wtorek, lipiec 16, 2019

Najnowsze wydanie
Nr 06/2019

Okladka PI 06 2019 internet

Jawar opracowuje innowacyjny komin

41W dniu 14 czerwca w głównej siedzibie Jawar w Ciechanowie odbyło się spotkanie poświęcone najnowszym badaniom, które firma rozpoczęła wraz ze specjalistami z Politechniki Opolskiej na początku kwietnia.

Tym razem specjaliści z branży kominowej skupią się na opracowaniu systemu kominowego z odzyskiem ciepła w obudowie perlito-betonowej, dedykowanego do urządzeń grzewczych na paliwa stałe. Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a pracę potrwają do końca I kwartału 2021 roku.

42Jawar już po raz kolejny przystępuje do realizacji badań mających na celu opracowanie nowego komina i materiału bazowego do jego produkcji. W przypadku nowego projektu firma zamierza stworzyć system kominowy, będący drugą generacją dotychczasowego Jawar Nord – przeznaczonego do odprowadzania spalin z kominków i kotłów na paliwa stałe w budownictwie energooszczędnym i pasywnym. Zaletą systemu jest doprowadzanie powietrza do urządzenia grzewczego w sposób grawitacyjny, poprzez kanał powietrzny systemu kominowego. Ostatnio przeprowadzone badania antysmogowe z wykorzystaniem NORDa pokazały, że nie tylko przyczynia się on do zmniejszenia smogu poprzez niską emisję pyłów, ale i zwiększa odzysk ciepła o 5%. Obecne badania mają na celu zwiększenie tej wartości, do co najmniej 10% w nowym systemie.
43Istotnym aspektem będzie zapewnienie szczelności gazowej obudowy komina, zwłaszcza w domach niskoenergetycznych i pasywnych. Specjaliści chcą również zmniejszyć nasiąkliwość pustaków, poprawić ich wytrzymałość, a także jeszcze bardziej udoskonalić swoje akcesoria. – Ze względu na duży potencjał Norda, jak i jego zaskakujące wyniki z ostatnich badań, przystąpiliśmy do prac badawczych, mających na celu opracowanie drugiej generacji tego komina. Ma być on przede wszystkim jeszcze bardziej efektywny i bezpieczny w stosunku do swojego poprzednika. Staramy się na bieżąco wdrażać innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na wprowadzenie oszczędności przy eksploatacji i jednocześnie zapewnią bezpieczeństwo użytkownikom – tłumaczy dr Paweł Jarzyński, Prezes zarządu Jawar.  Podczas spotkania przedstawiciele firmy zaprezentowali swoje stanowiska badawcze i opowiedzieli o kolejnych etapach projektu.

  1. 45Analiza sitowa – na tym stanowisku badacze prowadzą analizę sitową surowca, która polega na rozdziale materiału na frakcje zawierające ziarna o różnej wielkości, poprzez przesiewanie przez zestaw sit, w wyniku czegoziarna o odpowiednich średnicach pozostają na kolejnych sitach – o coraz mniejszych oczkach.
  2. Badanie szczelności instalacji kominowej – pomiar szczelności instalacji kominowej odbywa się poprzez ustalenie niezbędnego strumienia objętości do utrzymania nadciśnienia próbnego. Wytworzony przez dwie dmuchawy turbinowe strumień zostaje wtłoczony za pomocą węża do uszczelnionej instalacji odprowadzania spalin. W wyniku wtłaczania powietrza wzrasta ciśnienie w instalacji odprowadzania spalin. Ciśnienie zostaje odprowadzone przez drugi wąż do urządzenia pomiarowego. Przez porównanie umownego ciśnienia próbnego z aktualnym w instalacji odprowadzania spalin, dmuchawy turbinowe regulują ilość wtłaczanego powietrza.
  3. 44Odporność na dyfuzję pary wodnej – na tym stanowisku specjaliści weryfikują, czy ceramiczne wkłady kominowe są odporne na działanie kondensatu, pojawiającego się w trakcie skraplania spalin, a więc czy mogą one pracować w trybie mokrym. Badanie wykonywane jest przy wykorzystaniu generatora pary, który daje możliwość pracy na dwóch stanowiskach jednocześnie. Odcinek pomiarowy składa się z ceramicznego przewodu wewnętrznegoo średnicy 160 mm (badania przeprowadzane są na różnych średnicach) i długości 1040 mm z jednym złączem. Badany odcinek umieszcza się na stanowisku, dolną krawędź izolując silikonem. Na odcinek ceramiczny nakłada się szczelną rurę ze stali nierdzewnej. Szczelina powietrzna pomiędzy badanym odcinkiem a rurą stalową zamknięta jest szczelną pokrywą. Do badanego odcinka rurą z PCV doprowadza się parę wodną o temperaturze 55±5°C. Istotą badania jest określenie ilości pary wodnej, która przejdzie przez ścianki przewodu wewnętrznego, w odniesieniu do jego powierzchni wewnętrznej w jednostce czasu.
  4. Odporność na pożar sadzy – poprzez badanie cieplne w temp 1000°C wykazuje się odporność przewodu na pożar sadzy. Przyjmuje się, że komin jest odporny na pożar sadzy, jeżeli wzrost temperatury do poziomu 1000°C przez okres 30 min. nie spowoduje obniżenia jego szczelności. Opis i przygotowanie próbki: odcinek pomiarowy składa się z ceramicznego przewodu wewnętrznego o średnicy 160 mm i długości 1040 mm, z jednym złączem. Po sklejeniu kształtek, próbka do badań suszona jest początkowo w temperaturze otoczenia, a następnie w suszarni w temperaturze około 110°C. Przebieg badania: próba wykonywana jest na stanowisku wyposażonym w palnik olejowy oraz komorę o wymiarach 700x700x700 cm. Ponad otworem wylotowym spalin położony jest odcinek wyrównawczy, o przekroju wewnętrznym równym przekrojowi próbki do badań. Odcinek ten nasadza się na pierścień z materiału ogniotrwałego o przekroju równym przekrojowi przewodu wewnętrznego. Odcinek do badań izoluje się wełną ceramiczną odporną odporną na temp. 1200°C. Podczas badań utrzymuje się stałą prędkość wzrostu temperatury. W przypadku badania na 1000°C, czas dojścia do wymaganej temperatury to 10 min. a czas utrzymania temperatury to 30 min.
  5. 46Badanie termiczne – badaniu jest poddany system kominowy JAWAR NORD 160, w obudowie z pustaka perlito-betonowego. Do przeprowadzania prób wykorzystuje się piec z zamkniętą komorą spalania. W badaniu określa się temperaturę powietrza doprowadzanego do komory spalania i jej różnicę w odniesieniu do temperatury powietrza zasysanego z zewnątrz. Określenie różnicy temperatury pozwala na wyznaczenie poprawy sprawności pieca w zależności od temperatury powietrza doprowadzanego do komory spalania. Drugim mierzonym parametrem jest temperatura na obudowie komina na różnych wysokościach. Dodatkowo bada się temperaturę w odległości 50 mm od komina, powstałą na skutek promieniowania obudowy komina. Urządzenie grzewcze jest podłączone do komina JAWAR NORD 160 wybudowanego na wysokość 7,5 mb. Powietrze do komory spalania dostarczone jest z zewnątrz pomieszczenia poprzez kratki nawiewne zamontowane na ostatnim pustaku. Powietrze, pustką powietrzną między rurą a pustakiem, dostarczane jest w przeciwprądzie do komory spalania. Ilość przepływających gazów i spalin stale jest monitorowana miernikiem do pomiaru prędkości przepływu. Do komina podłącza się również czujniki temperatur mierzące temperaturę spalin, powietrza, obudowy oraz otoczenia.
  6. Badanie pustaka kominowego na rozciąganie – w celu dokładnej weryfikacji materiału specjaliści poddają pustak perlitobetonowy próbie pod obciążeniem 100 kg.

Prace badawczo-rozwojowe potrwają do końca I kwartału 2021 roku i będą realizowane pod przewodnictwem kierownika prac B+R – dr. inż. Krzysztofa Drożdżola.

 

Opracowanie redakcyjne na
podstawie dostarczonych materiałów

Badany odcinek umieszcza się na stanowisku, dolną krawędź
izolując silikonem. Na odcinek ceramiczny nakłada
się szczelną rurę ze stali nierdzewnej. Szczelina powietrzna
pomiędzy badanym odcinkiem a rurą stalową zamknięta
jest szczelną pokrywą. Do badanego odcinka rurą z PCV
doprowadza się parę wodną o temperaturze 55±5°C. Istotą
badania jest określenie ilości pary wodnej, która przejdzie
przez ścianki przewodu wewnętrznego, w odniesieniu
do jego powierzchni wewnętrznej w jednostce czasu.
4. Odporność na pożar sadzy – poprzez badanie cieplne
w temp 1000°C wykazuje się odporność przewodu na pożar
sadzy. Przyjmuje się, że komin jest odporny na pożar sadzy,
jeżeli wzrost temperatury do poziomu 1000°C przez okres
30 min. nie spowoduje obniżenia jego szczelności.
Opis i przygotowanie próbki: odcinek pomiarowy składa
się z ceramicznego przewodu wewnętrznego o średnicy
160 mm i długości 1040 mm, z jednym złączem. Po sklejeniu
kształtek, próbka do badań suszona jest początkowo
w temperaturze otoczenia, a następnie w suszarni w temperaturze
około 110°C.
Przebieg badania: próba wykonywana jest na stanowisku
wyposażonym w palnik olejowy oraz komorę o wymiarach
700x700x700 cm. Ponad otworem wylotowym spalin położony
jest odcinek wyrównawczy, o przekroju wewnętrznym
równym przekrojowi próbki do badań. Odcinek
ten nasadza się na pierścień z materiału ogniotrwałego
o przekroju równym przekrojowi przewodu wewnętrznego.
Odcinek do badań izoluje się wełną ceramiczną odporną

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem