wtorek, wrzesień 30, 2014

 Najnowsze wydania

Nr 7-8/2014

pi7 8 2014okladka

Nr 9/2014

pi9 2014okladka 200

Nr 6/2014

XII Kongres INSTALEXPO 23.10.2014 -> Kliknij i zapisz się!

23 października 2014 r., w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie przy ul. Kawęczyńskiej, odbędzie się XII Kongres INSTALEXPO pod hasłem "JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ - Przełomowe technologie w instalacjach - Przykłady, wdrożenia i trendy". Tematy konferencji towarzyszącej Kongresowi dostępne są tutaj

Aby zarezerwować udział w konferencji, należy wypełnić poniższy formularz. Skontaktuje się z Państwem pracownik Wydawnictwa.


na przetwarzanie moich danych osobowych w bazie wydawnictwa Instalator Polski Sp. z o.o. z siedzibą przy al. KEN 95, 02-777 Warszawa oraz na ich wykorzystanie w celach marketingowych i promocyjnych (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych, DzU Nr 133, poz. 883) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizacji.
na otrzymywanie od wydawnictwa Instalator Polski Sp. z o.o. informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU Nr 144, poz. 1204).

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

Efektywne zużycie wody pitnej w budynkach europejskich

2012 02 57 Dzięki osiągnięciom w dziedzinie nauki i technologii zrobiliśmy olbrzymie postępy w dostępności nowych rozwiązań technicznych, jednak oprócz korzyści płynących z postępu, obserwujemy również wiele niespodziewanych efektów ubocznych [1].

Od wielu lat w Europie odnotowujemy zwiększone okresy suszy, obfitych opadów, nadmierną emisję dwutlenku węgla do atmosfery czy zanieczyszczenie wód otwartych. Anomalie pogodowe, nadmierny przemysł i wzrost populacji wpływa na zwiększenie popytu na wodę, w następstwie czego wytworzenie odpowiedniej jakości wody jest kosztowne i energochłonne. Dążenie do poprawy funkcjonowania gospodarki wodnej w budynkach, przemyśle, rolnictwie wymaga wszechstronnego doskonalenia i wdrażania efektywnych metod planowania, zarządzania i oddziaływania ekonomicznego we wszystkich sferach działania. Podstawowym problemem do rozwiązania jest uwzględnienie wszystkich czynników i uwarunkowań środowiskowych mających wpływ na szeroko rozumiane otoczenie człowieka [1].

Świadomość użytkowników
Mając na uwadze zmniejszające się zasoby wody pitnej w Europie, należy przyjąć, iż w przyszłości koszt wody będzie znacząco wzrastał. Bezpośredni wpływ ma nie tylko brak dostępności do wody pitnej, ale koszt jej przesyłu, wytworzenia, zapotrzebowania na energię, emisji gazów do atmosfery, utrzymania i modernizacji sieci publicznych, budowy nowych przyłączy wynikających ze wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego. Ze względu na wrażliwość społeczną dotyczącą podnoszenia kosztów, realizacja przyjętej polityki w tym zakresie może być najtrudniejsza do wprowadzenia. Niemniej jednak, należy dążyć do wzrostu świadomości użytkowników, ich edukacji przez kampanie społeczne wpływające na zmianę ich zachowań.
Sama edukacja, bez zmiany w zachowaniu użytkowników, wymiany urządzeń na oszczędniejsze nie będzie miała dużego wpływu na obniżenie zużycia wody. Popieranie długoterminowej polityki dotyczącej wzrostu świadomości powinno przynieść określony zysk w przyszłości. Krajem spoza Unii, który wprowadził na szeroką skalę konsekwentną politykę edukacyjną jest Australia. Kraj ten przygotował restrykcyjne zasady wykorzystania wody wodociągowej w zależności od regionu wg czterostopniowej skali.
Poniżej przedstawiamy wybrane propozycje zapisów:
◗ monitoring zużycia wody wodociągowej przez lokalne władze,
◗ opracowywanie przepisów uniemożliwiające nadmierne zużywanie wody pitnej,
◗ kampanie informacyjne np. dotyczące czasu korzystania z natrysku do 5 minut,
◗ rozmieszczanie tablic informacyjnych na terenach miejskich o stopniu ograniczeń tzw. Water Levels (od 1 do 4)
◗ informowanie przez lokalne władze użytkowników, jak oszczędzać i wykorzystywać wodę,
◗ dostarczanie ulotek zawierających określone procedury korzystania z wody pitnej, np. informujące ile czasu użytkownicy powinni spędzać pod natryskiem; mycia okien; czasu, sposobu podlewania terenów zielonych wodą pitną; częstości mycia samochodów, utrzymania części wspólnych w budynkach, wykorzystania wody opadowej [10].

Komisja Europejska proponuje wprowadzenie rozwiązań wspierających zmniejszenie zużycia wody pitnej w zakresie [8]:
◗ dostarczania informacji, w jaki sposób i dlaczego należy oszczędzać wodę,
◗ przedstawienia rozwiązań technicznych powodujących wzrost świadomości konsumentów,
◗ przekazu prostych wiadomości, jak zmienić przyzwyczajenia.

Proponowane zapisy mogą oddziaływać na aspekty zrównoważonego budownictwa w Europie, takie jak:
◗ środowiskowe: przewidywana oszczędność wody pitnej około 3%,
◗ ekonomiczne: koszty kampanii, możliwość redukcji kosztów przy współudziale UE, najniższe koszty dla konsumenta – opłacanie kampanii przez rząd, lokalne władze,
◗ socjalne: zatrudnienie dla ludzi przygotowujących kampanie.

W wyniku wspólnych konsultacji ustalono, mogą wystąpić poniższe problemy, które należy brać pod uwagę przy wprowadzaniu przepisów:
◗ pokrycie kosztów kampanii,
◗ długoterminowy czas zwrotu,
◗ konieczność prowadzenia regularnych kampanii informacyjnych.

...pełna wersja artykułu w PI 2/12

homeMenu

chart pieNasze statystyki

000020491
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie
20279
6
20285
154
20475
16
20491

Odwiedza nas 5461 gości.

calendar fullZnajdź nas na Facebooku

homeNajczęściej czytane

homeWyszukiwarka

homeNewsletter

Repowermap

homeTagi

homeReklama

Viessmann_160x160__25_08_2014
part em

Wydawca:

part chik logo 212x50 mg part ss part omii logo 212x50 mg