czwartek, październik 23, 2014

 Najnowsze wydania

Nr 9/2014

pi9_2014okladka

Nr 10/2014

pi10_2014okladka_200

Nr 7-8/2014

Najbliższe wydarzenia!

PAź
23

23-10-2014
XII Kongres INSTALEXPO

LIS
21

21-11-2014
Test1

LIS
28

28-11-2014
Test2

Efektywne zużycie wody pitnej w budynkach europejskich

2012 02 57 Dzięki osiągnięciom w dziedzinie nauki i technologii zrobiliśmy olbrzymie postępy w dostępności nowych rozwiązań technicznych, jednak oprócz korzyści płynących z postępu, obserwujemy również wiele niespodziewanych efektów ubocznych [1].

Od wielu lat w Europie odnotowujemy zwiększone okresy suszy, obfitych opadów, nadmierną emisję dwutlenku węgla do atmosfery czy zanieczyszczenie wód otwartych. Anomalie pogodowe, nadmierny przemysł i wzrost populacji wpływa na zwiększenie popytu na wodę, w następstwie czego wytworzenie odpowiedniej jakości wody jest kosztowne i energochłonne. Dążenie do poprawy funkcjonowania gospodarki wodnej w budynkach, przemyśle, rolnictwie wymaga wszechstronnego doskonalenia i wdrażania efektywnych metod planowania, zarządzania i oddziaływania ekonomicznego we wszystkich sferach działania. Podstawowym problemem do rozwiązania jest uwzględnienie wszystkich czynników i uwarunkowań środowiskowych mających wpływ na szeroko rozumiane otoczenie człowieka [1].

Świadomość użytkowników
Mając na uwadze zmniejszające się zasoby wody pitnej w Europie, należy przyjąć, iż w przyszłości koszt wody będzie znacząco wzrastał. Bezpośredni wpływ ma nie tylko brak dostępności do wody pitnej, ale koszt jej przesyłu, wytworzenia, zapotrzebowania na energię, emisji gazów do atmosfery, utrzymania i modernizacji sieci publicznych, budowy nowych przyłączy wynikających ze wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego. Ze względu na wrażliwość społeczną dotyczącą podnoszenia kosztów, realizacja przyjętej polityki w tym zakresie może być najtrudniejsza do wprowadzenia. Niemniej jednak, należy dążyć do wzrostu świadomości użytkowników, ich edukacji przez kampanie społeczne wpływające na zmianę ich zachowań.
Sama edukacja, bez zmiany w zachowaniu użytkowników, wymiany urządzeń na oszczędniejsze nie będzie miała dużego wpływu na obniżenie zużycia wody. Popieranie długoterminowej polityki dotyczącej wzrostu świadomości powinno przynieść określony zysk w przyszłości. Krajem spoza Unii, który wprowadził na szeroką skalę konsekwentną politykę edukacyjną jest Australia. Kraj ten przygotował restrykcyjne zasady wykorzystania wody wodociągowej w zależności od regionu wg czterostopniowej skali.
Poniżej przedstawiamy wybrane propozycje zapisów:
◗ monitoring zużycia wody wodociągowej przez lokalne władze,
◗ opracowywanie przepisów uniemożliwiające nadmierne zużywanie wody pitnej,
◗ kampanie informacyjne np. dotyczące czasu korzystania z natrysku do 5 minut,
◗ rozmieszczanie tablic informacyjnych na terenach miejskich o stopniu ograniczeń tzw. Water Levels (od 1 do 4)
◗ informowanie przez lokalne władze użytkowników, jak oszczędzać i wykorzystywać wodę,
◗ dostarczanie ulotek zawierających określone procedury korzystania z wody pitnej, np. informujące ile czasu użytkownicy powinni spędzać pod natryskiem; mycia okien; czasu, sposobu podlewania terenów zielonych wodą pitną; częstości mycia samochodów, utrzymania części wspólnych w budynkach, wykorzystania wody opadowej [10].

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie rozwiązań wspierających zmniejszenie zużycia wody pitnej w zakresie [8]:
◗ dostarczania informacji, w jaki sposób i dlaczego należy oszczędzać wodę,
◗ przedstawienia rozwiązań technicznych powodujących wzrost świadomości konsumentów,
◗ przekazu prostych wiadomości, jak zmienić przyzwyczajenia.

Proponowane zapisy mogą oddziaływać na aspekty zrównoważonego budownictwa w Europie, takie jak:
◗ środowiskowe: przewidywana oszczędność wody pitnej około 3%,
◗ ekonomiczne: koszty kampanii, możliwość redukcji kosztów przy współudziale UE, najniższe koszty dla konsumenta – opłacanie kampanii przez rząd, lokalne władze,
◗ socjalne: zatrudnienie dla ludzi przygotowujących kampanie.

W wyniku wspólnych konsultacji ustalono, mogą wystąpić poniższe problemy, które należy brać pod uwagę przy wprowadzaniu przepisów:
◗ pokrycie kosztów kampanii,
◗ długoterminowy czas zwrotu,
◗ konieczność prowadzenia regularnych kampanii informacyjnych.

...pełna wersja artykułu w PI 2/12

homeMenu

chart pieNasze statystyki

000483394
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie
8571
19649
65343
293467
460243
23135
483394

Odwiedza nas 1028 gości.

calendar fullZnajdź nas na Facebooku

homeNajczęściej czytane

homeWyszukiwarka

homeNewsletter

Repowermap

homeTagi

homeReklama

Viessmann_160x160__25_08_2014
part em

Wydawca:

part chik logo 212x50 mg part ss part omii logo 212x50 mg