niedziela, czerwiec 17, 2018

 Najnowsze wydania

 EKO
Schowek02TRH
I&M 2/2017

PI 1/2018

okładkaPI01

001 Okladka IM02 2017

Instalacje zewnętrzne

Prawidłowe wykonanie odwodnienia budynku poprzez instalację drenażu opaskowego

38Wysoki poziom wody gruntowej oraz pojawiająca się woda zaskórna pochodząca z opadów atmosferycznych przesączająca się przez grunt i najczęściej zatrzymywana na warstwie gruntów o słabej przepuszczalności stanowi duże zagrożenie dla podziemnych części budynku. W artykule omówione zostaną ogólne zasady prawidłowego wykonania odwodnienia budynku poprzez instalację drenażu opaskowego. Scharakteryzowane zostaną poszczególne elementy wchodzące w skład systemu drenarskiego, jakie dostępne są na polskim rynku.

Więcej...

Podczyszczanie wód opadowych z terenów utwardzonych – seperatory substancji ropopochodnych

fifiW poprzednim wydaniu „Polskiego Instalatora" pisaliśmy o systemach odwodnień liniowych jako jednym z elementów służących do odprowadzania wód opadowych z terenów utwardzonych. W tym artykule zajmiemy się natomiast podczyszczaniem wód deszczowych z terenów, na których odbywa się ruch wszelakich pojazdów mechanicznych wykorzystujących do swojej pracy oleje napędowe, benzyny, smary i inne węglowodory, charakteryzując dostępne na rynku seperatory substancji lżejszych od wody.

Więcej...

Prefabrykowane oczyszczalnie ścieków – badania typu i wprowadzenie do obrotu

rys.1 20160316 112715Artykuł obejmuje zagadnienia formalne związane z wprowadzeniem do obrotu i wykonaniem badań typu prefabrykowanych oczyszczalni ścieków według zharmonizowanej normy europejskiej EN 12566 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50 OLM”. W szczególności przedstawia zakres najważniejszych badań typu opisany we wspomnianej normie, który wciąż budzi wiele wątpliwości i bywa nieprawidłowo interpretowany.

Więcej...

Małe oczyszczalnie ścieków zgodnie z prawem

stanowisko badawczeChoć od kilku lat obowiązuje w Polsce seria norm PN-EN 12566, które standaryzują wymagania w zakresie oceny właściwości użytkowych dla małych oczyszczalni ścieków, na rynku wciąż spotyka się wyroby niespełniające tych standardów. Warto zatem przypomnieć przepisy dotyczące badań i wprowadzania małych oczyszczalni do obrotu rynkowego.

Więcej...

Kanały odwadniające. Problemy niezgodności z dokumentacją techniczną

Odwodnienie liniowe z kratką przy budynku mieszkalnym – kątowe połączenie kanałuIntensywnie rozwijające się budownictwo mieszkaniowe stwarza coraz większe problemy z odprowadzaniem wód opadowych z terenów zabudowanych. Ingeruje ono bowiem w stare systemy melioracyjne, naruszając stan równowagi i zaburzając swobodny spływ wód opadowych ze zlewni, np. z wyżej położonych obszarów. Prowadzi to nawet do miejscowych podtopień budynków. I choć technicznie problem jest do rozwiązania, wciąż zbyt często bywa lekceważony lub rozwiązywany niewłaściwie.

Więcej...

Zagrożenia inwestycji w POŚ. Etap zamówienia publicznego i wykonawstwa

Zagrożenia inwestycji w POŚ. Etap zamówienia publicznego i wykonawstwaObecnie zakończyła się transza środków unijnych w zakresie budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej przewidziana na lata 2007-2013, a nowa pula finansowa 2014-2020 jeszcze nie ruszyła. Ministerstwa odpowiedzialne za opracowanie wytycznych aplikowania o dotacje nie podały żadnych szczegółów.

Więcej...

Pompy odśrodkowe - reguły doboru

Podstawa prawidłowego doboru pompy odśrodkowej to nie tylko znajomość jej parametrów hydraulicznych oraz wymagań dotyczących mocy napędzającego ją silnika. Należy także właściwie określić położenie wymaganego punktu pracy na charakterystyce pompy oraz mieć pełną znajomość warunków pracy instalacji i eksploatacji pompy.

Więcej...

homeWyszukiwarka

Repowermap

homeTagi

homeReklama

20180321banner hvac200x400

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem