czwartek, lipiec 18, 2019

Najnowsze wydanie
Nr 06/2019

Okladka PI 06 2019 internet

Małe instalacje – wentylacja i rekuperacja Cz. 1. Wymagania formalne

58Każda instalacja wentylacyjna powinna zostać zgodnie ze sztuką inżynierską dobrana ew. zaprojektowana. Ponieważ wentylacja w budynku pełni bardzo ważną funkcję dla życia i zdrowia użytkowników, jak i ochrony budynku, każdy z przypadków powinien być przeanalizowany i dobrany do indywidualnych wymagań.

57Wykonanie instalacji zgodnie ze sztuką inżynierską i aktualnym stanem wiedzy jest oczywiście bardzo istotne, ważne jest również, aby instalacja jak i zastosowane urządzenia odpowiadały aktualnym przepisom.
Kwestię instalacji, jak i ogólnych warunków oraz parametrów pracy i klimatu wewnętrznego regulowane są przepisami Rozporządzenia Ministra. Wymagania dotyczące urządzeń wentylacyjnych dyktowane są zmieniającymi się cyklicznie wymaganiami ErP, czyli Rozporządzeniem Komisji UE nr 1253/2014.

Małe systemy wentylacyjne
Zadaniem systemu wentylacyjnego w budynku jest zapewnienie odpowiedniej ilości świeżego (zewnętrznego) powietrza, niezbędnego do oddychania i dobrego samopoczucia użytkowników oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń technicznych. Ważnym zadaniem systemu wentylacyjnego jest również usuwanie nadmiaru wilgoci z pomieszczenia, aby nie doszło do jej wykroplenia się w masie budynku. Systemy wentylacyjne dzieli się najczęściej na wentylację naturalną, zwaną również grawitacyjną oraz mechaniczną. Z kolei kombinacja systemu wentylacyjnego mechanicznego z naturalnym nazywana jest wentylacją hybrydową. W domach jednorodzinnych i w mieszkaniach do celów wentylacyjnych wykorzystuje się naturalne siły konwekcyjne. Lżejsze ciepłe powietrze wypierane jest przez powietrze zimniejsze, które jest też cięższe. Powietrze usuwane jest kratkami wywiewnymi zamontowanymi najczęściej w kuchni, łazience lub WC, a świeże napływa przez nawiewniki montowane w oknach bądź drzwiach, ewentualnie wykorzystując naturalną infiltrację. Do prostych i skutecznych rozwiązań należą nawiewniki okienne. Mają one najczęściej budowę szczelinową o regulowanym prześwicie (przepływie).
W wentylacji mechanicznej czynnikiem wywołującym ruch powietrza w przewodach jest wentylator. W domach jednorodzinnych i w mieszkaniach najczęściej stosuje się dwa rodzaje wentylacji mechanicznej: wywiewną i nawiewno-wywiewną.
59
Dziennik Ustaw nr 75
Przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury ogólnie definiują wentylację i klimatyzację. Ich rolę opisują jako zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystości, temperatury, wilgotności względnej i prędkości ruchu w pomieszczeniu. Zachowane muszą być również odrębne przepisy i wymagania Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu. Stosować można, tam gdzie możliwe, wentylację grawitacyjną lub hybrydową. W budynkach wysokich ew. w pomieszczeniach o szczególnych wymaganiach stosować należy wentylację mechaniczną o regulowanej pracy wentylatorów dostosowanej do potrzeb. Nie jest możliwe stosowanie obu systemów wentylacyjnych – grawitacyjnej i mechanicznej – w jednym pomieszczeniu.
Ilość powietrza wentylacyjnego (świeżego) wynikać powinna z zadań, jakie system wentylacyjny ma spełnić – zagwarantować odpowiednią ilość tlenu do oddychania lub np. do spalania (piecyki gazowe). Orientacyjnie można przyjąć, że w pomieszczeniach mieszkalnych w ciągu godziny powinna następować przynajmniej półkrotna wymiana powietrza n=0,5 1/h, a nominalna wartość wynosić powinna jednokrotną wymianę powietrza n=1,0 1/h. Minimalna ilość powietrza przypadająca na jedną osobę podana jest w normie PN-83/B-03430. Ilość powietrza świeżego nie może być mniejsza niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym.
Aby usuwać powietrze zanieczyszczone lub zużyte z największą efektywnością wentylacyjną, należy zapewnić kierunek przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu zanieczyszczenia powietrza. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do kuchni lub aneksu kuchennego oraz do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń o różnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych. W przepisach dość precyzyjnie opisane są wymagania budowy i sytuowania czerpni i wyrzutni powietrza.

Rozporządzeniem Komisji UE nr 1253/2014
W sprawie wykonania Dyrektywy ErP wprowadzono między innymi Rozporządzenie Komisji UE nr 1253/2014 dotyczące ekoprojektu systemów wentylacyjnych. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., natomiast od 1 stycznia 2018 r. jego wymagania zostały zaostrzone.
Oznacza to, że wszystkie systemy wentylacyjne wyprodukowane i wprowadzane do obrotu na terenie Państw Członkowskich Unii Europejskiej, podlegające pod rozporządzenie, muszą spełniać jego wymagania. Dyrektywa ErP wraz z dyrektywą LErP tworzą Ecodesign w Polsce tłumaczony jako Ekoprojekt, który obejmuje trzy główne obszary:

  • konstrukcję produktu (ErP),
  • odpowiednie oznaczenie produktu etykietami (LErP),
  • obowiązek udostępniania danych technicznych produktu (ErP).

Dyrektywa dotyczy systemów wentylacyjnych, w których pobór mocy elektrycznej przez wentylatory przekracza 30 W. Poprzez system wentylacyjny rozumie się „urządzenie o napędzie elektrycznym, wyposażone w przynajmniej jeden wirnik, jeden silnik i obudowę, przeznaczone do wymiany powietrza...". Wymaganie dotyczy więc zasadniczo wszystkich małych domowych instalacji wentylacyjnych. Przepisy wykluczają jednak z tego okapy kuchenne.
Zgodnie z klasyfikacją zawartą w rozporządzeniu systemy wentylacyjne przeznaczone do zastosowania w budynkach mieszkalnych (SWM) to takie, których:

  • max. wydajność wynosi do 250 m3/h;
  • wydajność wynosi od 250 do 1000 m3/h z deklaracją producenta, że system przeznaczony jest do budynków mieszkalnych.


Sprawność urządzenia wentylacyjnego
(...)

Etykiety energetyczne
(...)

Podsumowanie
Każde pomieszczenie, w którym przebywają ludzie należy wentylować. Wynika to z podstawowych zadań kształtowania klimatu wewnętrznego.
(...)

Autor: dr inż. Maciej Danielak


Literatura:
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
[2] Dyrektywa w sprawie Ekoprojektu (Ecodesign) Co powinieneś wiedzieć!, materiały firmy Systemair.
[3] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.
[4] Maciej Danielak: ErP: konsekwencje dla systemów wentylacyjnych, Polski Instalator 2/2016.


Jeśli chcesz przeczytać pełną treść artykułu zamów prenumeratę lub e-wydanie.


homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem