środa, luty 21, 2018

 Najnowsze wydania

 EKO
Schowek02TRH
I&M 2/2017

PI 8/2017

001 Okładka PI08

001 Okladka IM02 2017

Zmiana wydawcy banner

Aktualności

Rok 2017 w branży instalacyjno-grzewczej – już dawno nie było tak dobrze

Przebieg roku 2017 w branży instalacyjno-grzewczej był bardzo interesujący. Po pewnym załamaniu, a raczej spowolnieniu w miesiącach marzec/kwiecień, rok charakteryzował się dużą aktywnością zakupową zarówno w obszarze urządzeń grzewczych o małej mocy, ale także urządzeń średniej i dużej mocy. Rok 2017 był wyjątkowy dla całej branży instalacyjno-grzewczej w Polsce jako dla całości.

 

Pierwszy kwartał 2017 roku, jeśli chodzi o sprzedaż urządzeń grzewczych i elementów instalacyjnych, był raczej przeciętny i nie zapowiadał zwyżek, które pozwoliły na tak wysoki wynik sprzedaży w całym 2017 roku. W II i III kwartale nastąpił pewien szok wynikowy w sprzedaży praktycznie u wszystkich producentów, który spowodował pewne niedowierzanie i w rezultacie weryfikacje spływających z rynku informacji sprzedażowych. Było to spowodowane także dość dużą rozbieżnością wyników, jeśli chodzi o wysokość sprzedaży u producentów i u dystrybutorów. Powodowało to pewne niedowierzanie na rynku i wątpliwości, co do zbieranych informacji, co wymusiło weryfikacje danych bezpośrednio u graczy rynkowych, którzy praktycznie każdy z osobna potwierdzili osiągane wyniki. IV kwartał 2017 roku w branży był już spokojniejszy i wzrosty były traktowane jako zjawisko odzwierciedlające aktualną sytuację rynkową oraz jako możliwość wykorzystania potencjału do polepszenia wyników firm w całym 2017 roku.

20180220raport0

Tendencja wzrostowa na takim poziomie ma kilka przyczyn. Podstawową przyczyną z pewnością jest sygnalizowany w 2015 i 2016 roku wzrost rozpoczynanych budów i wydawanych pozwoleń na budowę w budownictwie mieszkaniowym. Przy założeniu cyklu budowy trwającym 18-24 miesiące w wypadku deweloperów i nieco dłuższym, tj. 2-3 lata w wypadku inwestorów indywidualnych, obecne wyniki tak naprawdę nikogo nie powinny dziwić.
Obok znaczących wzrostów w budownictwie mieszkaniowym, pojawiło się wiele lokalnych programów walki z niską emisją, w tym programy wsparcia na poziomie gminnym wykorzystujące fundusze unijne w ramach RPO oraz programy wsparcia w ramach PONE. Trzeba podkreślić, że lokalne programy wykorzystywane na rzecz poprawy jakości powietrza są finansowane głównie z funduszy unijnych, których wykorzystanie w około 75% zostało pozostawione w gestii samorządów lokalnych. Oczywiście wykorzystanie tych funduszy nie jest jednakowe w poszczególnych regionach kraju. Pewnym problemem jest różnorodność zasad i założeń tych programów. Powoduje to pewien zamęt na rynku, ponieważ w sąsiadujących ze sobą gminach mogą występować różne wymagania, co do warunków technicznych, jakie muszą spełniać urządzenia grzewcze, żeby być brane pod uwagę w przetargach. Czasami różnice w wymaganiach są irracjonalne i niezrozumiałe. Dlatego Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) podjęło inicjatywę ujednolicenia takich wymagań w skali kraju. Oczywiście pozostaje otwarte pytanie, czy przedstawiciele władz odpowiedzialnych za te programy będą konsekwentni w działaniu i zaimplementują propozycje przygotowane przez SPIUG – bardzo oczekiwane przez producentów, którzy wydają się być już zmęczeni loterią na przetargach i często nieuczciwą konkurencją.
Osobną przyczyną tak dużych wzrostów sprzedaży w branży instalacyjno-grzewczej w Polsce w 2017 roku były także oczekiwane i stopniowo wprowadzane zaostrzenia regulacji prawnych celu w ograniczenia niskiej emisji. Dyskusja na ten temat i podjęte działania zaczęły motywować inwestorów do modernizacji posiadanych już instalacji grzewczych. Zjawisko wzrostu świadomości społeczeństwa, co do zagrożeń z tytułu występowania niskiej emisji, może tylko cieszyć, jednak jest jeszcze dużo do zrobienia w tym obszarze, tym bardziej, że już z pewnej krótkiej perspektywy czasu widać, że wprowadzane regulacje nie działają tak jak należy i wymagają nowelizacji i konsekwentnych przepisów wykonawczych.
Duże wzrosty w budownictwie mieszkaniowym nie są spowodowane jakimś nowym programem budowy mieszkań finansowanym przez kredyty bankowe. Program „Mieszkanie +” firmowany przez byłe już Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa był prezentowany w drugiej połowie 2017 roku, z perspektywą wprowadzania dopiero od 2018 roku. Nowe inwestycje są głównie finansowane gotówką przez indywidualnych inwestorów, którzy ze swoimi oszczędnościami konsekwentnie uciekają z banków i lokują je w murach. Jest to pewien ewenement na skalę europejską czy wręcz światową, gdzie większość mieszkań jest kupowanych w oparciu o kredyty bankowe, podczas gdy w Polsce mamy wysyp zakupu nieruchomości za gotówkę. Taka sytuacja przekłada się w wymierny sposób na wyniki konsumpcji wewnętrznej, która z kolei przyczynia się do osiąganego na stosunkowo wysokim poziomie ogólnego wyniku gospodarczego. Wpływ na to mają dwie główne przyczyny:
- Jedna z nich to poziom oprocentowania lokat w bankach, który osiągnął tak niski poziom, że hasło inwestycji w mieszkanie na wynajem stało się nośne, bez względu z rosnącą podaż takich lokali, przy równoczesnym braku realnych przesłanek znaczącego wzrostu popytu na rynku wynajmu.
- Drugim powodem jest w dalszym ciągu panująca wśród klasy średniej w Polsce niepewność co do rozwoju sytuacji geopolitycznej i wewnętrznej w Polsce. Należy pamiętać, że drobni inwestorzy, którzy są klientami deweloperów, to głównie klasa średnia, która z rezerwą podchodzi do obecnie rządzących i widzi sporo podobieństw do czasów słusznie minionych przed 30 laty, stąd ta niepewność i ograniczone zaufanie, co do przyszłości gospodarki, prawa itp. Wychodzą oni z założenia, że w razie jakiś turbulencji, bank nie zagwarantuje im bezpieczeństwa oszczędności złożonych na kontach, stąd ucieczka „w mury”. Tego typu tendencje widać było już od 2016 roku, kiedy rozpoczął się boom zakupów u deweloperów, a co jeszcze nie było widoczne w wykończeniowej fazie prac.
GUS w styczniu 2018 roku opublikował dane statystyczne, z których wynika, że w 2017 roku produkcja budowlano-montażowa była o 12,1% wyższa niż w 2016 roku, co także znalazło odzwierciedlenie w pozytywnych wynikach branży instalacyjno-grzewczej, kiedy w odniesieniu do 2015 roku odnotowano spadek o 14,1%.
W 2017 roku inwestycje zwiększyły się o 5,4 %, po spadku o 7,9% rok wcześniej. Biorąc pod uwagę to, że inwestycje zaczęły rosnąć na dobre dopiero w III kwartale 2017 r., kiedy wzrost wyniósł 3,3% rok do roku, całoroczny wynik może wskazywać, że w IV kwartale rozpoczął się inwestycyjny boom głównie w budownictwie. Ekonomiści szacują, że pod koniec roku tempo wzrostu inwestycji mogło być dwucyfrowe, co także przekłada się na sytuacje w branży instalacyjno-grzewczej. Takie wyniki mogą cieszyć, chociaż należy do nich podchodzić ostrożnie. Zawdzięczamy je przede wszystkim znacznemu zwiększeniu popytu krajowego oraz dobrej koniunkturze w gospodarce światowej, co pozwala na osiągnięcie dobrych wyników w eksporcie. Także po załamaniu się w 2016 roku stopnia wykorzystania środków unijnych ze względów sposobu organizacji przetargów i zmian personalnych, także tutaj rozpoczęcie szeregu lokalnych programów opartych o fundusze Unii Europejskiej znalazło swoje odzwierciedlenie we wzrostach rynku budowlanego i w tym instalacyjno-grzewczego.

20180220raport01

W 2017 roku utrwaliła się tendencja wzrostowa w produkcji budowlano-montażowej, której wzrost był w grudniu 2017 roku na poziomie 12,7% w stosunku do grudnia 2016 roku, kiedy odnotowano spadek na poziomie 8% Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 17,6% niż w grudniu 2016 r. Jak podaje GUS, w porównaniu do grudnia 2016 r. wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty specjalistyczne – o 11,6%, a w zajmujących się głównie wznoszeniem budynków – o 2,3%.

Sytuacja w budownictwie mieszkaniowym przekłada się i będzie się jeszcze w niedalekiej przyszłości przekładać na bardzo dobre wyniki w branży instalacyjno-grzewczej. Według danych podanych przez GUS, w każdej kategorii, tzn. mieszkań oddanych do użytku, mieszkań, których budowę rozpoczęto i mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia, zanotowano wzrosty, co przełożyło się bezpośrednio na wyniki w branży w 2017 roku, jak też dało nadzieję, że rok 2018 nie powinien być gorszy w branży instalacyjno-grzewczej. Według wstępnych danych, w 2017 roku oddano do użytku ponad 178 tys. mieszkań, co oznacza wzrost na poziomie 9,1% w stosunku do 2016 roku, w którym wzrost wyniósł 10,6%, ale w odniesieniu do niższej bazy. W 2017 roku wydano ponad 250 tys. pozwoleń na budowę mieszkań, co jest wynikiem lepszym o 18,3% w porównaniu do 2016 roku, kiedy ten wzrost wyniósł 12%. Także w grupie mieszkań, których budowę rozpoczęto, osiągnięty został wzrost o 18,4%, przy ilości prawie 206 tys. w stosunku do 2016 roku, kiedy ten wzrost wyniósł 3,3%.

Problemy i obawy
W 2017 roku budownictwo i branża instalacyjno-grzewcza spotkały się z nowymi problemami związanymi ze wzrostem koniunktury w branży. Są to rosnące w widoczny sposób koszty materiałów, a także, co obecnie jest najbardziej dotkliwe, brak wykwalifikowanych pracowników. Pomimo większego popytu na usługi budowlane, wiele firm miało problem, aby mu sprostać, ze względu na brak rąk do pracy. Tego braku nie jest w stanie zapełnić napływ pracowników z Białorusi i Ukrainy, tym bardziej, że ci ostatni coraz częściej jadą dalej do Europy Zachodniej. W branży grzewczej nie jest to tak widoczne jak w branży ogólnobudowlanej, chociaż obecnie instalatorzy mają kalendarz robót zapełniony w perspektywie na kilka miesięcy w przód. Jest to oczywiście dobra sytuacja dla instalatorów, ale gorsza dla inwestorów, którzy z powodu braku rąk do pracy muszą zmieniać harmonogramy prac.

Więcej...

De Dietrich dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już od 26 lat zbiera fundusze na działalność w zakresie ochrony zdrowia. Do pomocy chętnie włącza się też firma De Dietrich, która w tym roku przekazała pakiet urządzeń na rzecz akcji.

W niedzielę 14 stycznia br. odbył się 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wydarzenie jak zawsze przyciągnęło miliony uczestników, którzy kwestowali na ulicach nie tylko w Polsce, ale i zagranicą. Tym razem zebrane przez wolontariuszy pieniądze zostaną przekazane na „wyrównanie szans w leczeniu noworodków”. Do tej szczytnej akcji po raz kolejny przyłączyła się firma De Dietrich Technika Grzewcza, przekazując na licytację w serwisie aukcyjnym pakiet fotowoltaiczny Inisol POWER SET z gazowym kotłem kondensacyjnym MCR3 PLUS 24T z podgrzewaczem emaliowanym SR100 o pojemności 100 litrów. Licytacja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, a cały dochód z aukcji, czyli 5 800 zł został przeznaczony na cele Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

20180122De Dietrich WOSP 2018


– Dzięki pakietowi cała rodzina będzie miała ciepło w domu, mnóstwo gorącej wody i własne źródło energii elektrycznej, ale najważniejsze jest to, że cała wylicytowana kwota zostanie przekazana dla potrzebujących. Cieszymy się, że ofiarowując nasze urządzenia na aukcję, możemy wspierać tak ważną inicjatywę, jaką jest Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – mówi Tomasz Popiel, Product Manager w firmie De Dietrich.

Więcej...

ARISTON COMFORT PODEJMIJ WYZWANIE MASZ CZAS DO 28 STYCZNIA

Ariston, jedna z wiodących marek na rynku kotłów kondensacyjnych, podgrzewaczy do ciepłej wody i pomp ciepła, rzuca niespotykane dotąd wyzwanie, by dostarczyć komfort w jednym z najbardziej niegościnnych miejsc na Ziemi. Zapewniamy komfort, nawet jeśli wydaje się to trudne lub niemożliwe. To ambitny cel, który Ariston Comfort Challenge stawia przed sobą i trzema profesjonalistami. Rekrutacja do niepowtarzalnej misji trwa, a niektórzy odważni i wykwalifikowani instalatorzy już zgłosili swoją kandydaturę na: www.aristoncomfortchallenge.com

20171219ariston1

 

Więcej...

List od firmy Caleffi - konkurs z Kubkiem w tle

Szanowni Państwo,

W najbliższych dniach za pośrednictwem Pracowników Firmy Caleffi trafi do Państwa blisko tysiąc specjalnych porcelanowych kubków Caleffi.

caleffi konkurs

Każdy kubek może stać się przepustką do niezwykłej przygody. Wystarczy przesłać własne zdjęcie wraz ze specjalnym kubkiem Caleffi w roli głównej w nieoczywistym, niebanalnym, niecodziennym i niezwykłym ujęciu, a już najbliższej wiosny można będzie spędzić trzy niezapomniane dni we Włoszech, odwiedzając piękne miasta: Mediolan, Turyn, Bergamo oraz siedzibę i fabryki Caleffi.

Więcej...

Rugby Budowlani sponsorowani przez Immergas Mistrzami Polski!

 

Wspierana przez Immergas drużyna Rugby Budowlani SA Łódź po raz siódmy zdobyła zaszczytny tytuł Mistrza Polski podczas rozgrywek finałowych, które odbyły się 11 listopada na stadionie Widzewa w Łodzi.
Budowlani Łódź od kilkunastu lat praktycznie nie schodzą z podium rozgrywek Ekstraligi. Ten sezon pokazał, że wciąż są najlepsi, drugi raz z rzędu zdobyli mistrzostwo kraju i osiągnęli spektakularne wyniki. W historii klubu to już siódmy triumf − wcześniej Budowlani zwyciężali w latach 1983, 2006, 2007, 2009, 2010 i 2016.

20171211immergas1

 

Więcej...

Obraz, który zamienia CO2 w O2 zwycięzcą trzeciej edycji Smogathon

Trzecią edycję Smogathon 2017 zorganizowaną w Krakowie wygrał amerykański startup Artveoli, który stworzył estetyczne panele do montowania na ścianie, zamieniające dwutlenek węgla w tlen, wykorzystując zjawisko fotosyntezy. Otrzymał 100 tys. dol., z zastrzeżeniem, że 75 proc. tej kwoty ma zostać przeznaczone na wdrożenie projektu w Krakowie.

smogathonwww

Więcej...

Ponad 40% Polaków narzeka na zbyt wysokie koszty ogrzewania

Ankieta przeprowadzona na zlecenie reichelt elektronik ujawnia dużą potrzebę inwestycji w termoizolację

Nikt z nas nie chce na darmo wydawać pieniędzy szczególnie, jeśli chodzi o prąd i gaz. Ile za ogrzewanie płacą Polacy? Jakie są przyczyny zbyt wysokich rachunków i co robimy, aby je obniżyć? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań znajdziecie w ankiecie przeprowadzonej przez OnePoll na zlecenie reichelt elektronik.

Nieodpowiednia termoizolacja i przestarzałe instalacje znacznie zwiększają koszty ogrzewania

Ponad jedna trzecia ankietowanych (42%) narzeka na zbyt wysokie rachunki za ogrzewanie, jednak nie robi nic w celu ich obniżenia. Główną przyczyną wysokich opłat jest niewystarczająca termoizolacja budynku, tzw. mostki cieplne – wskazało ją ponad 57% ankietowanych. Na drugim miejscu znalazł się brak możliwości regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach (42%). Kolejnymi powodami są: przestarzałe grzejniki (13%) oraz własna nieostrożność, gdy np. zapominamy wyłączyć ogrzewanie lub zostawiamy je włączone w trakcie pobytu poza domem (16%).

reichelt infografika koszty ogrzewania PL

 

Więcej...

Wysokie kompetencje w branży grzewczej - Grupa Taco nabywa spółkę Taconova

Spółka Taconova, której siedziba znajduje się w Zurychu (Szwajcaria), może poszczycić się ponad 55-letnim doświadczeniem w tworzeniu rozwiązań technologicznych do inteligentnych budynków. Firma oferuje szeroki wybór rozwiązań w dziedzinie równoważenia hydraulicznego, ogrzewania podłogowego, techniki rozdzielania, techniki systemowej i zaworów. Spółka Taconova rozpoczęła swoją działalność w 1961 r. jako europejski partner handlowy spółki Taco, Inc. z siedzibą w Cranston, Rhode Island, a w 1980 r. została sprzedana grupie Guinness.

Taconova1

Fot. 1: John Hazen White, Jr., właściciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej grupy Taco Family of Companies i Christian Muggli, Prezes Zarządu firmy Osterwalder Zürich AG podpisują umowę, dzięki której Taconova Group AG wraca do grupy Taco

Więcej...

Podkategorie

homeWyszukiwarka

homeNewsletter

Repowermap

homeTagi

homeReklama

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem