środa, czerwiec 26, 2019

Najnowsze wydanie
Nr 05/2019

Okladka PI 05 2019 internet

Instalacje zewnętrzne

Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 2.

28W poprzednim numerze Polskiego Instalatora naświetlono problem powstawania gazów złowonnych w sieciach kanalizacyjnych oraz urządzeniach towarzyszących. Omówiono przyczyny oraz możliwe miejsca występowania przykrych zapachów. W tym artykule odniesiemy się do podstawowych czynności jakie należy wykonywać, aby ścieki nie zagniwały w sieci kanalizacyjnej, gdyż właśnie procesy gnilne są główną przyczyną powstawania odorów. W artykule przedstawione zostaną przykładowe rozwiązania oraz systemy techniczne, które w pewien sposób i też do odpowiedniego stopnia rozwiązują jakże trudny i uciążliwy problem dla eksploatatorów sieci a także dla mieszkańców.

Wybór metody
Zanim rozpoczniemy działania mające na celu pozbycie się uciążliwości zapachowej należy dokładnie przeanalizować problem i na podstawie analizy wybrać jak najbardziej skuteczną metodę. Dokonanie dobrego wyboru należy rozpocząć od uwzględnienia wielkości obiektu oraz ilości generowanego siarkowodoru. Dobrze byłoby określić ilość przetłaczanych ścieków oraz ich rodzaj (bytowo-gospodarcze, przemysłowe).

Więcej...

Oczyszczalnia dla hotelu Cz. 1. Informacje ogólne i przykładowy dobór

28W artykule omówiona zostanie kwestia doboru oczyszczalni dla niewielkiego obiektu hotelowego wraz z restauracją. Zwrócona zostanie uwaga na ważne kwestie, które należy brać pod uwagę przy doborze tego typu instalacji. Przedstawiony zostanie jeden z podstawowych schematów doboru oczyszczalni na podstawie ilości wytwarzanych ścieków. Krótko zostanie omówiona kwestia dodatkowych elementów, które są niezbędne w całej instalacji jak na przykład separator tłuszczu oraz odbiornik gruntowy oczyszczonych ścieków.

Oczyszczalnia indywidualna czy zbiornik bezodpływowy?
Wybudowany dom lub każdy inny obiekt na działce, która nie jest uzbrojona w zbiorczą sieć kanalizacyjną może przysparzać pewnych problemów. Praktycznie w każdym obiekcie gdzie pobierana jest woda muszą także powstawać ścieki. Odpady płynne zgodnie z prawem powinny być odprowadzane siecią kanalizacyjną do zbiorczej oczyszczalni ścieków.

Więcej...

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 3. Przyłącza kanalizacyjne

52Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy formalne możemy załatwić razem z pozwoleniem na budowę domu, dołączając stosowne dokumenty do wniosku. Uzyskane pozwolenie umożliwi nam również budowę przyłączy.

Przyłącze kanalizacyjne
Zaopatrzenie w wodę wiąże się nierozerwalnie z wytwarzaniem, gromadzeniem i odprowadzaniem ścieków. Gospodarka ściekowa, obejmuje systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków, a także systemy indywidualne (zbiorniki bezodpływowe, indywidualne oczyszczalnie ścieków) lub inne rozwiązania zapewniające należytą ochronę środowiska przyrodniczego, w tym zasoby wód powierzchniowych i podziemnych. Kwestia podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej uregulowana jest w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. W przypadku gdy w pobliżu działki inwestora przebiega zbiorcza sieć kanalizacyjna, należy włączyć się do tejże sieci. W przypadku gdy zbiorczej sieci brak, należy skorzystać z indywidualnych rozwiązań.

Więcej...

Eliminacja zapachów z kanalizacji – systemy i elementy równoważące ciśnienie w instalacji Cz. 1.

52Głównym mottem artykułu jest sformułowanie przyczyn aktywizacji procesów gnilnych, jakie zachodzą w całej sieci kanalizacyjnej oraz poszukiwanie skutecznych sposobów eliminacji tego problemu począwszy od momentu projektowania aż do eksploatacji sieci. Natomiast w kolejnym wydaniu PI omówione zostaną bardziej szczegółowo urządzenia i sposoby, które pozwolą na częściową lub też nawet całkowitą eliminację tego problemu.

Żaden z użytkowników, nie lubi jak w okolicy jego domu, na tarasie lub też w ogródku restauracyjnym, w którym lubimy usiąść i napić się kawy najzwyczajniej śmierdzi. Złowonne gazy po prostu nam przeszkadzają, są uciążliwe dla naszego nosa oraz bardzo niebezpieczne. Należy także wspomnieć, że gazy, które powstają w sieci kanalizacyjnej to także duża uciążliwość dla zakładów wod-kan, które sprawują opiekę nad wszystkimi elementami sieci kanalizacyjnej. Wspomniane już złowonne gazy oprócz nieprzyjemnego zapachu są niebezpieczne dla instalacji, powodując najczęściej siarkową korozję wielu elementów, tworzących sieć kanalizacyjną.

Więcej...

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne Jak i z czego wykonać? Cz. 2. Przyłącza wodociągowe

66Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy formalne możemy załatwić razem z pozwoleniem na budowę domu, dołączając stosowne dokumenty do wniosku. Uzyskane pozwolenie umożliwi nam również budowę przyłączy.

Przyłącze wodociągowe
Każde przyłącze wodociągowe rozpoczyna się na przewodzie sieci wodociągowej, która zazwyczaj zlokalizowana jest w ulicy. Istniejąca sieć wodociągowa, do której będzie włączane projektowane przyłącze najczęściej jest wykonana z 

dwóch typów materiałów:

  • metale (stal, żeliwo szare, żeliwo sferoidalne);
  • tworzywa sztuczne (PE, PVC, GRP).

Więcej...

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Jak i z czego wykonać? Cz. 1. Informacje ogólne

98Przyłącza wodne i kanalizacyjne są jednym z najważniejszych i niezbędnych elementów infrastruktury każdego budynku. Bieżąca woda potrzebna jest już na etapie prac fundamentowych. Wszelkie sprawy formalne możemy załatwić razem z pozwoleniem na budowę domu, dołączając stosowne dokumenty do wniosku. Uzyskane pozwolenie umożliwi nam również budowę przyłączy.

Każdy kto podejmuje się budowy domu mieszkalnego, musi wiedzieć, że niezbędne jest podłączenie do budynku mieszkalnego odpowiednich mediów. Po pierwsze jest to prąd, bez niego w dzisiejszych czasach nie da się funkcjonować. Poza tym niezbędne jest podłączenie wody. I tutaj może to być albo wodociąg albo przyłącze od studni oraz niezbędne podłączenie do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika bezodpływowego. Bo jakoś trzeba wodę dostarczyć i usuwać. Trzecie medium to gaz. Artykuł dotyczył będzie tylko przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Więcej...

Odwodnienia liniowe w łazienkach Cz. 2. Odwodnienia poziome i ich uszczelnienia

60Decydując się na zamontowanie odwodnienia liniowego, powinniśmy już na etapie budowy instalacji przewidzieć wyprowadzenie podejścia do pionu kanalizacyjnego na odpowiedniej wysokości nad stropem. Pozwoli to na uniknięcie niepotrzebnej ingerencji w pion kanalizacyjny i posadzkę oraz zapewni odpowiedni spadek przewodów. Kontynuujemy tematykę rozpoczętą w poprzednim numerze.

Odwodnienia liniowe poziome
Odpływy liniowe poziome pozwalają w dowolnie wybrany sposób kształtować łazienkę, co umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni oraz zachowanie wysokiej czystości pod natryskiem. Wpusty liniowe są bardzo praktycznym i estetycznym rozwiązaniem odprowadzenia zużytej wody dla każdej, nawet małej łazienki, jak również dla całego ciągu pryszniców usytuowanych na basenach, przy salach gimnastycznych i obiektach sportowych. Wpusty liniowe wbudowane są w powierzchnię podłogi i przykryte eleganckim (najczęściej ze stali szlachetnej) panelem o właściwościach antypoślizgowych.

Więcej...

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem