czwartek, lipiec 18, 2019

Najnowsze wydanie
Nr 06/2019

Okladka PI 06 2019 internet

"PROSUMENT OPOLSKI" - lepsza wersja "PROSUMENTA"

"PROSUMENT OPOLSKI" - lepsza wersja "PROSUMENTA"Ograniczenia występujące w programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej PROSUMENT od początku budziły zaniepokojenie i niezrozumienie branży grzewczej, organizacji społecznych, a także potencjalnych prosumentów. W świetle założeń programu dofinansowanie do urządzeń grzewczych możliwe będzie tylko wówczas, gdy obok ciepła ze źródeł odnawialnych wytwarzana będzie również energia elektryczna.

Z założeń programu wynika bowiem, że urządzenia takie, jak np. pompy ciepła czy kolektory słoneczne nie mogą być dofinansowane ze środków programu, jeśli dodatkowo inwestor nie zdecyduje się na instalacje OZE takie, jak: panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe czy kogeneracja z biogazu wytwarzające energię elektryczną. Zdaniem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) to właśnie w wykorzystaniu ciepła tkwi największy potencjał podniesienia efektywności energetycznej i rozwoju energetyki obywatelskiej, uwzględniając fakt, że stanowi ono aż 58% zużywanej energii końcowej w Polsce.

Branża pomp ciepła z optymizmem przyjmuje działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, który od 1 grudnia 2014 roku prowadzi w trybie ciągłym nabór wniosków o dofinansowania w ramach programu "PROSUMENT OPOLSKI". Program został w dużej mierze skonstruowany na podstawie pierwotnych założeń programu "PROSUMENT", w pełni skonsultowanych z organizacjami społecznymi.

W programie tym w odróżnieniu od ogólnokrajowego programu PROSUMENT nie ma wymogu inwestycyjnego zastosowania instalacji OZE wytwarzającej energię elektryczną. Dofinansowaniem objęte są urządzenia nie powodujące niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza (pompy ciepła, termiczne kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne oraz małe elektrownie wiatrowe).

Jak twierdzi Prezes PORT PC Paweł Lachman: Dzięki programowi "PROSUMENT OPOLSKI" potencjalni zainteresowani montażem urządzeń korzystających z energii ze źródeł odnawialnych mają możliwość wyboru optymalnego rozwiązania. Założenia ogólnopolskiego programu PROSUMENT znacząco ograniczają ten wybór. Ponadto są sytuacje, kiedy montaż takich źródeł OZE, jak instalacje paneli PV czy turbiny wiatrowe nie jest możliwy ze względu na wymagane warunki ich zabudowy.

PORT PC wyraża nadzieję, że również inne Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kraju pójdą w ślady jednostek z Opola i Lublina, pozostawiając inwestorowi decyzję o tym czy instalacja ma wytwarzać energię elektryczną lub ciepło, czy ma łączyć obie technologie.

Budżet programu "PROSUMENT OPOLSKI" na rok 2014 wynosi 2 mln zł. Program jest przewidziany na lata 2014–2017. Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się pod adresem: www.wfosigw.opole.pl/node/377

Beneficjent Programu "PROSUMENT OPOLSKI" może otrzymać dofinansowanie w formie dotacji ze środków Funduszu w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

 1. w przypadku pompy ciepła typu powietrze-woda dla potrzeb c.o. i c.w.u – 900 zł/kW;
 2. w przypadku pompy ciepła typu powietrze-woda wyłącznie dla potrzeb c.w.u.:
  - z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej od 150 do 250 litrów – 1500 zł/kW,
  - z zasobnikami c.w.u. o pojemności czynnej >250 litrów – 2400 zł/kW,
  - do pozostałych pomp ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. – 1650 zł/kW;
 3. w przypadku instalacji solarnej – 1050 zł/kW (moc określona zgodnie z normą PN-EN 12975-1 lub równoważną, przy różnicy temperatury (Tm – Ta) = 50 K i natężeniu promieniowania słonecznego G = 1000 W/m2);
 4. w przypadku systemu fotowoltaicznego o mocy poniżej 10 kW:
  - z montażem akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 3900 zł/kWp,
  - bez akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 2400 zł/kWp;
 5. w przypadku systemu fotowoltaicznego o mocy od 10 do 40 kW:
  - z montażem akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 3300 zł/kWp,
  - bez akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 1800 zł/kWp;
 6. w przypadku małej elektrowni wiatrowej o mocy poniżej 10 kW:
  - z montażem akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 4800 zł/kW,
  - bez akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 3300 zł/kW;
 7. w przypadku małej elektrowni wiatrowej o mocy od 10 do 40 kW:
  - z montażem akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 3450 zł/kW,
  - bez akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – 1950 zł/kW.

W ramach Programu na jeden budynek mieszkalny/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie, a jego łączna kwota nie może być wyższa niż:
 1. w przypadku instalacji wykorzystującej jedno odnawialne źródło energii:
  a) 15 000 zł dla osób fizycznych,
  b) 45 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych;
 2. w przypadku instalacji wykorzystujących równolegle więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej:
  a) 30 000 zł dla osób fizycznych,
  b) 90 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych.

 

Źródło: PORT PC w oparciu o WFOŚiGW w Opolu

homeWyszukiwarka

homeTagi

homeWydarzenia

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem