAN)

Edmund Wach (BAPE)

Marian Rubik (Politechnika Warszawska)

Jerzy Góralewicz (TUZ)

Marek Płuciennik (ITB)

Wojciech Koral (Politechnika Śląska)Drugi panel częściowo kontynuował tematykę OŹE, Edmund Wach prezes BAPE przedstawił ciekawe aspekty ekonomicznych przesłanek zastosowania różnych paliw biomasowych. Dalsza część tego panelu poświęcona była już nowym, niestosowanym jeszcze w Polsce rozwiązaniom. O kanalizacji dwudzielnej jako ekologicznym rozwiązaniu dla gospodarst agroturystycznych, pensjonatów i małych osiedli domów opowiedział w imieniu twórcy tego systemu B.B. Mrozowskiego dyrektor Korporacji Tomasz Malowany.

Program z kolei Low Heat i urządzenie umożliwiające odzysk ciepła z kanalizacji omówili reprezentanci zrzeszenia instalatorów z Wielkiej Brytanii Dale Courtman i Kangala Chipasa. Ostatnim referantem był Zbigniew Tałach ze Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego z referatem nt. materiałów konstrukcyjnych systemów kominowych jako elementu poprawy efektywności energetycznej instalacji grzewczych.

Trzeci panel poświęcony był praktycznym rozwiązaniom instalacyjnym w budownictwie wielorodzinnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na praktyczne problemy tam występujące. Były więc dwa referaty przedstawiciela Politechniki Śląskiej Wojciecha Korala, jeden nt. wodomierzy, w tym możliwości zbilansowania ich wskazań w całym budynku i drugi - równie ciekawy i dobrzy wygłoszony - omawiający problemy związane z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją pompowni.

Problematyczne ujęcie tematu przedstawił także w swoim referacie Jerzy Góralewicz (Zakład Usług Technicznych, TUZ) omawiając konieczność i sensowność ekonomiczną wykonania równoważenia hydraulicznego instalacji podczas modernizacji obiektów wielorodzinnych. O możliwościach z kolei indywidualnego rozliczania energii opowiedział Jan W. Luberadzki. Panel trzeci zakończył referat Pawła Lachmana zachęcający do stosowania kotłów kondensacyjnych w blokach, omawiający zarówno inwestycyjne, jak i eksploatacyjne aspekty finansowe i tendencje rynkowe w zakresie techniki kondensacyjnej.

Referenci 3. panelu

Tomasz Malowany, Kangala Chipasa, Piotr Czerwiński, Dale Courtman

SŁUCHACZEWystawa 19 firm

Kongres w postaci stoisk wystawienniczych poparto 19 producentów. Na ich stoiskach można było zapoznać się z najnowszą propozycją firm, oferowanym przez nie doradztwem technicznym i projektowym, wsparciem w postaci oprogramowania komputerowego. Wśród wystawców znaleźli się: ALTER, BELIMO, BMETERS, DAIKIN, EMKA-REKUPERATORY, EUROHEAT, FLAMCO, GAZEX, ISTA, KAN, LOWARA, MINOL, NIBE-BIAWAR, REGULUS, ROCKWOOL, RYNEK INSTALACYJNY,SMAY, WILO, VIESSMANN. Wystawa ta cieszyła się sporym zainteresowaniem słuchaczy, wiele też z zakresu ofert firm nazwiązywało do tematyki obecnej edycji kongresu.

 

Konkurs "Złoty Instalator"Kongresom INSTALEXPO towarzyszy konkurs o statuetkę "Złotego Instalatora". Podczas kongresów - w odróżnieniu od wiosennej edycji konkursu, kiedy to nagradzane są firmy za różne formy działalności, a której uroczyste ogłoszenie wyników następuje na Wiosennej Gali Instalatorów - na jesieni wyróżnione są firmy za wprowadzenie na rynek ciekawych wyrobów lub rozwiązań technicznych. W tym roku do konkursu zgłosiło swoje wyroby 14 firm, niestety regulamin przewiduje przyznanie tylko 5 statuetek.

Hasłem przewodnim V Kongresu jest "Oszczędność energii i zużycia mediów w instalacjach i wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii". Kierując się więc tą intencją, a także uwzględniając zobowiązania Polski, jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej, do zwiększenia efektywności stosowanych urządzeń i systemów oraz zwiększania udziału energii z OŹE w ogólnym bilansie energetycznym kraju Sąd Konkursowy postanowił zwrócić szczególną uwagę środowiska branży instalacyjnej na rozwiązania instalacyjne w tym właśnie zakresie. Tym samym wskazał też na przyszłościowe kierunki, w których rozwijać będzie się nasza branża i mimo, że niektóre z nagrodzonych wyrobów (rozwiązań) dziś są jeszcze bardzo drogie, w przyszłości na pewno stanowić będą element jednych z częściej stosowanych układów.

Sąd Konkursowy docenił zarówno poziom techniczny wszystkich zgłoszonych wyrobów, jak i zaangażowanie firm w opracowanie materiałów konkursowych. Przyznać też trzeba, że wszystkie wyroby to wysokiej klasy rozwiązania techniczne, zgłoszone przez bardzo znane firmy, firmy stawiające na ciągły rozwój i poszukiwanie najlepszych rozwiązań technicznych.

Pod koniec konferencji, po ostatnim panelu konferencyjnym nastąpiła uroczystość wręczenia statuetek Złotego Instalatora laureatom konkursu. Uroczystość tę poprowadził dyrektor generalny Polskiej Korporacji Techniki SGGiK Tomasz Malowany, statuetki i dyplomy wręczali: Władysław Polesiński (prezes wydawnictwa Instalator Polski), Piotr Czerwiński (prezydent Korporacji) i Małgorzata Tomasik (PI).

 

WYROBY NAGRODZONE W KONKURSIE Z£OTY INSTALATOR 2007


  • System ALTHERMA - DAIKIN Airconditioning Poland sp. z o.o.
  • Ekologiczny kocioł na zgazowanie drewna typu ORLAN - EKO-VIMAR ORLAńSKI
  • Kurtyna powietrzna DEFENDER XW (kurtyna z nagrzewnicą wodną) - EUROHEAT sp. z o.o.
  • System grzewczo-wentylacyjny z pompą ciepła FIGHTER 1250 i modułem FLM - NIBE-BIAWAR sp. z o.o.
  • Kondensacyjne kotłownie kaskadowe serii Vitomoduł bazujące na kotłach Vitodens - VIESSMANN sp. z o.o

 

Patronat honorowy nad kongresem objęły następujące instytucje:

 

  • Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej – kierownik zakładu, prof. dr hab. inż. Bogdan Mizieliński;
  • Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa – przewodniczący, mgr inż. Wiesław Olechnowicz;
  • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Oddział Warszawski – prezes, mgr inż. Jan Bylicki.

 

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem