niedziela, grudzień 16, 2018

    Najnowsze wydanie


    PI 5/2018

Okładka

 

Instalacje zewnętrzne

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 1. Informacje ogólne

98Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy formalne możemy załatwić razem z pozwoleniem na budowę domu, dołączając stosowne dokumenty do wniosku. Uzyskane pozwolenie umożliwi nam również budowę przyłączy.

Każdy kto podejmuje się budowy domu mieszkalnego, musi wiedzieć, że niezbędne jest podłączenie do budynku mieszkalnego odpowiednich mediów. Po pierwsze jest to prąd, bez niego w dzisiejszych czasach nie da się funkcjonować. Poza tym niezbędne jest podłączenie wody. I tutaj może to być albo wodociąg albo przyłącze od studni oraz niezbędne podłączenie do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika bezodpływowego. Bo jakoś trzeba wodę dostarczyć i usuwać. Trzecie medium to gaz. Artykuł dotyczył będzie tylko przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Więcej...

Odwodnienia liniowe w łazienkach Cz. 2. Odwodnienia poziome i ich uszczelnienia

60Decydując się na zamontowanie odwodnienia liniowego, powinniśmy już na etapie budowy instalacji przewidzieć wyprowadzenie podejścia do pionu kanalizacyjnego na odpowiedniej wysokości nad stropem. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnej ingerencji w pion kanalizacyjny i posadzkę oraz zapewni odpowiedni spadek przewodów. Kontynuujemy tematykę rozpoczętą w poprzednim numerze.

Odwodnienia liniowe poziome
Odpływy liniowe poziome pozwalają w dowolnie wybrany sposób kształtować łazienkę, co umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni oraz zachowanie wysokiej czystości pod natryskiem. Wpusty liniowe są bardzo praktycznym i estetycznym rozwiązaniem odprowadzenia zużytej wody dla każdej, nawet małej łazienki, jak również dla całego ciągu pryszniców usytuowanych na basenach, przy salach gimnastycznych i obiektach sportowych. Wpusty liniowe wbudowane są w powierzchnię podłogi i przykryte eleganckim (najczęściej ze stali szlachetnej) panelem o właściwościach antypoślizgowych.

Więcej...

Odwodnienia dachów płaskich Cz. 2. System podciśnieniowy i przykład obliczeniowy

45

Systemy instalacyjne do odprowadzania wód deszczowych są bardzo ważnym elementem wyposażenia technicznego większości budynków. Dla poprawnego doboru odwodnienia dachowego konieczne jest prawidłowe określenie parametrów, które opisują opad deszczu na danym obszarze oraz parametrów technicznych wszelkich elementów, które wchodzą w skład prawidłowo zaprojektowanego i wykonanego systemu odwodnienia. Tylko bardzo rzetelnie przeprowadzone obliczenia i analiza konkretnego przypadku zagwarantują, że system będzie pracował skutecznie i bezawaryjnie. W poprzednim numerze autor przybliżył przepisy prawa dotyczące odwodnień dachów i opisał system grawitacyjny.

Odwodnienie podciśnieniowe
System podciśnieniowy pozwala na sprawniejsze odprowadzenie wody niż w przypadku zastosowania typowych rynien i według wielu fachowców jest także skuteczniejszy, aniżeli odwodnienie grawitacyjne. Na rysunku 5. przedstawiono przykładowy schemat hali z dachem płaskim, w którym wykorzystano odwodnienie systemem podciśnieniowym. Widać, że przy takiej samej wielkości hali jak przedstawiono to w odwodnieniu grawitacyjnym, wpustów dachowych może być mniej, dodatkowo każdy wpust nie musi być podłączony do indywidualnego pionu. Zastosowano pojedynczą rurę spustową dla każdego obiegu, a kolektory odbierające wodę z wpustów instalowane są do specjalnej szyny i prowadzone pod sufitem obiektu. Dzięki prowadzeniu przewodów tuż pod dachem, instalacja nie powinna kolidować (brak obowiązkowych pionów dla każdego wpustu) z elementami i urządzeniami, które są wyposażeniem technicznym danego obiektu. 

Więcej...

Dostosowanie oczyszczalni przydomowych do warunków aglomeracji Cz. 2. Rozwiązania technologiczne

45Zaopatrzenie gospodarstw domowych w wodę wiąże się nierozerwalnie z wytwarzaniem, gromadzeniem i odprowadzaniem ścieków. Gospodarka ściekowa, obejmuje systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków, a także systemy indywidualne min. zbiorniki bezodpływowe oraz indywidualne oczyszczalnie ścieków, które zapewniają należytą ochronę środowiska przyrodniczego. W niniejszym artykule odniesiemy się do systemów indywidualnych, a konkretnie do przydomowych/indywidualnych oczyszczalni ścieków, które w ostatnich latach stanowią coraz większy procent urządzeń instalowanych i wykorzystywanych do poprawy gospodarki wodnościekowej. Artykuł jest kontynuacją tematyki podjętej w numerze 3/2018. 

Więcej...

Odwodnienia dachów płaskich Cz. 1. Przepisy prawa, obliczenia, charakterystyka systemu grawitacyjnego

22aSystemy instalacyjne do odprowadzania wód deszczowych są bardzo ważnym elementem wyposażenia technicznego większości budynków. Dla poprawnego doboru odwodnienia dachowego konieczne jest prawidłowe określenie parametrów, które opisują opad deszczu na danym obszarze oraz parametrów technicznych wszelkich elementów, które wchodzą w prawidłowo zaprojektowany i wykonany system odwodnieniowy. Tylko bardzo rzetelnie przeprowadzone obliczenia i analiza konkretnego przypadku zagwarantują, że system będzie pracował skutecznie i bezawaryjnie.

Więcej...

Dostosowanie oczyszczalni przydomowych do warunków aglomeracji Cz. 1. Akty prawne i stan na dziś

22aZaopatrzenie gospodarstw domowych w wodę wiąże się nierozerwalnie z wytwarzaniem, gromadzeniem i odprowadzaniem ścieków. Gospodarka ściekowa, obejmuje systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków, a także systemy indywidualne min. zbiorniki bezodpływowe oraz indywidualne oczyszczalnie ścieków, które zapewniają należytą ochronę środowiska przyrodniczego. W niniejszym artykule odniesiemy się do systemów indywidualnych, a konkretnie do przydomowych/indywidualnych oczyszczalni ścieków, które w ostatnich latach stanowią coraz większy procent urządzeń instalowanych i wykorzystywanych do poprawy gospodarki wodno-ściekowej.

Więcej...

Prawidłowe wykonanie odwodnienia budynku poprzez instalację drenażu opaskowego

38Wysoki poziom wody gruntowej oraz pojawiająca się woda zaskórna pochodząca z opadów atmosferycznych przesączająca się przez grunt i najczęściej zatrzymywana na warstwie gruntów o słabej przepuszczalności stanowi duże zagrożenie dla podziemnych części budynku. W artykule omówione zostaną ogólne zasady prawidłowego wykonania odwodnienia budynku poprzez instalację drenażu opaskowego. Scharakteryzowane zostaną poszczególne elementy wchodzące w skład systemu drenarskiego, jakie dostępne są na polskim rynku.

Więcej...

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeReklama

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem