sobota, kwiecień 20, 2019

    Najnowsze wydanie


 PI 9_10/2018
Okładka 9 10

 

Życzenia wielkanocne 2019

Instalacje zew./ wew.

Małe oczyszczalnie ścieków zgodnie z prawem

stanowisko badawczeChoć od kilku lat obowiązuje w Polsce seria norm PN-EN 12566, które standaryzują wymagania w zakresie oceny właściwości użytkowych dla małych oczyszczalni ścieków, na rynku wciąż spotyka się wyroby niespełniające tych standardów. Warto zatem przypomnieć przepisy dotyczące badań i wprowadzania małych oczyszczalni do obrotu rynkowego.

Więcej...

Kontrowersyjne rozliczenia zużycia wody

ZychMimo że rozliczenia za wodę w budownictwie wielorodzinnym już od ponad 20 lat są prowadzone w Polsce na podstawie wskazań wodomierzy, to do tej pory budzą wiele kontrowersji. Przyczyną rozbieżności w bilansie wody często jest ingerencja człowieka w prawidłowe działanie wodomierzy mieszkaniowych.

Więcej...

Korozja rur stalowych w instalacji ciepłej wody

LipskaPomimo że zjawisko korozji rur stalowych w instalacjach ciepłej wody zostało dobrze opisane w literaturze fachowej i normach, nie brakuje obiektów, w których z tego powodu dochodzi do poważnych awarii. Czasem z powodu bledów projektowych, czasem z powodu wadliwych decyzji lub zaniechań osób odpowiedzialnych za wyposażenie techniczne. Skutki bywają kosztowne, zwłaszcza gdy trzeba całościowo wymienić instalację.

Więcej...

I nie przechytrzysz inkasenta. Opomiarowanie mediów w budynkach wielorodzinnych

Zych fot1System rozliczeń zużycia mediów w budynkach mieszkalnych może mieć istotny wpływ na wielkość tego zużycia oraz koszty eksploatacji. Warto więc zainwestować w taki, który pozwoli zminimalizować straty oraz rozbieżności we wskazaniach.

Więcej...

Kanały odwadniające. Problemy niezgodności z dokumentacją techniczną

Odwodnienie liniowe z kratką przy budynku mieszkalnym – kątowe połączenie kanałuIntensywnie rozwijające się budownictwo mieszkaniowe stwarza coraz większe problemy z odprowadzaniem wód opadowych z terenów zabudowanych. Ingeruje ono bowiem w stare systemy melioracyjne, naruszając stan równowagi i zaburzając swobodny spływ wód opadowych ze zlewni, np. z wyżej położonych obszarów. Prowadzi to nawet do miejscowych podtopień budynków. I choć technicznie problem jest do rozwiązania, wciąż zbyt często bywa lekceważony lub rozwiązywany niewłaściwie.

Więcej...

Zagrożenia inwestycji w POŚ. Etap zamówienia publicznego i wykonawstwa

Zagrożenia inwestycji w POŚ. Etap zamówienia publicznego i wykonawstwaObecnie zakończyła się transza środków unijnych w zakresie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przewidziana na lata 2007-2013, a nowa pula finansowa 2014-2020 jeszcze nie ruszyła. Ministerstwa odpowiedzialne za opracowanie wytycznych aplikowania o dotacje nie podały żadnych szczegółów.

Więcej...

Pompy odśrodkowe - reguły doboru

Podstawa prawidłowego doboru pompy odśrodkowej to nie tylko znajomość jej parametrów hydraulicznych oraz wymagań dotyczących mocy napędzającego ją silnika. Należy także właściwie określić położenie wymaganego punktu pracy na charakterystyce pompy oraz mieć pełną znajomość warunków pracy instalacji i eksploatacji pompy.

Więcej...

Podkategorie

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem