niedziela, czerwiec 17, 2018

 Najnowsze wydania

 EKO
Schowek02TRH
I&M 2/2017

PI 1/2018

okładkaPI01

001 Okladka IM02 2017

Panele fotowoltaiczne i pompy ciepła – najlepsze praktyki w budynkach wielorodzinnych

budynekSzczytnoInstalacje hybrydowe wykorzystujące pompy ciepła i panele PV cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zaletami tego typu rozwiązania z całą pewnością są całkowity brak emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz znacząco obniżone koszty eksploatacyjne. Barierę wciąż stanowią wysokie nakłady inwestycyjne. Jednak, jak pokazują już zrealizowane inwestycje, przy odpowiednim wsparciu dotacyjnym lub kredytowym, chętnych na ekologiczne rozwiązania z pewnością będzie coraz więcej.

Jednym z wyraźnych trendów nowoczesnego budownictwa jest dążenie do osiągnięcia jak największej samowystarczalności energetycznej budynków. Takie kierunki rozwoju mocno wspiera m.in. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa EPBD). Promuje ona budynki o niemal zerowym zużyciu energii, w których zapotrzebowanie energetyczne jest pokrywane przez wytwarzaną na miejscu energię, pochodzącą ze źródeł odnawialnych (bilansowane w skali roku). Wynikające z

portPC1
1. Budynek wielorodzinny w miejscowości Zielonki
dyrektywy zaostrzenie wymogów w Warunkach Technicznych w 2017 r. również kieruje zainteresowanie inwestorów w stronę optymalnych rozwiązań technologicznych, takich jak połączenie instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła. Taka współpraca jest opłacalna szczególnie wtedy, gdy pompa odpowiada również za c.o. oraz przygotowanie c.w.u. Przy projektowaniu instalacji hybrydowej (pompa ciepła + fotowoltaika) istotne jest założenie, by w każdych warunkach pracy instalacji, wykorzystanie roczne energii elektrycznej, wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne, było jak największe. Jednocześnie zadbać trzeba o bezawaryjną i automatyczną pracę pompy ciepła. W odniesieniu do fotowoltaiki najczęściej stosowanym obecnie rozwiązaniem jest praca w systemie „on-grid” (instalacja PV podłączona jest do sieci elektrycznej dostawcy energii) z wykorzystaniem net meteringu (ze współczynnikiem zmniejszającym tzw. opustu). W okresie letnim, użytkownik oddaje nadwyżki energii elektrycznej, wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne, do sieci elektrycznej, natomiast zimą odbiera wcześniej oddaną energię. Optymalną współpracę pomp ciepła i instalacji PV przedstawiają dwa przykłady rozwiązań zastosowanych w budynkach wielorodzinnych w Polsce: budynku wielorodzinnego w miejscowości Zielonki oraz budynku wspólnoty mieszkaniowej w Szczytnie.

Współczynniki bilansowania nadwyżek energii
Po nowelizacji ustawy o OZE z 1 lipca 2016 r. dla instalacji fotowoltaicznych w zakresie mocy do 10 kW lub do 40 kW wprowadzono współczynniki bilansowania nadwyżek energii zmagazynowanej w sieci. I tak dla instalacji o mocy w pierwszym zakresie, czyli do 10 kW, współczynnik „opustu” wynosi 0,8, co oznacza, że z 1000 kWh dostarczonych do sieci prosument będzie mógł odebrać za darmo 800 kWh. Analogicznie sytuacja wygląda w przedziale mocy od 10 do 40 kW, lecz współczynnik opustu wynosi tutaj 0,7.

Budynek wielorodzinny w Zielonkach

budynekSzczytno
2. Budynek wielorodzinny w Szczytnie
W miejscowości Zielonki na inwestycję zdecydowano się ze względu na wysokie ceny energii, narzucane przez dostawców oraz ochronę środowiska. Pierwotnie budynek o powierzchni 895 m2 ogrzewany był za pomocą kotła węglowego, który na kilka lat przed modernizacją bloku, został wymieniony na kocioł wsadowy, spalający baloty na słomę. Ostatecznie podczas termomodernizacji zdecydowano się na instalację gruntowej pompy ciepła o mocy 60 kW. Na jej potrzeby wykonano 16 odwiertów o głębokości około 100 m każdy. Instalacja dostarcza ciepło do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania c.w.u. (do temp. 50°C). Do zasilania urządzeń maszynowni wykorzystano energię elektryczną, pochodzącą z umieszczonej na dachu budynku mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp. Instalacja pracuje w układzie „on-grid”. System został włączony do eksploatacji 2 grudnia 2015 r. Dzięki temu lokatorzy budynku wielorodzinnego są teraz niezależni od dotychczasowego dostawcy ciepła i rosnących cen trudno dostępnego opału. Zastosowanie pomp ciepła przyczynia się dodatkowo do całkowitej likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza. Modernizacja została sfinansowana w dużej mierze dzięki pożyczce (75,2% kosztów inwestycji) oraz bezzwrotnej dotacji (22,3%) udzielonej przez WFOŚiGW w Gdańsku, w ramach programu „Montaż pompy ciepła wraz z instalacją fotowoltaiczną – Prosument dla Pomorza”. Pozostałą część potrzebnej kwoty (2,5%) stanowił wkład własny.

Wspólnota mieszkaniowa w Szczytnie

Kotłownia węglowa została tu zamieniona na gazową, a po dwóch latach system grzewczy znów uległ zmianie – na instalację z pompami ciepła. Decyzję o termomodernizacji obiektu podjęto w 2014 r., a jej celem miało być obniżenie kosztów zużycia energii. Ostatecznie najbardziej efektywnym ekonomicznie rozwiązaniem okazały się być pompy ciepła. Na potrzeby instalacji wykonano 24 odwierty o głębokości około 100 m. każdy, które znajdują się pod terenem placu zabaw przy budynku. Następnie zamontowano dwie pompy ciepła o łącznej mocy 120 kW, które ogrzewają budynek o powierzchni 2150 m2 (1917 m2 to powierzchnia mieszkalna, resztę stanowią części wspólne, piwnice i klatki schodowe). Z pompami ciepła współpracują tu 153 panele fotowoltaiczne, każdy o mocy 260 W. Instalacja PV o łącznej mocy 39,7 kW, wytwarza energię elektryczną potrzebną do zasilania pomp ciepła. Całość sterowana jest automatycznie i kontrolowana zdalnie przez centrum zarządzania energią. Inwestycja została sfinansowana dzięki 500 tys. zł pożyczki z WFOŚiGW oraz ze środków własnych (125 tys. zł). Kredyt stanowił 80% całkowitych kosztów inwestycji (z tego 10% zostanie umorzone).

pompyciepła
3. Pomieszczenie z pompami ciepła i z inwerterami PV w budynku wielorodzinnym w Szczytnie
Budynek wielorodzinny w Szczytnie pokazuje, jak korzystając z nowoczesnych technologii, można osiągnąć mniejsze rachunki za prąd i ciepło. Roczny koszt energii cieplnej zużywanej przez wspólnotę w latach 2010-2013 wynosił średnio 97 tys. zł. Za okres od grudnia 2014 r. do grudnia 2015 r. wspólnota zapłaciła zakładowi energetycznemu za pobraną energię elektryczną 24,1 tys. zł, przy czym na koniec okresu rozliczeniowego, zakład energetyczny zwrócił wspólnocie 6,1 tys. zł za nadwyżkę energii elektrycznej, wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną (i odsprzedaną do sieci). Ponieważ pompy ciepła zasilane są darmową energią cieplną, pochodzącą z gruntu, oraz energią elektryczną, potrzebną głównie do napędu sprężarek, można stwierdzić, że inwestycja przyczyniła się do redukcji rocznego kosztu ogrzewania z kwoty 97 tys. zł do 18 tys. zł, co stanowi ponad 80% oszczędności.

Źródło: PORT PChomeWyszukiwarka

Repowermap

homeTagi

homeReklama

20180321banner hvac200x400

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem